Skip to content

DİRİLİŞ “ERTUĞRUL” DİZİSİNDEKİ TARİHİ HATALAR…

Aralık 10, 2014

TRT’de başlayan ve osmanlı devleti’nin kurucusu osman gazi han‘ın babası ertuğrul gazi han ve osmanlı’nın henüz “kayı” olduğu dönemi anlatmaya çalışan “diriliş-ertuğrul” dizisinde birkaç hata gözlemledik. Bu hatalar çok vahim olmasa da, dizinin geçtiği döneme geniş bir perspektiften bakınca dikkatlerden kaçmıyor.

her ne kadar hatalar olsa da, dizi gayet güzel, emek verilmiş ve izlenilebilir bir dizidir.
hatalar elbet ilerleyen bölümlerde düzeltilebilir.

dizide şimdilik bir çırpıda tespit edebildiğimiz bazı hatalar şunlardır;

1-kayı boyu oğuzların 24 boyundan en kalabalık olanlarından biridir, osmanlı’nın temeli olan bu boyun tamamı değil, bir kısmı ertuğrul gazi’nin babası süleyman şah‘ın lideliğindedir.

kayı boyu çeşitli aşiretler halinde birkaç farklı yerleşkede varlığını sürdürmüştür, süleyman şah’ın oymağı, kayı boyunun karakeçili oymağıdır. dizide kayı’nın genelinin 2000 çadırlık bir topluluk olduğuna vurgu yapılıyor ve kayı’dan “oba” olarak bahsediliyor. oysa türklerde birlik silsilesi
a)boy
b)oymak(aşiret)
c)oba
şeklindedir.

————-
`ek bilgi1`:
Kayı boyu’nun lideri Süleyman Şah’ın asıl adı SELMAN’dır. aşık paşazade tarihi’nde de, kayı ceddinin ismi bütün yazmalarda gösterilen şekli selman olduğu halde süleyman olarak görülmektedir. selman ismi şii dünyasında selman-ı pak’a binayen son derece saygı arz etmekte olan bir isimdir.
aşık paşazade tarihini günümüz türkçesine çeviren hüseyin nihal atsız, ilk sayfada aşık paşazade’nin soy kütüğünü verirken şeyh selman adının karşısına parantez içinde (veya süleyman) diyerek not düşmüştür.
—————

2-13. yüzyıl’da kayılarda islami ögeler dizide gösterildiği gibi bu denli hakim ve toplum hayatı ile iç içe değildi.
oğuz türkmenleri islam dinini benimsemiş olsalar da henüz eski dinleri, gelenek ve görenekleri yaşamlarında islam’dan daha fazla yer tutmaktaydı. oysa dizide baya baya selamın aleykümler, aleyküm selamlar havada uçuşmakta, ertuğrul gazi ok atarken bilal oğlan gibi “ya hak” diyerek yay bırakmakta. oysa gerçekte 13. yüzyılın ilk çeyreğinde kayıların en az yarısı hala gök tengri inancına mensuptur. hatta ve hatta 16. yüzyıla kadar iran ve horasan’da bulunan şaman inancına sahip kayı obalarının varlığı bilinmektedir.

3-dizide süleyman şah’ın 3 oğlu(ertuğrul, gündoğdu ve dündar) vardır, sungur tekin(tigin) ise uzaklardadır, bir gün dönmesi beklenmektedir. oysa sungur tekin’in de orada olması gerekir, zira sungur tekin süleyman şah’ın ölümünden sonra abisi gündoğdu ile birlik olacak ve orta asya’ya geri dönecektir. dizide sungur tekin halihazırda gitmiş durumdadır.
——————
ek bilgi2:
kaya alp oğlu süleyman şah fırat nehrini geçerken boğularak şehit düşünce (bkz: caber kalesi) oğullarından ertuğrul gazi ve dündar maiyetleri ile birlikte anadolu’ya(ankara-karacadağ), sungur tekin(tigin) ve gündoğdu alp ise aşiretin kalan kısmıyla birlikte tekrar türkistan’a dönerler.

kayılar’ın türkistan’a dönen kolu önce ahlat‘a, daha sonra güneye yönelerek kerkük’e uğradılar. bugün, bitlis, şanlıurfa ve kuzey ırak’taki karakeçililer bu sungur tigin ve gündoğdu alp ile birlikte tekrar doğu’ya anayurt’a dönen kayılardandır.

doğu’ya dönen sungur tigin ve gündoğdu alp’in maiyetindeki kayılar’ın hatırı sayılır bir kısmı müslüman değil, tengri inancına sahipti.
bunların doğu anadoluda kalan kısımları kısa bir süre içinde müslümanlığı benimsediler.(ahlat-urfa ve kerkük kolları) diğer kısım ise horasan ve türkistan’da asimile oldular ve çaldıran savaşı’na değin izlerine rastlanmadı…

çaldıran savaşı esnasında ise safevi ordusu’nda “iyi”(kayı boyu’nun sembolü) tamgalı gök bayrak varlığından söz edilir.
bu şah ismail tarafından başvurulan bir savaş hilesi midir yoksa safevi ordusunda gerçekten sungur tigin ve gündoğdu alp soyundan gelen şamanist kayı mensupları var mıdır bilemiyoruz…
———————-

4-osman gazi han’ın küçük amcası yani ertuğrul gazi’nin küçük kardeşi dündar bey dizide 12-13 yaşlarında bir çocuktur, ama osman gazi ise halihazırda ortada yoktur. oysa ki dündar bey ile osman gazi’nin yaşları birbirine yakındır, aralarında en fazla 10 yaş fark vardır.

5-ertuğrul gazi’nin dizideki yoldaşlarından bamsı beyrek hayali bir karakterdir. ertuğrul gazi’nin yanında bu isimde bir alp yoktur.

6-ertuğrul gazi’nin eşi, osman gazi han’ın annesi halime hatun selçuklu soyundan bir babanın kızı olarak gösterilmektedir, lakin halime hatun’un selçuklu soyu ile bir akrabalığı, kan bağı bulunmamaktadır. ayrıca halime hatun ve ailesi esaretten kurtarıldı gibi gösterilmiştir. gerçekte halime hatun bir bey kızıdır ve anlı şanlı bir düğünle ertuğrul’a eş olmuştur.

7-dizide tapınak şovalyelerinin komutanı “titus” adlı karakter gerçekte bulunmamaktadır.

8-dizide “kara toygar” adlı selçuklu komutanı karakter gerçekte yoktur, olmamıştır. kara toygar, toygargillerden bir kuş çeşididir.
ayrıca bir selçuklu komutanının süleyman şah’ın bey çadırının(yurt) önüne gelip ona posta koyma gibi bir saçmalığa imza atması söz konusu olamaz. zira kayı boyu bizzat hz muhammed tarafından kutsanmış (kut verilmiş) bir boydur, selçuklu sultanları da özellikle bu hususa dikkat etmektedir.

9-dizide oymağa gelen tüccarın yanındaki afşin bey malazgirt savaşı’nda cenk etmiş bir selçuklu komutanıdır. 1071’de tarih sahnesinde olan birinin 1225 yılında kayılar ile rabıta kurması biraz imkansızdır.

Reklamlar

From → osmanlı

307 Yorum
 1. alp permalink

  selamın aleyküm aleyküm selamlar havada uçuşması ertuğrul gazi ok atarken bilal oğlan gibi “ya hak” diyerek yay bırakması sizi rahatsızmı etti
  Sultan Alpaslan 1071 de savaşa namaz ile başlıyorsa , 1225 yılında ertuğrul gazi ok atarken bilal oğlan gibi “ya hak” diyerek yay bırakması abartı değildir

  • Alper tunga permalink

   Osman Gazi doneminden sonra dahi muslumanliga gecmemis cok sayida kayi vardi..cunku o donemde turklerin muslumanlik algisinda baski, zulüm v.b yoktu..

   • Haklısın

   • aytekin alanlı permalink

    Doğru dedin kardeşim alper tunga

   • Tarihin hiç bir aşamasında türkler kimseye inancı konusunda baskı kurmamıştır, bilakis inanca teminat verilirdi her dönemde…

   • ahmed permalink

    olmadı olmadı. Kutsanmış bir boy (bkz.9.madde) olduğu halde İslâmi yaşam düzeninin dizide hakim olması asla yadırganamaz. Yadırganıyorsa da bu, ancak ve ancak Türklerin 1200’lerde dahi İslam üzere olduğundan rahatsız olmanın sebebidir.
    İkinci mesele ise, Türklerde İslamın tesiratına yalnızca tarihsel değil, edebî ürünlerini de incelemekle anlayabilirsiniz. 1000’li senelerden kalma Türkçe yazılmış satır arası Kur’an tercümeleri, hadis kitapları, menâkıbnâmeler elimizdedir. Hala şaman(esası kamlık’tır. Şaman, Tunguzcadır) olan bir millette hadis, meal gibi temel İslâmî eserler ve menâkıbnâmeler gibi artık tasavvuf velîlik hayatını ibret ve tatbik üzere yazılmış anlatıların olmasının izahı, ancak ve ancak o milletin şamanik unsurlardan büyük oranda sıyrılmış olmasına delalet eder.
    Bunun tipik misali Divan-u lugatit türk’tür. Türk boyları anlatılırken bilhassa kafirlikle(şaman oldukları için) Altay Türkleri gösterilmiştir. Bundan başka yoğun bir surette kafirlikle itham edilen türk boyu yoktur.
    sonuç olarak, 1200lerde Türklerin, özellikle Kayıların, dizide gösterildiğinden belki bir nebze daha fazla İslâmi görüntü çizmesi icab eder. Ama bu mevcut gösterim de kâfîdir. İddia edildiği üzere kamlık inancı esasları üzerine bir Kayı yoktur. Kamlık inancı kalıntısı mevcut olmakla birlikte ne İslama fazla nüfuz edebilmiş ne de kamlık varlığını ayakta tutabilmiştir. Bu bakiye de gayet normaldir.

   • Zaten emevilerin geçmişine bakarsanız arap ırçılığı olayı yüzünden türklerin islamla tanışmasını ve benimsemesini bayağı bir süre gecikmiştir

   • 123..23ad permalink

    YA Kardeşim atalarımızn müslğman olması sizi neden rahatsız ediyor. Atalarımız İslamiyeti taa 750 Talas savaşında tanıyorlar.

  • muhammed permalink

   Aynen kardeşim

  • gazi permalink

   harika bir tespit..

  • oguzhan permalink

   helal olsun sana Alp kardeşim.

  • helal olsun kardeşim adam müslümanlıktan rahatsız belliki… dizi bu kardeşim illaki hayal de kurgu edilecek bunda ne yanlış var

  • çok haklı niye onlarda müslüman

  • husamettin gunes permalink

   tebrikler tam 12 den vurdunuz cok doru ve mantikli

  • kemal permalink

   tebrikler, doğru tesbit doğru cevap. ALPARSLAN ın savaş nutkunu bi okusalaro halde.

  • ilayda permalink

   çok haklısın bravoooo

  • inanç permalink

   bir kere kara toygar tarihte var. ve sungur tekin süleyman şah ın oğludur.zamanında moğol baskılarından göç ederken kaybolmuştur.sonraki zamanlarda bir daha bulunamamış izine bile rastlanamamıştır.ölümü bilinmemektedir, nerde ve nasıl ölmüştür hakkında bir bilgi yoktur.

  • ertuğrul permalink

   kardeşlerim sizler haklısınız.ancak bildiğiniz gibi bu bir dizi.illaki de tarihimizi öğrenmek istiyorsanız gidin kitapları okuyun.elbette ki bu dizileri ilerletmek için hayali karakterlere başvurulmak zorunda.dizinin adı”DİRİLİŞ ERTUĞRUL” diye tarihimizi tıpa tıp yansıtmak zorunda değiller.şayet dizide tarihimizi yalanlayıp kötülüyorlarsa o ayrı bir mesele.ancak dizide böyle bir kötüleme de yok.illaki de diziyi sevmiyorsunuz diye kötülemenize de gerek yok.orada birsürü insanın emeği var.yazıktır arkadaşlar yapmayın.emeğe saygı biraz…

   • Katiliyorum emege saygi zaten hayali karekterler olaylar olmasa dizide cok kisa surede biter ve aksiyon olmaz ben canigonulden begenir izlerim hayraniyim herkesin yuregine emegine saygi duyalim muhtesem bir dizi hatta bazi sahneler duygu dolu cok gzel hatta benide diziye cagirin beles oyuncu olurum o ani yasamak isterim 🙂

  • dediğin çok mantıklı içimizde tarihimizi karıştırmaya hala çalışan kendini müslüman ve türk sanan soysuzlar var .allah onların cezasını bu tarafta vermesse öbür tarafta verecektir inşallah

  • Mehmet permalink

   Aynen katiliyorum size.selamun aleykum demicek de ne diceklerdi neresi abarti anlamiyrm.ama afsin bey 1071 de yasamis o bir gercek.lakin o donemdede baska afsin yasamis olabilir mi bilmem

   • İlker permalink

    Dedenin isminini torununa da veriyorlardı o dönemde olabilir

  • selcan kerim coşar permalink

   kardeş 1071’e gitmeğe gerek yok. bugün 2015 senesinde, hala göçebe yaşayan yörükler var. akdeniz ve egede. bunlar yerleşik düzeni görmedikleriinden tapınaklardan ve maaşlı din adamlarından uzak olduklarından, hala orta asya gelenekleri, islami öğerlerden daha baskın yaşarlar. kadın erkek beraber yaşar, beraber yer içerler. islamı propagandanın bu kadar yaygın olmasına, görsel ve yazılı araçların yoğun kullanılır olmasına rağmen böyleyken , bundan 800 yıl önce bunun farklı olduğunu mu iddia ediyorsun.? bu konuda editör gerçeği yazmış
   tarih slogan atarak öğrenilmez. kulaktan dolma bilgilerle yalnışı savunuyorsun.

  • Ali çelebi permalink

   Çok doğru bit tespit.tebrik ederim

  • Lütfen saçmalamayın siz yörüklüğü nerden biliyorsunuz Allah aşkına ben kendim yörüğüm antalyalıyım ,türkleri islamdan uzak göstermek için saçmalıyorsunuz ,saçmaladıkça küçük düşüyorsunuz. Emevi devletini yıkan Ebu Muslim Horasani ve ordusu kimlerden oluşur Abbasilerin anadolu sınırını koruyanlar kimlerdir,gidin araştırın . 800 lü yıllardan bahsediyorum.

  • hat permalink

   valla arkadaşım arkadaş çok güzel yorumlamış tarihimizi iyi incele bizim devletimizde sahiplenmek yok oğlan kız varlık içinde de değil. halihazırda savaşa katılabilecek yetenekte ve kudrette imiş. bilal oğlan demesine neden bozuldun, azıcık tarih opkursan yazılanların gerçek bilgi olduğunu anlarsın.

  • Sero permalink

   Sen çok yanlış anlamışsın olayı

  • Yasin Atsız Çavuş permalink

   Yüreğine Sağlık, okadar güzel yazmışınki tekrar tekrar okudum. Varol

  • Arkadaşlar bu kadar tartışılacak üstünde kesin o dönem şöyleydi diyebileceğimiz bir tarih yok o dönem hakkında. Tek bildiğimiz İbni Haldun’un seyahatnamesinde Türk boylarını gördüğünde kadınların çok girişken olduğu ve savaşa katıldıkları. yani dizideki belki de tek gerçek nokta kadınların da cengaver olması. Elbette bir propaganda dizisi olması hasebiyle biraz fazla İslami motifler olması da normal. Aşıkpaşazade tarihi içinde yüzde yüz güvenilir diyemeyiz. Bu sebepten seyir zevkine bakın. İngilizler Tudors’da Francis Drake’i gittiler 8. Henry döneminde yaşattılar ki adam 1. Elizabeth döneminin ünlü bir Devlet Korsanı ve Kraliçe de en az 15 yaş küçük.

  • mahmutturker permalink

   Helal, tam bende Sultan Alparslan bahsedecektim, dilimize katip olmuşsun, Allah razı olsun…

  • Hakankağan permalink

   Elhamdülillh Türkler İslamiyeti kabul etti ama bilim ile konuşanlar sizi neden rahatsız ediyor?
   18. Yy dizisi olsa burada selam beyler dese?
   Sence nasıl olurdu.?

  • Aaa permalink

   Ya Allah diyor. Hep oyle duydum ben. Toplamda bir kerd ya hak dedi.

  • Muroo permalink

   Geri zekalılar adam ne güzel hataları açıklamış. Kimsenin zoruna gitmesin. Gerçekler bunlar. Türkler her zaman Müslüman değildi sonradan oldular.

   • faruk ünal permalink

    Muro kardeşim bence her yazılana inanmak yerine yazılanı okuduktan sonra biraz kitap yada başka kaynakları da karıştır çünkü tarih ne kadar farklı kurgulanmış olsa da Türklerin Ertuğrul gazinin yaptığı akıllı adaletli yönetimi sayesinde hem inançlar açısından tüm yöre halkı dinini inancını rahatça yaşamıştır.Ayrıca hem Bizans tekfurlarıyla dengeli siyaset güderek barışı sağlamış hemde ticarette adil ve dengeli kazançları her dinden insana eşit paylaşmalarına önayak olmuştur.diğer bir konu bir çok ülkeden değerli bilim adamları ticaret erbabları hatta kendini rahat hissetmeyen hristiyanlar dahi huzurlu bir ortam var diye Ertuğrul gazinin tebaasına yakın olmak istemişlerdir.Bu da ona çok büyük saygı göstermelerini sağlamıştır bence isimlere yada ufak tefek senaryo oynamalarına takılmadan bu kadar şaşaalı bir geçmişi biraz abartarak anlatan bir diziyi katletmeye uğraşmak yerine EMEK HARCAYAN ONLARCA HATTA YÜZDEN FAZLA İNSANIN hakkını teslim edip gururla diziyi takip etmeni öneririm.öğrenmekten korkma az bilg ile hareket etmek bizi cehalete götürür…saygılar…

 2. Tarihçi Mehmet permalink

  Süleyman Şah iki tanedir. Sizin anlattığınız caber kalesindeki Kutalmış oğlu Süleyman Şah’tır. 11.yy’da yaşamıştır. Buradaki (dizideki) 13. yy’da yaşayan Süleyman Şah’tır.
  İlk olarak Ahlat’a geldiklerinde Sungur Tigin yanlarındaydı. Ankara Karacadağ bölgesine yerleştirildiklerinde Sungur Tigin aşiretten ayrılmış Orta Asya’ya geri dönmüştür.

 3. Ketboga permalink

  1- Osmanlı hanedanının Kayı boyu mensupluğu ilk önce aşıkpazade tarihinde geçer II. Murat dönemine denk gelir ve o dönemden önce hanedanın Kayı boyu mensupluğuna dair herhangi bir ibare kroniklerde yer almamaktadır bu husus halen daha tartışmalıdır ayrıntılı bilgi için inalcık, Köprülü, Jennings, Gibbons, Lowry, gibi tarihçilerrin katılmış olduğu Osmanlı kuruluş tartışmaları incelenmelidir bu inceleme yapılırken de kayı boyu görşünü savunanların milliyetçi tarih ekolündeki yeri önemle araştırılmalıdır, buna binaen Kayı boyu mezvusunun akademik çevrelerde bu dönemde diğer beylikler ve timur memlük ilişkileri çerçevesinde hanedanın meşruiyetini arttırmak amacı ile öne sürüldüğü görüşü oldukça yaygındır.

  2- Kayır boyunun Hz. Muhammed tarafından kutsandığına dair bir hadis delil (buna Türk ırkı da dahil) kendi araştırmalarım çerçevesinde bulamamıştım olanlarda genelde uydurma hadislerden ibaretti.

  Bu iki husus özellikle dikkatimi çekti bunları belirtmek amacıyla bu yazıyı dikkate aldım gerisi size kalmış iyi çalışmalar.

  • gülay Türkoğuz permalink

   Ketboğa: Dizi de merakımı çekti. Halep’ten Yurt isteniyor. Hemen Asi nehri’nin Batısı. Antakya. Peki o tarihte OBA nerede. Süleyman Şah’ın Obası nerede ANkara civarında mı?

   • Berat permalink

    Orta asyadan gelmişlerdir Halebe dostum 🙂

   • Çolak hırdavat permalink

    Hatay Hassa ilçesi Aktepe mahallesi Karapınar Türkmen mezarlığında kayı işaretleri (IYI) bulundu. 2000 in üzerinde mezar olduğu söyleniyor belki de o bahsettiğiniz oba buradadır araştırmalar yapılıyor

  • oktay permalink

   ”Konstantinapol bir gün elbet fetholunacaktır,onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır,onu fetheden asker ne güzel askerdir” hadisi türklerin kutsanmış olmasına yetmiyormu ?

   • Abdullah permalink

    O hadisin doğrulu tartışılır. Buhari’de o hadisin yanında bu hadis şu sebeplerden dolayı güvenilir değildir der. Ayrıca bu hadis doğru bile olsa, bu bir kutsanmışlık vermez kimseye. Çünkü İstanbullu türkler yerine başkaları da fethedebilir idi. Bu tarz saçma safsatalarla ırkçılık yapıp kendinizi her ırktan daha üstün görmeyiniz.

   • mehmet permalink

    Yu diyorum kutsama nedir arkadaşlar Hıristiyanlıkla İslami karıştırmayın biz müslümanların teklik yani birlemek. Allah’tan başka tenzi ve tesbih edilebilir bir şey yok . kutsal nedemek kur’an bize yasak veya olmayanları bize bildirmiş

   • Muhammet permalink

    Ama fethedemedi başka millet malmısın kardesim yani müjdelenen turlerdi

   • HIZIR permalink

    Evet kutsanma demıyelım amma ÖVÜLMÜŞ BIR NESILDIR TURK NESLI .. Asagıdakı ırkçılık manasıyla alakası yokdur bunun . ÖVÜLMÜŞ olmak Allah Nebisinin nazarına mashar olmakdır . hemde yüzyıllar önceden ve Nesıl Konstantınapolısı feth etmeden .
    BAkıyorum okuyorum yazdıklarınızı … Bır konuda bu Cengız Hanı dogrularmıscasına BIRBIRIMIZE DUSEN BIRBIRIMIZI DE ICTEN YIKAN bır nesıl olduğumuzda ; maalesef istişare yerıne TERSLESMEMIZDEN de Aşikar sanırım .
    Turkler İSLAMİYETIN SON KALESIDIR … Bırbırımızı once sevelim sevdırelım ve sevındırelım kı , SAHİİ hadıslerdekı yerımızı tarıh ıcındede alabılelım .

  • kocakurt permalink

   bugüne kadar keferenin yazmış olduğu kendi kafalarından uydurdukları tarih kitaplarını okutturdular millete

  • ahmet atçı permalink

   İSLAMİYETTE KUTSAMA DİYE BİRŞEY YOKTUR KUTSAL OLAN SADECE ALLAHIN GÖNDERDİĞİ KİTAPLAR PEYGAMBERLERİ VE MELEKLERİDİR. BU DURUMDA KUTSANMIŞ BİR MİLLET DE YOKTUR.

 4. kardeşim harika bir yazı olmuş gerçekten emeğinize saygı

 5. zehra Osmanlı permalink

  Abartıya kacmıssınız tespitlerde, eleştiri bildiğin. Selamlaşma kısmı doğal ancak kotu karakterler biraz abartı olmuş ve tek yonlu ele alınmış biraz da onların taraftan bakmak lazım sahnelerde.

 6. sedat permalink

  Süleyman Şah’ın en büyük arzusu, Antakya’yı ele geçirmekti. Bu maksatla yola çıktı. Harekatını gizli tuttu. 12 gün boyunca, gündüzleri konaklamak ve geceleri yol almak suretiyle ordusunu ilerletti. 13 Aralık 1084 günü, Antakya önlerine geldi ve ani bir hücumla şehri ele geçirdi. Şehrin büyük kilisesini, camiye çevirdi. İlk cuma namazında 120 müezzin bir ağızdan Ezan-ı Muhammedi’yi okudu. Süleyman Şah, şehrin ahalisine çok iyi davrandı ve şehri baştan başa imar ettirdi. Daha sonra, Anadolu’daki fetih harekâtını devam ettirdi. Kumandanlarını çeşitli bölgelere gönderdi. Bunlardan Buldacı Bey, 1085 başlarında Maraş, Elbistan, Göksun ve Besni kalelerini fethederek, bu bölgeleri ele geçirdi.

  Bu esnada Çaka Bey, İzmir’i fethetmiş, İzmir Körfezinde büyük bir donanma kurdurarak, Selçuklu Devletinin ilk deniz kuvvetlerinin kurucusu olmuştu.

  Gümüştekin Bey ise, Urfa ve Antep çevresini fethetmişti. 1085’e doğru, bütün beylikler bir araya getirilmiş ve Anadolu’da kuvvetli bir devlet doğmuştu. Süleyman Şah, Kurucusu olduğu devletin birliğini temin etmişti. 1105’e doğru, bütün Anadolu, Türklerin eline geçmişti. Anadolu fâtihi Süleyman Şah, devlet idaresinde de maharetini göstermiş, ele geçirdiği topraklara kök salmak için Müslüman ahalinin Anadolu’ya yerleşmesini temin etmişti.

  Süleyman Şah, zaferden zafere koşarken, Sultan Melikşah’ın kardeşi Sultan Tutuş da saltanat hevesine kapılmış, Suriye’de bir devlet kurmak maksadıyla, sağa sola saldırmaya başlamıştı.

  Süleyman Şah, Sultan Tutuş’un bu hareketlerine dur demek maksadıyla, ordusuyla birlikte Tutuş’un üzerine yürüdü. İki ordu, 5 Haziran 1086’da, Halep yakınlarında karşı karşıya geldi. Muharebenin en şiddetli safhasında, bir kısım askerler, Süleyman Şah’ın safını terk ederek karşı tarafa geçtiler. Bunun üzerine, Süleyman Şah’ın ordusu bozuldu. Kendisi de muharebe meydanında vuruşurken şehid düştü.
  Kaynak
  Rehber ansiklopedisi

  BURADA 1.CİSİ SENİN DEDİĞİN BU KADAR SELAMLAŞMAMI VARDI TEZİN BURADA ÇÜRÜYOR..İLK CUMA NAMAZI..Şimdi sen diyeceksin sen olayları karıştırıyorsun diye belki ama TARİH:1084…13.yy değil..Yani bu yüzyılda ilk CUMA NAMAZI 120 MÜEZZİN..

  • seyful permalink

   Senin dediğin başka biri 11. Yüzyıldan bahsediyorsun fakat Osmanlinin kurulusu 14.yuzyılın basları tarihler uymuyor

   • Falan permalink

    Aynen ertuğrul bey 93 yasında öldüğünde osm. Daha kurulmamıştı. 1281’de öldü yani babası en fazla 1200’lerde filan ölebilir. Doğdugunda kale fethedıp 120 yaşında yaralarla berelerle mi ölcek. Senın dedıgın kutalmışoğlu süleyman şah.

  • Yıldıray permalink

   Selçuklu senin dediğin.

  • ercan permalink

   O TARİHTE ORALARIN HAKİMİ KARAMAN OĞULLARIYDI 1300 LÜ YILLARA KADAR VE SELÇUKLU DEVLETİ PARÇALANMIŞTI ERTUĞRUL GAZİNİN HANIMI HALİME HATUN KARAMAN OĞULLARINDAN DIR

  • 987654321123 permalink

   tarihde 2 süleyman şah var 1cisi selçuklu 2cisi kayı boyunun lideri,

  • Emre Başpınar permalink

   Bilader o Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Eski Selçuklu sultanı. Biz Gündüz Alp (Süleyman Şah)’ten bahsediyoruz.

  • selcan kerim coşar permalink

   rehber ansiklopedisi zaten islami bir eserdir

 7. gülay Türkoğuz permalink

  Bu dönemde tarafsız bir kanalda gösterilseydi çok iyi olurdu. TRT tamamen Hükümet yanlısı tüm sponsoluğu TRT1 tarafından karşılanmış oyuncu ücretlerii dahii. Ne kadar tarafsızlık bekleyebiliriz kii. Tamamen İslamii motiflere ve İslamın yayılmasını anlatan biir durum alacaktır 4_5 bölümlerde. Şu ana kadar 1225 ve isilamiyetin 570 yılı İslamiyeti kabul etmiş veya ettirilmiş biir OBA BOY ve kadınlar kızların saçları açık, kadın erkek kaç göçü yok. Bey karısı söz sahibi. Olması gerektiği gibi ve hiiçte şimdiki dayatılan müslüman yaşantısına hiç uygun değil. Zaten 50 sene önce içanadolu köyünde sunni bir Türkmen köyü olan köyümüzde anneannemde babaannemde tıpkı OBADA ki kadınlar gibiydi. Ne kaç göç, ne haremlik selamlık ne de saçının bir TELİ cehennemlik durumu yoktu. Aynı bahsettiğim yıllarda Büyük şehir Bursa’ya tayin nedeniyle göç ettik. Çarşafı, sıkı sıkı baş örtemi , bileklere kadar renksiz renksiz bej sütlü kahve, koyu gri pardesü ve eşarpları Bursa’da gördüm. 8 yaşındaydım. Ve kapı çalınınca sadece başını uzatıp konukkşan komşu teyzeleri. Kocası evde yokken kaynını kocasının abisini dahi eve almayan kadınları kaçı göçü Bursa’da gördüm. 8 yaşında beynimle ve duygumla bu ne saçmalık diye düşündüğümü ve yadırgadığımı hatırlıyorum. 1968 li yıllar. İç anadolu kaç göç haremlik selamlık yok köy ve kasabada. Bursa şehir merkezi ve kapalı kapalı kadınlar, erkekten. kaçan sakınan kadınlar !!!!!!

  • tuğba44 permalink

   şimdi kimse kimseden sakınmıyorda noluyo hanımefendi kocalarınızın bir belki iki sevgilisi var sakınan yok ne de olsa…ayrıca cehennemlik her zaman cehennemlik bursası iç anadolusu yok bunun.

   • ilhami Büyükbaş permalink

    Ağzına sağlık. Okkalı bir cevaptı

  • akın permalink

   Yazdiklariniz tam isabet, sivasta elbeyli aşireti var, haremlik/selamlik yok, sadece edep ve haya var. Elhamdulillah muslumaniz ama türkler musluman olmadan oncede edeple yasardi. Türkmenlerin çarşafa, haremlige ihtiyaci yok, burasi iran yada arabistan degil. Biz islami türkçe yasamak istiyoruz. Afgan afgan kültürüyle, acem acem kulturuyle islami yasasin

   • ufuk arslan permalink

    islam tektir kardeş afganca türkçe falan olmaz kimse dini kendi kafasına göre yaşayamaz.

  • sait permalink

   bırakın herkes ne giymek istiyosa ne yapmak istiyosa yapsın .bu sizi niye rahatsız ediyo herkesin hesap defteri ayrı,tabi inanıyosanız.herkes dilediği gibi yaşasın özgürce hürce baş örtülü veye başı açık farketmez.saygılarımla

  • Azra permalink

   Toyda eski türklerden itibaren Hakan ın eşide söz sahibi olmuştur tarihi bilmiş gibi yapmayınız lütfen Ha bu arada Kadınlar örtünür hemen özgürlük piyasaya vurulur açık olurlar eleştirirsiniz yaptığınız şey islamofobi gibi görünüyor burada ortasını bulmuşlar çok ta güzel yapmışlar :] FİLMİ SEVMEDİYSENİZ BİR DE SİZ YAPIN EN İYİSİNİ EMİN OLUN TARİH DİZİLERİNİN SİZE İHTİYAÇLARI VAR :]
   -saygılarımla…

  • Sarigecili permalink

   Ne oldu da kotuledin trt devletin siyasinin degil biraz gerçek biraz hayal bu dizideki gerçekleri çıkarıp ders almak gerekir kaçmak laf atmak inancı yerlere vurmak değil MEDENIYET DEDIGIN OBUR TARAFTA ISLEMIYOR

  • Huseyin permalink

   Dediğin belki doğrudur. Ama o zaman erkekleri adam kadınları da iffetliydi. Şimdi ortalık namussuz kaynıyor namahreme merak arttı bu yüzden müslüman iffetli hanımlar bu duruma mahal vermemek için kapının arasından bakıyorlar. Anlıyor musun güven yok…

 8. gülay Türkoğuz permalink

  Kısaca Bursa, istanbul, İznik, Adapazarı, Manisa tamamen hakim olan Osmanlı kültürü ve dayatması. İç Anadolu’ya uzanamamış kolları o yıllarlda.

 9. Türkoğlu Türk permalink

  Dizide koskoca Kayı Boyu için oba denmesi vahim bir hata. Kayı boyuna mensup Karakeçili Obası denmesi daha mantıklı olurdu.

  Osmanlının başlarda Bektaşi olduğu söylenir. Ama 13. yy’da bile Gök Dininin (Tengricilik) yaygın olduğunu bilmiyordum.

  Bamsı Beyrek hayali karakteri de galiba Dede Korkut Destanlarından esinlenilerek yamanmış.

  Hz Muhammed (S.A.V.) tarafından Kayı boyuna kut verilmesi konusunda daha açıklayıcı bilgi vermenizi rica ederim. Zira Peygamberimizin çağı ile Kayıların Ortadoğuda görünmeleri arasında 500’den aşağı yıl yok. Hadislerle müjdeliyor ise açıklarsanız sevinirim.

  Afşin Bey karakteri de Malazgirt döneminden aşırılmış dediğiniz gibi.

  Pek iyi çalışılmadan hazırlanmış bir proje duruyor. Zoraki olarak Türk, Türkmen, Oğuz sözleri arada kullanılıyor. Selçuklu düşman gösteriliyor. Sanki Anadoluyu Türklerin egemenliğine açan başkalarıymış gibi. Sonraki bölümlerde diğer beylikleri de azılı düşman gösterirler. Başta da Türkçe’yi koruyan Karamanoğulları.

  • BİLAL permalink

   Benim bildiğim kadarı ile. Peygamberimiz mekkeyi fethettiğinde kabenin anahtarını istiyor ve kabrinin anahtarının bulunduğu aşiret anahtarı vermiyor. Bunun üzerine “emanetini ehline bırakınız ” diye bir ayet nazır oluyor. Bu anahtarın emanetçisi olan aşiret katı boyundan olduğu tahmin ediliyor. Zira kutsal emanetler kapsamında topkapı sarayına getirilen kabeden alınan bir kılıçta katı boyunun simgesi IYI işareti bulunmaktadır. Merak edenler topkapı sarayında bulunan bu kılıcı inceleyebilir.

  • Yunus permalink

   zoraki olarak türk, türkmen ve oğuz sözcüklerinin kullanılması benim de dikkatimden kaçmadı değil…

 10. Fabio permalink

  boşuna bu kadar detay arıyorsunuz. bu tip diziler,filmler kurgusaldır,belgesel değil! şayet belgesel niteliğinde çekilmiş olsaydı bu dedikleriniz doğru olabilirdi ki o tarihlerde hiç bir zaman %100 kesinlik yoktur. %99una ulaşsan bile tamamlayamassın. sonuç olarak belgesel değil,kurgusaldır bu tip diziler.

  • hasan permalink

   Öncelikle diziye belgesel olarak bakmaktan vaz geçersek daha iyi olur saygılar

  • türkoglu permalink

   % 100 katiliyorum size.

  • Cevdet Sami permalink

   Tarihçiler bile o döneme işık tutma ihtimali olan belgelerin 150 ilâ 200 yıl sonrasında ortaya çıktığından bahseder. Kesinlik içeren ifadelerden, böyle durumda özenle kaçınmak gerektir.

  • Sarigecili permalink

   Senin bahsettigin TURK BOYLARI Övgülere mazhar olduğumuz 628 yılında 1453 e uzanan bir övgü ISLAM EMANETLERININ TURKLERE VERILMESINDEN BAHSEDIYOR BUYUMEKTEN

 11. Emir Demir permalink

  Ertüğrul Gazi‘nin Hocası Endülüslü Ibn‘ül Arabi yani türkçesi arabın muhittini manasına gelmektedir.Bilindiği üzere kendileri islam alimleri arasında çok özel bir yere sahip ve Ertuğrul Gazi‘nin Hocası olarak o tarihte görev almıştır.Bu sebeple ki sizin söylediğiniz gibi Tengri filan inançı çoktan ortadan kalkmış bizim bildiğimiz islam inançı ile çoktan şereflenmişlerdi.Bir daha yazarken biraz tarih okuyup ondan sonra işkembeden salla.

  • merak etme, ben sen ve senin gibilerden daha çok tarih okuyor, araştırıyorum. ibnül arabi’nin ertuğrul gazi han’ın hocası olduğuna dair bir bilgi yahut belge yoktur. hocası olmasını bırak karşılaştıklarına, temas ettiklerine dair bir kaynak da yoktur.

   • Oğuz permalink

    Allah sayılarınızı artırsın

 12. Emir permalink

  Peygamber tarafından bizzat kutsanma durumu nedir hocam? Kayı boyu nasıl bin yıl önceden kutsanabilir?

  • Berat permalink

   Bende anlamadım kardeş

  • selim permalink

   benim bildiyim tarihci por.dr duyduğum peyganber efendimizin kutsamak deyil buyurduğu türk kavmine bulaşan ömrü billah iflah olmaz yanlış hatırlamıyosam bu kutsamak bizim dinimize bi bağı yok

 13. orhan permalink

  çamur atmayı bırakın artık

 14. gevurdağlı permalink

  arkadaslar neyin derdın desiniz ızleyen izler ızlemeyen tartısmaz bence coğumuz nerden nasıl geldığımızı bilmıyorken once kendımızı soyumuzu arastıralıum zaman yok ımkan yok demeyın lutfen ve eski turk tarıh dıl kurumu suan kayserı mılletvekılı var arayın maıl atın nerden nasıl geldıgımızı tek tek soylesın soy kutugu cıkartın ve daha sonra tartısak dertleşek lutfen….gevurdaglı

 15. TÖR-ÖK permalink

  Tespitlerinize katılıyorum.Kayı boyu Peygamber tarafından kutsanmışmıdır bilmiyorum fakat bir gerçek var.
  Bugün Topkapı sarayında sergilenen hazreti Osmanın kılıcı diye bilinen, fakat kabenin bekcisi ve bakımından sorumlu olan Osman bin Talha’nın kılıcı olan o kılıcın üzerinde kayı boyunun tamgası vardır!!!Yani Resulullah döneminde, Mekke deki bir kılıçta,muhtemelen birçok kılıçta, kayı boyu tamgası vardı!
  Bu gerçeği o zamanın Topkapı Sarayı müdürü olan Prof.İlber ortaylı da, sayın Oktan Keleşin keşifiyle,sonradan farketmiş ve tasdiklemişdir.
  Evet beyler,bilmediğimiz o kadar çok şey varki.Gelecekte bir çok sır perdesi aralanacaktır! Saygılar.

  • irkin permalink

   yaw kardaş sanki hepsi o dönemde yaşamış her ağızdan bir ses çıkıyor.yok şiimiş.yok müslüman değillermiş.yok bilmem ne dine mensuplarmış oyle veya boyle adamlar dunyaya hukmetmiş.ve müslümanlığı taç ettirmişer.boş boş konışmalarla adamları mezarlarında rahat bırakın herkes kendi hesabını vericek.biz ne kadar müslümanlığı yaşıyoruzki onları eleştiriyoruz..

   • halilibrahim permalink

    Bencede

   • ertuğrul permalink

    çok haklısın kardeşim.madem çok biliyorlar buyurun hodri meydan!!

 16. baskan permalink

  selamün aleyküm arkadaslar I Y I isaretinin anlamini bilen varsa bizahmet aciklarsa memnun olurum

  • adem bayat permalink

   iki ok ve ortasinda yay. Derin manasini bilmiyorum ama simge bu.

  • türkoglu permalink

   iki ok ve bir yay sembolü

  • hakan ozturk permalink

   oguz beyin 6 oglu vardir bunlar ava giderler av sonrasinda oguz bey 3 evladina okun birini 3 e bolup 3 ok sunuz siz eer. diger 3 oglunada yayi 3e kirarak verir sizde boz oksunuz der. simgede buradan gelir ortasinda yay ve iki tarafinda bozulan ok parcasi. yani l Yl sadece kayinin degil duger boz ok boylarini.da simgesidir 🙂

   • Furkan permalink

    Bozokların Her boyunun Sembolü Farklıdır…Araştırmakta Fayda Var…

  • Furkan permalink

   Kayı kelime anlamı olarak kuvvet ve kudret sahibi demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan oluşur. Babası Gün Han ve dedesi Oğuz Han olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır.

 17. mert permalink

  Dediklerin dogruysa yazıya baslarken kücük hatalar demissin ama sonrasında yazdikların dizinin baştan sona düzmece yala olduğunu gösteriyor. Arastırmak lazım

 18. hatice permalink

  Osman gazi gibi bir müthiş insanı yetiştiren anne babası da elbette müthiştir.Odasında Kur’an olduğunda uyumayan şeyh Edebalinin yetiştirdiği müthiş bir insan ve soyuda aynı Allah dostları tarafından manevi olarak yetiştirilmiş.Tüm Osmanlı padişahların hocalarıda manevi olarak değerli insanlarmış . Sonuç ta bu bir film bazı bölümleri farklı olabilir.filme ayrı bir renk katmak için. tarihimizi bilmemiz için içimizde merak uyandıran bir film ne güzel. Osmanlı soyu, kurucusu, padişahları hepsi Şeyh edebalinin duasını almış Allah için Dinimizi yaymak için ellerinden geleni yapmış güzel bir soy.Allah hepsinden razı olsun.Bizim kutlu ecdadımız

 19. Yunus permalink

  Irkın kardeşim çok güzel kelam etmişsin maşaAllah.. Bu film yazan arkadaşımızın dediği gibi ilerlemiş olsa idi bu kezde diyecekti Süleyman’ları karıştırıyor.. KARDEŞ bu bir film. sen ne bekliyorsun anlamak mümkün değil.. Film tarihide değiştirir kişileride. alır seni 200 yılına da götürür 1200 yılına da götürür .. Afşin beyi 2015 yılınada getirir.. Bu film şu an tarih dersi vermek için yayınlanmıyor belkide bu film Kişilerin kaybettiği unuttuğu bir fikri yeniden yeşermesine vesile olmak için yayınlanıyor.. Madem Müslüman değil neden Arap ismi verilmiş Selman yada Süleyman ya bi laf söylemeden bir araştır.. Ertugrulun oğlunun ismi neden Osman hiç düşündün mü ? Hadi onurda geçtik gök Tengri inancında da Kayılar var yaw sen neden bahsediyorsun şimdi bile var. yani kendine taraftar bulmak için ” hele bakhele vay anasını o zaman bunların inançları Müslüman değilmiş” ortamı oluşturmaya çalışıyorsun.. Biz anla Şanlı Türküz tarih bizi bilir bizde tarihi.. Madem çok iyi biliyorsun bir filmde sen çevir izleyelim kardeşim.

  • Tungali permalink

   Ne kadar çok tarih bilenimiz varmis bizim gözlerim yaşardı.

  • Özüne Dön permalink

   Dostum,Osmanın adı Ataman gazi dir.Sizin Müslümanlar onun adı ve her şeyi arapçaya çevirdikleri için Yüz yıllardır yalan yanlış şeyler ögreniyoruz..Artık herşey Türklükten çıkarılmak ,arap ırkının dili ve kültürü sindirilmeye çalışılıyor.
   Dizi ise tamamen Türklerin ,ceseretleri ,tarihleri üzerine değil.Tamamen İslam odaklı ..Dizinin 2. bölümünde halk hemen HUUU çekmeye başladı.Bu tarih değildir.

 20. Sitara permalink

  Elestirmegi birakin.Belgesel mi izliyorsunuz.Izleyen izlesin izlemeyenin de keyfi bilir.

  • Yunus permalink

   Cevabım sadece size değil bu konuyu ” sinema sektörüdür iç çayını keyfine bak” diyebilecek kadar yarınlarını düşünmeyen arkadaşlarım içindir lakin biz bugün bunları dizi olarak seyretmekteyiz ama 100 yıl sonra belgesel niteliği taşıyacaktır…

 21. Kenan permalink

  Bir hata da ben yazayım. Dizi 1225 tarihi ile başlatılıyor. Ve Selçuklu komutanının karargahı da Aksaray Sultanhanı gösteriliyor. Oysa o tarihte Sultanhanı inşa edilmemiş olup 4 yıl sonra yaptırılacaktır…

 22. Yorumlarınızda nasıl oluyorda bu kadar emin o günleri görmüş gibi yazabiliyorsunuz? Tarih bilginizi bilmiyorum elbette. Ama senaryoyu yazan kişi kim bilir kaç tarihçiden destek alıyordur. Belkide siz yanlış biliyorsunuz?

 23. Ben sizin sanki islam dininden rahatsız olmuşunuz gibi tavırla yazmışsınız islamı kabul eden Türk komutan Muhammet saltuk buğrahan dır sen hangi tarihten bahsediyor sun Selçuklu imparatorluğunun bittiği zamandan bahsediliyor islam damarlarına kadar işlemiş Türklerin kimi kandırıyorsunuz

 24. ömer eravşar permalink

  bir dizi başladımı hemen tarih bilginizi konuşturmaya çalışarak saçma sapan yok şura hatalı yok titus yok siz kafayı tarihe takmışınızda sinema sektöründe kurgu diye birşey var illaki bazı şeyler abartılıcak veya farklı gösterilecek yukarda bir arkadaşım bahsetmiş belgeselmi izliyosun kardeşim takılma keyfine bak koy çayını keyifli keyifli izle

 25. kutalmış permalink

  Senaristler kim bilir kaç tarihçiden destek alıyordur da bir de madem islami motifler veya kelimeler kullanacaksan bir din aliminden destek alsalar ne iyi olur. Selam iki türlü ya Selamun Aleyküm veya daha efdali Es selamu aleyküm ….. ve devamı. Dizide İlyas fakih cenaze namazı kıldırıyor Es Selamun Aleyküm diye selam veriyor. Başın da Es takısı kullanılan selamda (Selamu-n-) Orjinal dilinde nun harfi yoktur. Çadır söküm sahnelerini görmüşsünüzdür yapı marketten alınmış geri çıtaları ile kurulan çadırlar vs. vs. Hata aramaya kalkarsak Muhteşem Yüzyıl sanki çokmu doğru idi işleri güçleri harem tamamen reyting kaygısı üzerine kurgular. Bende belgesel olarak değil er kişi niyetine dizi olarak seyredenlerdenim.

 26. Mehmet Ali permalink

  Adı üstünde “Dizi” ve dizi başlarken belirtildiği gibi, “esinlenme” olgusu ile üretilmiş bir projedir… Muhteşem yüzyıl diye bir dizi projesi çekildi bildiğiniz üzere, ve millet dedi ki koskoca Kanuni Sultan Süleyman saraydan çıkmıyor, savaş sahneleri çok zayıf, sürekli Hürremin fitne fesatlıklarını izliyoruz vs vs.. hoşuna gitmiyorsa izlemeyeceksin, belgesel değil bunlar, tarihi film değil, dizi işte, dizi ekibinin tek kaygısı dizi yayına girince izlenecek mi izlenmeyecek mi? tabiki izletmek için “arz-talep” döngüsüne başvuracaklar, insanlar neyi seviyor? fitne fesat, tamamdır abi koy hürrem rollerine fitnelik fesatlık, gibi bir sürü talep gören tarzlar ile işleyip ekrana sunuyorlar, senin elinde kumanda var, tek bir parmak hareketine bakar, hooopp, kanal değişti,,, beğenmiyorsan değiştir…
  Vay efendim öyle bir karakter yokmuş, arada yüzyıllar varmış, yok öyle olmadı böyle olmadı… böyle tartışmalar bence çok gereksiz.
  Senarist biliyor zaten bahsedilen bazı karakterler arasında yüzyıllar olduğunu, adam tekrardan tarih kitabı yazmıyor, “dizi senaryosu” yazıyor, ama bi yandan bu tarz dizilerin olması güzel birşey, en azından insanlar gençler merak edip araştırıyor acaba böyle mi şöyle mi doğru mu yanlış mı diye.
  Bir de İnşallah bu dizide bari çok fazla aşk meşk fitne fesat işlerine girmezler, bol aksiyonlu kendini izlettiren bir dizi olsun… yoksa games of throne yeni sezonu beklerken pek izlenecek türk dizisi yok..
  Sevgiler….

 27. murat permalink

  bu bir dizi, kapsamlı bir belgesel değil. Elbette yaşanmamış veya olmayan bazı olayları sahneleyerek verilmek istenilen mesajın tamamına ulaşılmak amacıyla kurgular olacaktır. eleştirmek yerine keyifle izlemek daha mantıklı

 28. mohegan permalink

  Türklerin İslam coğrafyasına çok yakın olması islamı hızlı öğrenmelerini sağladı. Kaldıki bir çok kaynakda İslamı Türklerin çok çabuk benimsediğinden ve kitleler halinde islama girdiği bilgisi yer almaktadır.
  http://tr.wikipedia.org/wiki adresinde gerekli bilgi mevcut.

  “Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olmaları özellikle 10. yüzyılda hız kazandı. Karluk’tan sonra, Yağma ve Çiğil boyları, ardından Oğuzlar arasında İslâmiyet yayıldı. Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti’ni (840), Oğuzlar ise Büyük Selçuklu Devleti’ni (1038) kurdular.”

 29. akın permalink

  Yanlış yada doğru. Onemli olan tarihimize ilgi duyulmaya başlanması.bu daha bir başlangıç zamanla tarihimizi daha iyi öğreneceğiz

 30. halil permalink

  ben bu burda bişeyi hatırlatmak isterim dizi başlarken ( tarihimizden esinlenmiştir alıntılar yapılmıştır diyor ayrıca adamlar islamiyetin öcü gibi gösterildiği şu yüzyılda harika bi sunumla hem islamiyeti hemde dinimizn güzel melodik tınıları ile kulaklarımızın pasını silmekteler mesele hataları yanlışları ortaya cıkarmaktan ziyade bi muhalefet partisi gibi diziyi kötüleme çabaları ayrı bi husus bi sürü edepsiz aşk sahneleri olan kültürümüz ve etik aile yapımıza uygun olmayan sevişme sahneleri dolu saçma sapan dizilere yıldızlar verdiğiniz şu dizi sektöründe bu denli muhteşem flim tadında ahlaklı bi diziyi böyle gereçeğin bire bir ayynısını yapmıyo diyerek helede islami unsurları kullanıyo diyerek sanki rahatsız olurcasına eleştirmenize anlam verememkle beraber şaşkınlıgımı gizleyemiyorum lütfen emeğe biraz saygı

  • Belkız permalink

   kızım harika yazmışsın. evet eksiklikler yanlışlar olabilir. Ama bu dizinin çirkinliğine işaret etmez. ben de sizin gibi düşünüyorum kızım. Şu sıralarda bizim kültürümüze ,türk yaşantısına uygun bir dizi söylesinler. dediğiniz gibi en azından islamiyetin güzelliklerinden yola çıkarak, islamiyet hakkında belki düşünülen söylenilen yada insanlara yanlış enpoze edilen yanlış durumları araştırmaya yönelebilirler. bu açıdan ben çok beğendim. dilerim bundan sonraki bölümler, ve bundan sonra tarihi dizi çekerken gerçeklerden çok fazla uzaklaşılmaz.saygılar ve sevgiler gençler Belkız

 31. Hasan permalink

  Dizi eksiklikleri ve hataları olmasına rağmen çok güzel olmuş. Bence bu kadar eleştiriyi hak etmiyor. Ama toplum alışmış abuk sabuk şeyleri izlemeye. Ben şahsen fatmagülün suçu ne veya aşkı memnu gibi dizileri izlemek istemiyorum. İzleyene sözüm yok. Bırakın da ağız tadıyla izleyelim. Emeği geçen herkese teşekkürler. Diğer kanallarda inşallah daha büyük projelerle gelirler. Acun vari proğramlar artık şahsen beni sıktı. Saygılarımla…

 32. ZORBEY permalink

  arkadaşlar kim ne derse desin sonuç itibariyle tarihimiz konusunda %100 net ve doğru bir şekilde kimin bilgisi var. Adamlar yapmışlar bize saygı duyup izlemek düşer emeğe saygı bence gayette güzel anlatılıyor. Kendimizi birazda oyuncuların yerine koyup yönetmenin yerine koyup farklı açıdan baksak daha doğru olacağını düşünüyorum tamam abartılar olabilir ama tarih bizim tarihimiz. Vatan bizim vatanımız türkmenlerde sonuçta TÜRK.

 33. erhan özer permalink

  arkadaşlar merhaba…geçenlerde dizi hakkında yapılan yorumlardan birinde ; bu tarz dizilerin en güzel yanı tarihe merak uyandırmasıdır denmişti…

 34. sadık ipek permalink

  Tarih diziden ogrenilmez zaten adamlar ellerinden geldiğince yapmislar çok da güzel olmuş sonuçta 1000 yillik tarihimizi anlatıyor hata olması normal

  • KESİNLİKLE KATILIYORUM SİZE. BAŞTA DA YAZIYOR DİZİDEKİ BAZI OLAYLAR HAYAL ÜRÜNÜDÜR DİYE DAHA NEYİNİ TARTIŞIYOR MİLLET ANLAMADIM. SİZİN MANTIKLA GİDERSEK ARKA SOKAKLAR DİZİSİ KÜLLİYEN YALAN 😀 AMA ORADA DA GERÇEK OLAYLARDAN ESİNLENİLMİŞTİR İBARESİ VAR BİREBİR AYNISI DEMİYOR ADAMLAR. DİRİLİŞ ERTUĞRUL GAYET DE GÜZEL DİZİ ELLERİNE YÜREKLERİNE SAĞLIK HEPSİNİN…

 35. fatih permalink

  lütfen bu diziyi kurtlamayınız ne kadar güzel bir dizidir lütfen hataları ayıklamayın bırakın oynasın öbür diziler gibi tarihimizle dalga geçmiyorya ne güzel oynuyor lütfen araştırmayınız

  • fatih permalink

   Allah Allah neden araştırmayacakmışız? Ne derlerse kabul mü edelim yani?

 36. HAKAN permalink

  Bu admin cok Muhtesem yüzyila bakmis CHPli yüzde 2000 bukadar Cumhurbaskanimisin üzerine gidelmez ya edep yahu

  • akın permalink

   İnsanlari kutuplastirmayin, sende vicdanini ve beynini birilerine birakmis birisin derse ne diyeceksin

  • Belkız permalink

   bu dizi bu kadar eleştiriyi hak etmiyor gençler. gerçekten bazı arkadaşlarınızın dediği gibi bakış açınızı değiştirerek izlemeye çalışın. eminim hem zevk alacak hem de türklüğünüzün hiçbir ülkede olmayan değerlerinizi hatırlayıp türk olduğunuzdan dolayı iftihar edeceksiniz. Biz öyle bir milletin evlatlarıyız ki, bu milleti yıkmak için her çareye başvurdular, halada uğraşıyorlar yok etmeye. ama nafile o kaaadar derin okadar köklü bir milletiz ki Rabbim buna asla müsade etmiyecektir. siz de oturup düşünün ya biz nerdeyiz ne yapıyoruz, bizim bir geçmişimiz var, öğrenmeye çalışın ve değerlerinizi ortaya çıkarın. gençler sevgisiz hiçbirşey olmaz. Sevin türklüğünüzü yaşadığınız ülkeyi, milletinizi sevin ki hiç bir güç sizi ayıramasın. birlik olan bir milleti hiç bir güç yıkamaz. saygılar.

 37. ertugrul permalink

  Dizinin yapılış amacı isimler karakterler onları denk düşürücü meseleler değil.Sadece türk ve ıslam töre ve farzlarinin birlestirildigi vakit neler basarilabilecigini gösteriyor.yani bi anlamda çağımızdaki gençlerin bu kültüre odaklanabilmesi için çok gerekli bi yapım.sizlerde dizinin tarihle ilişkisindeki ayrıntılara takılmadan diziyi izlerken zevk almaya bakin.emegi geçen herkesten allah razı olsun.

 38. fatih permalink

  Yahu biri bi taş atar kuyuya gerisi uğraşa dura doğrusu için araştırma yapınız bir dizidir. az da cokta bir şeyler katılır. Bu kadar yormayınız kendinizi ama isteyen kardeşler araştırmaısnı yapsın bu kadar tek bi gercek şu dur ki atalarımız Allah uğruna o topraklara gitmiştir islamı yaymak için Allah a olan bağlılık tan ötürü hilafet osmanlıya geçmiştir.

  • akın permalink

   Hilafet ilk dört halifeden sonra siyasi bir makamdir, osmanlı Allaha baglilik icin degil bölgede gücü tutmak icin halifeligi almis ve bi kenara koymustur, halifeligi önemsese babadan ogula gecirmezdi

 39. Osman Yurduseven permalink

  Bazı Hatalar Olabilir Asıl Amaç Genç Nesile Ecdadı Sevdirmektir. Ve O Açıdan Mükemmel Bir Filim Olmuştur.Ertuğrul Gazinin Ya Hay Hak Demesi Selam Vermesi Hem Dinimizi Gençlere Sevdirmiş Olacaktır Hem Hem Ecdadı.

 40. söz konusu tarih-din-siyaset olunca ehlinden çok ağzı olan konuşuyor,zaten toplum olarak araştırmaktan çok yarım yamalak bilgilerimiz,kulaktan duyduklarımızla hareket ediyoruz..Bugün bile Orta Asya’dan kalan kültürel-inançsal izleri taşıyoruz (bknz. bir yörük alevi semahındaki figürlerin benzerlerini bir çuvaş-tuva vb Türk coğrafyasında görebilirsiniz) 1200’lü yıllarda heterodoks bir inanış söz konusu idi Arap-Fars etkisi günümüzdeki kadar dili-sosyal yaşayışı-inanç sistemini ekilememişti..Peygamberimizin kutsiyet atfettiği bir hadis var mı bilmiyorum dini alanda araştırma yapanların alanı , genel olarak güzel ve doğru bir yazı.. Hamasi duygularla, bence böyle-öyle-şöyle diyerek kendi doğrularımıza ve bugünkü yaşantımıza göre tarihi yorumlayamayız.. Susmak edeptendir , bilmiyorsanız susun araştırın öğrenin.. Google’dan, sağdan soldan ya da Larousse’dan
  okuduklarınızla,duyduklarınızla bir zahmet yorum yapmayın. Tarih-Sosyoloji-Antropoloji dizi için sadece tarihçiler yetmiyor.

 41. danisment permalink

  belki TRT nin başarısını belki bu milletteki manevi uyanışı eleştirmek istiyoruz da utanıyoruz, ya da daha ileri götürerek sadece fanatiği olduğumuz bağlı olduğumuz akımların kanalları battıkça, iflas ettikçe, yalanları ortaya çıktıkça bilinç altından rahatsız oluyoruzdur, yine de saygılıyız saygılı da olmak zorundayız tüm eleştirilere atılan tüm taşlara karşı tebessüm etmeye…. çünkü biz-siz ERTUĞRUL GAZİ NİN TORUNLARIYIZ….

 42. Gariban permalink

  su yokken abdest almayı yani teemüm etmeyi bilen kaç kişi var …!

 43. halime permalink

  en başta unutmayalım ki, bu bir dizidir ve kurgu normaldir. tarih bile kesin hükümlere dayanamıyorsa kıyasıya eleştirmek niye? ama şu bir gerçek ki, bu dizi ve bunun gibi diziler daha çok olmalı ki aynı dinin farklı milletleri birlik şuuruna erebilsin. Amerikan ve Avrupa film ve dizilerinin yanında bizim son dönem dizilerimiz inanın çok daha gerçekçi. öyle yada böyle derin bir tarihi geçmişimiz ve beraberliğimiz var. bunu hatırlatıyorsa ne mutlu.

 44. muhammed eren permalink

  Sizin tarihten haberiniz yok. Ben de kayi boyuna mesup avşar aşiretindenim, müslüman olmayan sizin atalariniz.

  • hem “Sizin tarihten haberiniz yok” demişsiniz hem de kendinizin “kayı boyuna mensup avşar aşiretinden” olduğunuzu yazmışsınız. buna herkes güler, başka bir yerde yazmayın böyle.

   • Berat permalink

    Kardeşim ben söylüyorum ben bir Yörüğüm dederlerimin mezarları dağlardadır hayvanlarımız atlarımız vs. vardır Sadece hayvanlarımız olduğundan demiyorum Doğma büyüme Domaniçliyim bi sorunmu var..? Ertuğrul Gazinin torunuyum, Benim dedelerim çok tarihe meraklıdır sürekli günlük tutarlar hatta Soy ağacımızda Ertuğrul Gazi Vardır……

 45. ayyuce permalink

  Emeğinize saglık tespitler güzel. Halime hatunu selcuklu sultani olarak gostermelerinde ki amac nedir? Tesaduf degildir bukadar tarihci varken ilber ortayli hocamizi dinlemek isterim .

 46. Tamam arkadaş filmler de abartı olurda sende fazlaca göktanrı dini ile şamanist reklamı yapmışsın sana bu bilgileri kim verdi ki

 47. Ali Arif permalink

  Sevgili kardeşim kaş yapayım derken göz çıkarmışınız. Konuyu nereye getirmeye çalıştığınız aşikardır. Kayılar hic bir zaman şii geleneğinden gelmediler, öyle olsaydı Ertuğrul gazi oğluna Osman ismini vermezdi.Ayrıca Osman ismi verilerek islama ne kadar yakın olduklarını göstermez mi?

  • Ertuğrul Gazi Han’ın oğluna verdiği isim “Osman” değil, “Otman” ya da, “Odman” ya da, “Atman” dır. Unutmayın ki batı dillerinde Osmanlı Devleti, “Ottoman Empire” Olarak geçmektedir.

 48. DİNİ İSLAM ŞANI OSMAN permalink

  ŞUNU ANLADIMKİ DAHA KENDİ TARİHİMİZ ÜZERİNDE UZLAŞAMIYORUZ Kİ . NE ÜZERİNDE ANLAŞICAZ. HERKEZİN İNANCI ZİHNİYETİ . İSTEDİĞİNİ ALIYOR İSTEDİĞİNE MUHALİF OLUYOR. KANAL D DE YAYINLANAN DİZİLER NORMAL OLUYOR AMA TRT DE YAYINLANANLAR YANLI OLUYOR . BUDA BİR ÇELİŞKİDİR . ŞUNU HERKEZİN BİLMESİ GEREKİR Kİ BİZ TÜRKLER NE ZAMAN İSLAMLA ŞEREFLENDİK NE ZAMAN HAKYOLUNDAN GİTTİK İŞTE OZAMAN BÜYÜK DEVLET BÜYÜK MİLLET OLDUK. YİNE SÖYLÜYORUM TÜRK DEĞİL . MÜSLÜMAN TÜRK OLDUKTAN SONRA . SADECE TÜRK OLURSAK HİÇBİR İŞE YARAMAYAN OBA ÇADIR KABİLESİ. ELEŞTİRİLERİNİZDE TARİHİ HATA VE YANLIŞLARI SÖYLEYEBİLİRSİNİZ BU GAYET MANTIKLI VE DOĞRUDUR ANCAK KALKIPDA SELAMLAŞMAYI VE YA HAK TARZI KULLANILANILAN KELİMELERİ ELEŞTİRDİĞİNİZDE . YAYINCI KURULUŞU ELEŞTİRDİĞİNİZDE . BU SİZİN YANLI VE ART NİYETLİ OLDUĞUNUZU GÖSTERİR HEPİNİZE SAYGI VE SELAMLARIMI SUNARIM

 49. necdet permalink

  burdada şu anlaşılıyor Süleyman şah ve Ertuğrul hatta osman bey dönemi bile Şiilik var.osmanlı yavuz sultan selimden sonra sünni olmuştur

 50. Ali ARICI permalink

  Burada yazılanların hepsi doğru ve ya yanlış olabilir. Dizi de tamamen gerçekleri yansıtmayabilir. Sorum tüm katılmcılara şu olacak; Bu dizi başlamadan önce bu paylaşımlar için neredeydiniz. Bırakın bu tür diziler hep yapılsın. Doğru ve ya yanlış. Ama yeni nesillerimizin tarihimizi öğrenmesine verdiği katkıları unutmayalım. Dizide ki karekterleri ve yaşanan olayları araştıran o kadar çok genç insanımız var ki. Bunlara vesile olanlara sosuz teşekkürler ediyorum

  • Özüne Dön permalink

   Ali Bey,fakat bizim tarihimizin islam odaklı olmaması gerekiyor.Evet işallah dediğiniz gibi gençler araştırıp doğrusunu bulacaklardır.
   Saygılar.

  • hasan permalink

   çok güzel yazmışsınız..daha düne kadar kurtuluş savaşından önce tarihimizi bilmeyen gençlik şimdi gerçek atalarını araştırmaya çabasındalar.

 51. anayurt permalink

  arkadaşlar hiç erinmedim tüm arkadaşların yorumlarını okudum..doğru veya yanlış yönde eleştiriler yapmışsınız ..iyi güzelde arkadaşlar ,diziyi başladığından beri bende hiç kaçırmadan izliyorum ,evet bazı eksiklikler,hatalar veya abartılar olabilir ama çinliler,korelilerde eski zamanlarının çok dizilerini çevirdi o dizilerde ortaasyadaki atalarımızın bahsi geçiyormu onlarTÜRK boylarından çekiniyormu diye onları merakla izlerdim hep..bırakalım arkadaşlar her şeyde birbirimizle uğraşmayı,ırkçılığı mezhepciliği ,sağcılığı,solculuğu,,ECDADIMIZIN ne zorluklarla devamlı yurd aradığını izliyoruz..dizide olsa..muhteşem yüzyıl dizisinden bahsedenler oldu,,olduda arkadaşlar muhteşem harem dense daha iyiydi bence hiçde Osmanlının yükselişini anlatamamış..sarayda zevkisefa içinde çekilmiş..diğer çoğu dizide ,lüks villalar,lüks arabalar,birbirilerinin arkadaşlarına göz koymalar ..v.s..ama bu dizinin yaşantısı çadırda,teknolojik hiçbirşey yok ortam bazen hep çamur ve dizidekikadar olmasada sürekli dolaşıyorlar, oyüzden haklı eleştirilerinizi yaparken dizi oyuncularının bu zor şartlarda verdikleri emeğin, saygı duyulması gereken bir iş olduğunu lütfen unutmayın…BU CENNET VATANA GELEN VE BİZE EMANET EDEN ATALARIMIZA //1071*DEN 1923*E//KADAR SONSUZ DUALAR VE SAYGILAR..MEKANLARI CENNET OLSUN…

 52. Berat permalink

  Ben doğma büyüme Domaniçliyim Ertuğrul Gazi benim dedemdir.. Benim soyum Yörük soyudur.. Osmanlının kuruluş yeri olan Domaniçte Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazinin bebekliğinde Halime Sultanın Osman Gaziyi salladığı Çam ağacı hala duruyor.. Herkesi Kütahya Domaniçe beklerim Ertuğrul dedemin yattığı mezara Söğütede beklerim…

  Saygılar.. Osmanlı Torunu Berat.. 🙂

 53. Özüne Dön permalink

  Dizi ise tamamen Türklerin ,ceseretleri ,tarihleri üzerine değil.Tamamen İslam odaklı .(Arapların Dini,Töresi ve kültürünü )anlatöması bakımından Baş yapıt..Dizinin 2. bölümünde halk hemen HUUU çekmeye başladı.Bu bizim tarihimiz değildir.
  Olsa olsa arap özentilerinin,İslamı kullanarak arapları yüceltmek istemeleridir.

 54. selim permalink

  ya arkadaşlar konuşmalarınız yanlış han gimiz tarihi biliyoruz cıkıp ahkam kesmek kolay adam gibi cıkmiş yapmiş sizde önce cıkıp yapsaydınız
  yapan lardan allah razı olsunyüreklerine sğlık

 55. selim permalink

  sözde müslüman ız ama cıkkıp kızlara lah atanlarsözde müslüman neymiş acık giymiş bakma müslüman bakmaz müslüman allah yolunda kan döker vatan yolunda kan döker ama müslüman müslümanı öldürüyonasıliş bumu müslümanlık

 56. osman permalink

  Bilal oglan an…ı si…i?

 57. hakan ozturk permalink

  kayilarin ozamanda az kisminin musluman oldugu ve selamun aleykumlerin girla gittigi konusundaki fikrin yanlis. zira turklerdeki gok tanri – tengri inanci muslumanliga benzer yanlari oldugundan ilk tanismadan itibaren hizli sekilde islamiyeti kabuletmistir. eski dinlerinde olanlar olduu dogru fakat bunlar suleyman sahin yaninda cok azdi cunku turklerin oraya gelmesindeki asil amac anadoluyu turk-islam yaparak turk yurdu olmasini saglamak icin goc ettirilmisti. anadoluya gelenler gazi olmak icin gelmistir. kaldiki yuz yil once 1071 malaxgirt savasinda alparslanin mahiyetininislami drumlari ortadadir. islam karahanlilardan beri turklerin milli dinidir.

 58. gereksiz permalink

  Yazı ve yorumlar içler acısı tamamen saçmalık… Bilal oğlan biyerinize batmış galiba

  • akın permalink

   Bilal oğlan bir gürcüdür, cürmü kadar yere batar

 59. OĞUZ permalink

  Yorumları okudum çok güldüm hepimiz tarihten sınıfta kaldık.Haydi okumaya başlayalım BELKİ BÜTÜMLEMEDE GEÇERİZ.

 60. Osman permalink

  Türkmenler Anadoluyu Müslümanlaştırmak için gelmemiştir. Türkmen denilen kitle yeni yurtlar edinmek için gelmiştir. Bir kısmı ise gelmek zorunda kalmıştır, Moğol saldırları önünden kaçıp gelenler gibi. Ve tamamı konar göçerdir. Hele ki o yıllarda cami cemaat yoktur. İslamın hizmetkarları şehirlere yerleşen, veya yol üzerlerine tekkelerini kuran erenlerdir. Yerleşik yaşayanlar Türkler, konar göçer olanlar Türkmen batıya göçenlere yörük denilmiştir. Hayatları çadırlarda ve hayvancılıkla uğraşmakla diğer taraftan Osmanlının Karamanlının Dulkadirlinin Akkoyunlunun Memlukluların Selçuklunun koltuk kavgaları arasında ezilerek geçmiştir. Osmanlı Türkmenleri ıı Viyana kuşatmasına kadar askere bile almamıştır. Tarihini öğrenmek isteyen bizzat Osmanlının kendi tuttuğu belgelere baksın onun bunun sözüyle ya da bir senaristin dizisiyle tarih olmaz. Özellikle Halep vilayeti çevresini Osmanlının tuttuğu belgelerle belgelenen yazılar okuyarak öğrenim. Yoksa Otman’a Osman demekten, Yörüğü bir soy olarak görmekten, Avşarı Kayı aşireti zannetmekten, taht kavgası yüzünden öz kardeşini hatta öz oğlunu öz babasını boğduranlara İslamın sancaktarı PADİŞAHIM ÇOK YAŞA demekten öteye gidemezsiniz.

 61. enes Göksu permalink

  Bu bir belgesel değil kardeşim kaç sene evvelden kurgulanan bir dizi olduğunun farkına varın önce.kaldı ki bu ülkede ilk defa atasını örfünü adetini geleneğini vatanın ne demek olduğunu hatırlatan bir projedir.bu kadar sanli tarihinden kopmuş bir millet olmaya yüz tutmusken tarihten İLHAM ALINAN bir diziye çamur atmayın.her şeyi yalan olsa bu dizinin unuttugumuz değerleri bir nebze oksayip canlandirmasi bu ülkeye fazlasıyla yeterdir.Allah türkü korusun ve yuceltsin. .

 62. mustafa onaç permalink

  BENCE FİLİM OLARAK BAKIP SEYREDİP KEYİF ALALIM ANCAK GERÇEKLERİ YÜCE YARADANIMIZ BİLİR.SELAMLAR

 63. Ya Hak permalink

  Mevlana der ki; “Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.” Yav Muteşem Sülümanı bu kadar eleştirmediniz. Bu bir dizi tarih dersi değil. Ama buna rağmen en azından yeni nesilin ecadına olan hissizlini ve duyarsızlığını yok etmiş ve geçmişinden yana soyuna karşı bir merak uyandırmıştır. Dizi sayesinde ben de dahil bir çok izleyici bu olayları araştırmış ve bilgi edinmiştir. Bu da gösteriyor ki dizinin bire bir ders niteliğinde olmamasına rağmen insanların araştırma hevesine kapılıp bu konuda farkındalık sağlamıştır. Şunu da söylemek gerekirse bu döneme ait eserler Osmanlı Devleti kurulduktan 100-150 sonra yazılmış eserlerdir. Yani o paragraf paragraf yazdığın bilgiler ne dendli bir doğruluk içeriyor ki? Sanki yazdığın her bilgi doğruymuş gibi kanıt peşindesin. Son kez diyorum ki; Böyle bir diziyi hazırlayan ve ekranlar karşısına yansıtan bütün emeği geçen insanlardan Allah razı olsun. Kim kimin amcasıyla, kimin eli kimin cebinde, oyuncuların lokomotif yaptıkları dizileri seyretmektense insanlar bunu seyretsin.

 64. nevriye permalink

  Kutsama olayı hıristiyan dininde yapılan bir mersimdir getirdiniz islam dinine uydurdunuz dinimizde kutsama diye birşey yoktur.

  • akın permalink

   Dinimizde kutsama yoksa hacerül esved taşına suratini sürme

 65. A.Teker permalink

  Türk Tarihinde gerçeğe yakın en güzel bir eser.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.SELAMUN ALEYKUMLER havada uçuşuyor diye alay edercesine yazmanız da hoş değil. İslamiyet yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi vardı o tarihe bakarsanız.
  Hayali karakterlr olsa da biz kendi tarihimizi öğreniyor ve araştırmaya teşvik ediliyoruz. Hata bulmak için bu kadar yorulmuşsunuz. biraz da şu pembe dizilerdeki hatalara yer verin de biraz bilgilenelim(!)

 66. gariban permalink

  birileri bu diziyi eleştirriken bile gök tengri bilmem kutsanmışlık falan filan zırvalarıyla çaktırmadan ataistliği hristyanlıgı savunuyor kardeşim kayıların içinde farklı inanç mensupları tabiki olabilir vardıda lakin ertugrul gazi Müslümandı öyle diyelimki değildi peki babası Süleyman ı napıcaksınız mevlamız rahmetiyle muamele etsin gayet Müslüman ve islamı geleneklere göre defnedilmiş bir zat sen bu zatın evladını ateistlikle bağdaştırıyorsun kardeşim peki hiç düşündünmü Süleyman şah gibi bir yiğit evladını ateistmi yetiştirir müslümanmı Müslüman diyosan ya hak demesi gayet normal ayrıca bilal oğlanın orda ne işi var oda ayrı konu tabi onu biz göremiyoz dizide sadece bilal oğlanı at gözlüğüyle izleyenler görüyomuş rivayet bu ha konuya dönersek yok ertugrul gazi nin selamından ALLAH demesinden rahatsız olduysan ya tarih bilmiyosun yada dümdüz ateistsin vede bunu çaktırmadan savunuyosun kutsanmışmış hristiyanmıyızki kutsanalım islamiyette ruhbanlık yoktur Allah için ibadet vardır cihad vardır diğerkamlık vardır Yahudilikte seçilmiş ırk vardır sen kayıları kime seçtirdin hayırdır Peygamberimizin vasiyetini duydunmu sen hiç hiç bir kavmin ırkın diğerine üstünlüğü yoktur üstünlük ancak takvadadır diyor farklı amaçlarla eleştirmeyin eleştirceksenizde gayet tarafsız eleştirinki emeğiniz bi karşılık bulsun islamı kafanızdan değil KUR’AN-I-KERİM’den ve SÜNNET-İ SENİYYE den öğrenmeyi deneyin belki faydası olur

  • akın permalink

   Adamın yazdığı yazıyı nerenizle okudunuz anlamadım. Adam mantık hatalarindan bahsediyor. Gerçi mantıgın ne demek oldugunu bilseniz hem adama ya hak sözcügünden dolayi ateist, hemde hz muhammed kutsadi dedi diye tepki göstermezsiniz.

   • Bamsi permalink

    Sen nerenle okuyorsun acaba

  • Gökbörü permalink

   mantıksızın bilgisizin önde bayrak taşıyanısın. Tengricilik ve kamlık bir dindir. Dinsizlik değildir. Türklerin İslamiyetten önce inandığı dindir. Saygısızlık etme.

 67. osmanlıcı permalink

  bence sizin islamla probleminiz var. kimse sizi izlemeye zorlamıyor. sorun sizde dizide değil sizin kafa yapınızda sorun

 68. Parahat permalink

  Selamunaleykum diziye bakmişsiniz aferin ama eleştirilerinizin çoğunu ben doğru bulmuyorum selçuklar oguzlardan sonra yaratildiği için ilk islam dinini kabul eden türkmen olarak oguz han gelir onunda 6 oğlu 24 torunu olur daha sonra oguzlar çoğalir ve oguz hanin 24 torunundan 24 tayfa yüze çikar ve selçuklar onlarin kaya tayfasindandir o zamana kadar sizin dediğiniz gibi öbür inançlar kayip olur ve oguzlardan buyana taaaa ruslarin bizi ( ben türkmenistanliyim) ele alana kadar elhemdulillah müsülmandık ruslarin baskosi altinda kalip orta asya devletleri yani türki devletler dinini unutmak zorunda kalmişlardir şimdi şimdiler dinimizi tanamaya ve özgürce ben elhamdulillah müsülmanim demeye başladik 90 larda bile dini inancimiz baski altindaydi bu yüzden tarihi iyi okuyup iyi araştirin lütfen

 69. Bamsi permalink

  Çok dikkatli olduğunu ve diziyi takip ediyormuş gibi yazmışsın. Ama dizinin başında kahramanların adının tarihi şahsiyet lerden esinlenerek alindigi zaten söyleniyor. Ayrıca dizide birebir Osmanlı tarihini anlattığını kimse iddia etmiyor. .

  • Hassan permalink

   Dizide bir sürü hata var.Tarihi olanlara pek değinmeyeceğim. Burda tarihçi veya tarihle ilgilenen arkadaşlar gayet kaliteli açıklamalar yapmış.Dizide bana en komik gelen kısım , Kayılar kıtlıktan kuraklıktan dert yanıp yeni oba arayışı içine giriyorlar ancak halihazırdaki obalarında ne yağmur bitiyo ne çamur . Hemen yanlarından ırmak geçiyor . Daha beteri 13 bölümdür güneş görmedim ben 🙂

  • haluk permalink

   Yani şimdi bazıları diyorki:Mesele gerçeklik degil dizi tutuyor mu tutmuyor mu?ışin gerceklik boyutunu tarihçiler bulsun falan filan…niye kardeşim aslına uygun yapın…
   Sizin siyasi görüşünüze göre izlemek zorunda mıyız..
   Yorumlarda okuduk meger ne tarihi yanlışlıklar var mış.
   Bu senaristler yakında mohac savaşında Recep Tayyib in dedeleri sayesinde kazandık derse şaşmam..
   TRT den zaten bu beklenirdi..gerçi “MUHTEŞEM SEVİŞME”yi yapanlarda farklı kanaldı ama hepsinin derdi reyting…
   yazıklar olsun tarihimizi laçka ettiniz
   3 yanlış bir dogruyu goturmedi maalesef butun dogruyu goturdu….

   • Azra permalink

    ben bu filmde bir siyaset görmedim siz çok dikkatli beyefendisiniz herhalde merak ettim neymiş? :]

 70. murad permalink

  arkadaş şu diziyi boş boş eleştirdiğiniz kadar muhteşem yüzyılı eleştirseydiniz şu an abd bu saçmalığa tanık olmayacaktı.. şimdi mi geldi tarihi savunmak aklınıza bre aptallar

 71. eli z permalink

  Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki o dönemde Talas savaşından sonra Türkler hızlı bir şekilde müslüman olmuştur çünkü islamiyeti göktürk inancına çok yakın bulmuşlardır. Ve islamiyeti çabuk benimsemislerdir. 10.y.y islamiyeti tamanlamıyla kabul etmişlerdir… yani süleyman şah zamanında hala gök tanrı inancının olması biraz imkansız. ..

  • Gökbörü permalink

   Şöyle bir düşün akla mantığa yatıyor mu? Sana diyecekler ki Bizim dinimiz hristiyanlık ve tek tanrı inancı. Allah bizde de var. Kitaplarımız aynı sayılır. gel bizim dinimize geç. Geçer misin? Hangi insan böyle hoppaa din değiştirir? Bu din değiştirme mevzusu katledilerek köleleştirilerek din değiştirilen Türklerin gelecek nesillerini isyan edip kendi dinine geçmesini engellemek için uydurulmuş bir koskoca yalan!

 72. Doğan permalink

  Orta Asya’nin muslumanlasmasi 650 lerden sonra baslamis ve hiz kazanmistir.YAKLASIK bir 500 sene vardir.500 sene zarfinda tamamen eski inanclar birakilmasa da temel esas degerler degismistir.Birbirlerine selamin aleykum dememeleri icin hic bir sebep yok.Samanist gelenekten de cok az bir aliskanliklar da kalmis olabilir ki bugun bile var.(Samanizm bir din degildir zaten) Cok uzak bir tarih oldugu icin kesin bilgiler yok malesef .

 73. halime permalink

  Kara muratlarla,tarkanlarla büyümüs olan arkadaslar bunlarda sinema filmleriydi ve tarihle birebir örtüsüyor muydu?Yapmayın bu bir dizi illaki içinde kurgu olacak.Birçok arkadaşın dediği gibi belgesel değil sonuçta.Çok güzel bir dizi bence en azından değerlerimizi tekrardan bizlere hatırlatmış.

 74. Said-Nur permalink

  Tabiki cok yanlislar var ama olsun o kadar..Hic olmazsa tarihimizi muhtesem yuzyildaki gibi assagilamiyorlar..Helal olsun hepsine.Guzel calisiyorlar.Ama hatalar da olmasa cook guzel olurdu

 75. Zulfiye Bayrakoglu permalink

  Diriliş Ertuğrul dizisindeki hatalar diyorsunuz, dizinin sonunda yazılı akisda esinlenilmiştir deniliyor yani tarih birazcik okuyan arkadaslarimiz tami tamna böyle olmuş diye inanmiyordur herhalde veya bi tarih kitabi elimize almamiza vesile olmustur bu dizi. Bence cok güzel bir diziye imza atmışlar. Saygılar

 76. gökhan bayer permalink

  Dizinin sonunda zaten belirtiyorlar “dizideki hikaye ve karakterlerin ilham kaynağı tarihimizdir” diye. Ayrıca oba nüfusu için hic rakam verilmedi. Verilen rakam sadece 2000 alp sayısı. Sen sadece diziye sallamak için kafanda bahaneler üretmiş sin..

 77. Mami permalink

  Wayy be bütün tarih otoriteleri burda. Muhteşem yüzyılı diğer deyişle emanuella yı ağzınızın salyaları aka aka izlersiniz neymiş adam ok atarken allah demiş bırakın bu işleri ya

 78. Ömer permalink

  Tarihi kaynaklarmis, geciniz, benim ecdadim canla basla mücadele ederken her olani biteni kalememi aliyordu, ona vakitmi vardi, zaten fazla hadise bilinmiyor, simdide kalkmis bazi kendini bilmezler yok söyle idi yok böyle idi, sanki orada idiler zaman makinesi ile 2015e uctular, yahu ne malum yazilanlarin dogru oldugu, size kalsa osmanlida barbarlardan olusan gerici bir topluluk degilmi, cumhuriyetci kemalist kafa demiyormu örümcek kafali diye padisahlarima ? Daha neyi tartisiyoruz burda Allah askina ? Delirmemek elde degil, tarihmis, gerceklermis, benim ecdadimin sani, destani dillere destan olmus, islami en uzak beldelere yaymistir.

  Biz sunu biliyoruzki Osman Gaziyi yetistiren ana baba elbet mübarek olmali, ve bu soy elbette Allah tarafindan manevi bir sekilde korunmus idi.
  Gerisi beni ilgilendirmiyor, daha yakin tarihimiz bir milyon yalan iftira ile doluyken, Abdülhamid han gibi bir dahi icin kizil sultan deniliyorken siz kalkmissiniz yok ertugrul gazi müslüman degildi yok su idi yok bu idi, gercekten bukadar kör olanlara sasiyorum, amac ne ?

 79. tespitin gerçekten doğru. ama birincisi kayı obası göçebe bir toplumdu bu yüzden tarihi kalıntıları bulunması zor mağlum tarihte biraz eski ikincisi bu bir dizi yani rayting kazanması gerek bu yüzdende çarpıçı krişe şeyler olacak elbet, ve dizi olduğu için tarihi diziye uyarlamaya çalışıyorlar e buda birazda tarihin dışına çıkmasıda gerekicek elbet örneğin tarihte turgut alp varmı veya dediğin gibi rahman ? bunun sebebi diziye bağlamaya çalışmak buda açıkcası işe yarıyor. mesela son bölümlerinde SONGURTEKİN ortalıkta gözükmüyor bir kaç tarihi kaynakta sungur tekin ve gündoğdu birlikte eksi topraklara geri dönüyorlar yazarken bazı belgelerde sungur tekin moğollarla savaşılırken savaşta kaybolduğu yazıyor.

  • Azra permalink

   Bilmukabale Lakin;
   Tarihte Turgut ve Rahman Alp vardır ayrıca Osman Beyimizi onlar yetiştirmiştir

 80. hakim permalink

  Neden muhteşem yüzyıl dizisindeki ahlaksızlıkları sacmalıkları yazmıyorsunda iş islamı benimsemeye ve yüceltmeye geldimi zorunuza gidiyor size batıyor

 81. diren permalink

  tarihler bir birine uymuyor kım yazıyorsa uyduruk yazmasın olan tarıhıde bozdular bu nedenle kımse tarıhede ınanmıyacak

 82. adamlar müslümandı dizide hata olabilir ama müslümanlıkta laf ettirmem hakim beycik haklı

 83. hhf permalink

  kara toygar araştırmasını tarih kitaplarından araştırsanız iyi olur aslında kara toygar adlı bir selçuklu komutanı vardır

 84. Bera Yanık permalink

  Bamsı beyrek gerçekten olsaydı iyi olurdu . Birde dizinin hataları var ama bunlar olmazsa dizi keyifsiz olur.

 85. reshat permalink

  şu yazdıklarınızı harbiden okudum. adam akıllı bir kaç tarih bilgisi olan adam dışında gerisi türkiyenin şuanki ayrışmış saçma durumu. tarihini bilmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur. tarihimizide elin adamlarından değil gerçek Osmanlı veya türk devletleri kaynaklarından öğrenmek gerekir.

  adamlar dizide islamı ön plana çıkarıyorlar doğru, lakin keşke islamı şu zamanda, o zamanki adamların yaşadığı saflıkta ve kalpte yaşasak. lakin şuanda türkiyede hırsızlık bile yasal.

  fakat keşke dizide tarihsel olayları gerçeğe daha yakın yapsalarıdı. en azından bu kadar karmaşa ve saçma cümle olmazdı.

  ek tarih bilgisi; orta asyada türklerin benimsediği göktanrı inancı bir din değildir, inanç ve yaşam şeklidir. şuanda bile günlük hayatınızın içinde yaptığınız bir çok batıl inanç, inanış veya yaşam şekli o zamandan gelmektedir. en basit örneği yazlık kışlık yaşama şeklimiz göçebelikten gelir. bir diğer örnek türkler tanrı göklerdedir der ve dua ederken göğe bakarız, araplar ise tanrı yer yüzündedir der ve yere bakar dua ederken. türkler cenneti gökte, cehennemi yerin 7 kat altında diye taif ederken, araplar ikisinide başka bir dünyada şeklinde tanımlar. vs vs diye uzatabilirizde.

  türkler Musevilikten, hz.ibrahimden bile çok daha önce zaten yeri ve göğü yaratan tek bir tanrı varlığına inanmış ve bununla ilgili bir çok efsane ve yazıtta yaratmıştır. yeri ve göğün 7 kattan oluştuğuna inanmışlardır.

 86. bülent permalink

  bence abartılacak bişey yok hatalar oldugunu söylemiş kendi fikrince tabi artık öyle insanlar varki insanları yönlendirmeye calışan müslüman düşmanları okadar cokki o yüzden müslümanım diyen herkesin sadece ve sadece kuran ı kerime inanması gerekiyor elbette her müslümanın kuran ı okuması ögrenmesi uygulaması şarttır ama uygulamasanız bile en azından sadece kuran ı okuyun ögrenin böylece başkalarının yönlendirmeleri de boşa gider la ilahe illallah

 87. Süleyman Şah permalink

  Belgesel değil, dizi bu. Bu kadar ayrıntı aramayın. Dizi de gayet güzel.

 88. Cengiz Han Türkoğlu permalink

  VE DİZİ GAYET GÜZEL.CEM YILMAZ ın dediği gibi GEMİCİ ZİHNİYETİ İLE TİTANİK İZLENMEZ.

 89. ozlem permalink

  Ben “belgesel mi izliyorsunuz, dizi bu” anlayisina katilmiyorum. Zira onemli tarihi sahsiyetlerin hayatlari uzerinden bir hikaye anlatilirken tum gercekler islenemiyorsa bile en azindan saptirilmamali veya izleyenlerdeki tarih algisini degistiren eklemeler/cikarmalar, uc ve zit durumlar yaratilmamali. Tarih bizim tarihimiz, kendi elimizle kendi tarihimizi kendi milletimize yanlis aktarmanin manasi yok. Eksik olursa merak edilir, okunur tamamlanir; hatali olursa bir merak giderilmis ama yanlis giderilmis olur.

 90. Haydar permalink

  Dizide birçok yanlışın yanı sıra büyük bir siyasi algı yönetimi oluştu. Bilinmesi imkansız kurgularla film bir dönemi açığa çıkarmak yerine entrika boyutlarıyla “Muhteşem Yüzyıl” saçmalığını gölgede bırakacak ölçüde yeniden oluşturucu tarih kurgularıyla örülmekte. Seçimler yaklaştıkça “Kurt ve Kara” ön adlı dizi kahramanları daha bir kötülenecek diğer kesim ise bu kurguya ayak uydurup istenilen değirmenin çarkına su götürecektir. Hasılı dizi siyasi algı operasyonu yapacağım derken gereksiz yere sündürülüp tüketilen “Kurtlar Vadisi” ‘ nin yerine tasarlanmış gibi görünüyor. Birde El Arabi açmazı varki akıl almaz boyutta. Ahmet Yesevi’ yi, Lokman-ı Perendeyi, Hacı Bektaş’ ı, Yunus Emre’ yi, Dede Balı’ yı (Edebali) …. gözardı edip bütün Osmanlı oluşumunu ve devamındaki manevi bilinçlenmeyi bu mübarek zata neden indirgemek isteniyor? İşin tuhaf yanı ise film aracılığı ile algı operasyonu yapmak bir ABD hükümeti taktiğidir. Kızılderili dedikleri masum yerlileri tüm dünyaya haydut tanıtıp, yenildikleri Vietnamda yine film aracılığı ile galip gelmişlerdir. Biz ise dizilerle ecdadımızı kadın entrikalarıyla yoğrulan bir tarihten geçirildiği izlenimi ile KANDIRILIYORUZ. Kurtoğlu seçimlere yakın ya da hemen akabinde öldürelecektir bu gidişle ya da o güne kadar yerin dibine geçirilip Gündoğdu ile göç edecektir. Kardeş sayısı ve ismi net olmayan Ertuğrulun babasının silah arkadaşının ismini bilip bu hale getirmekte yazarı ve konsept danışmanlarının tarih üstü başarısı 🙂 Adamlar bilinmeyeni bile en ince detayına kadar yazabiliyor. Filmin rehberi tarih değil siyasettir.

  • TÖR-OK permalink

   Şimdiye kadar okuduğum en akılcı yorum.Tebrikler. Bende aynı düşünüyorum.
   Herkes bu tespiti yapamaz.

 91. Mc KORPE permalink

  ARKADAŞLAR… ESKİ DÖNEMLERE AİT GERÇEKLERİN YANİ TARİHİN HEPSİ KAYIT ALTINDA OLMADIĞI İÇİN HİÇ BİR ZAMAN TAM OLARAK YANSITILAMAZ. ANCAK BAZI KONULAR TARTIŞMAYA KAPALIDIR VE TARTIŞILAMAZ. YAZI YAZARKEN BUNLARA DİKKAT EDELİM.

  ONLARDAN BAZILARI ŞUDUR Kİ : DÜNYA ÜZERİNDE PUTU OLMAYAN VE HER ZAMAN YÜCE ALLAH’A İMAN EDEN TEK MİLLET, TÜRK MİLLETİDİR. BU BİR TARİHİ GERÇEKTİR ARAŞTIRABİLİRSİNİZ. IRKÇILIK DEĞİLDİR. GÖK TENGRİ RABBİMİZ OLAN ALLAH’IN TÜRKÇE İSİMLERİNDEN BİRİSİDİR. ALLAH LAFZI ARAPÇADIR.

  AYRICA DÜNYA ÜZERİNDE HER DÖNEMDE TEK BİR DİN VARDIR ODA İSLAMDIR. ANCAK ZAMANA GÖRE YAŞAMA BİÇİMİ, İBADET ŞEKİLLERİ FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR. BUNDAN DOLAYI ÇOĞU İNSANIN KAFASI KARIŞMAKTADIR. YİNE KAFA KARIŞTIRAN BİR BAŞKA KONU İSE ESKİ DÖNEMLERDE İSLAMIN TAHRİF EDİLEREK FARKLI İSİMLER ALMASIDIR. YANİ HRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK, BUDİZM, HİNDUİZM MUSEVİLİK VE DİĞERLERİ DİN DEĞİLDİR. DÜNYA ÜZERİNDEKİ TEK VE GERÇEK DİN İSLAMDIR.

  YÜCE RABBİMİZ, PEYGAMBER GÖNDERMEDİĞİMİZ HİÇ BİR TOPLUM YOKTUR DİYE BİLDİRİYOR VE DAHA ÖNCE GÖNDERDİĞİ KUTSAL KİTAPLAR, O ZAMANIN İHTİYAÇLARINA GÖRE NAZİL OLDUĞU İÇİN KURANI KERİMDEN AYET OLARAK AZ VE DAHA KISADIR. YİNE UNUTMAYALIM Kİ DİNİMİZ, PEYGAMBERİMİZ İLE NURUNU TAMAMLAMIŞ VE EN MÜKEMMEL HALİNİ ALMIŞTIR. YANİ İNSANLIĞIN GELİŞİMİ İLE İNSANLIĞIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ÜZERE RABBİMİZ TARAFINDAN İSLAM DİNİ HER DAİM GÜNCELLENMİŞTİR VE EN SON HALİNİ ALMIŞTIR.

  ŞUNU ÇOK İYİ ANLAMAK LAZIM. İNSAN OĞLUNDA İKİ DAMAR VARDIR. YANİ HABİL VE KABİL SOYU. HABİL İLK ŞEHİT, KABİL İSE İLK KATİLDİR. DÜNYA ÜZERİNDE HER TÜR İYİLİK HABİL SOYUNDAN HER TÜR KÖTÜLÜK İSE KABİL SOYUNDAN YAYILIR . YANİ TARİH BU İKİ OLGU İLE İNCELENMELİDİR. TÜRKLER HABİL SOYUNDANDIR. YANİ NUH AS’IN, YANİ İBRAHİM AS.’IN SOYUDUR. BİR RİVAYETE GÖRE TÜRK ÇADIRLARI PEYGAMBERİMİZİN ÇADIRI İLE BİREBİR AYNIDIR. YİNE BİR RİVAYETE GÖRE PEYGAMBERİMİZ ARAPLARA ”TÜRKLERLE SAVAŞMAYINIZ” BUYURMUŞTUR.

  BOŞ ŞEYLERİ TARTIŞMAYALIM. MESELA BENİM ANLAMADIĞIM KONU AHİRETİN VE DÜNYANIN İLK DİLİ ARAPÇA İKEN NASIL OLMUŞTA DÜNYA ÜZERİNDE BU KADAR DİL TÜREMİŞ VE YÜZLERCE DİL KONUŞULUYOR. GELİN BİRAZDA BUNA KAFA YORALIM

 92. zeliha permalink

  arkadaşım zaten tarihi çok fazla bilen bir millet değiliz arastirmiyoruz sizde gidip en ince detaylara takiliyosunuz eğer böyle yaparsaniz bu sayı giderekte azalır çok güzel ve iyi bir dizi Allah yapanlardan razı olsun emeklerine sağlık ayrıca afşin bey diye birisi var ama akçakoca nin oğlu olarak bilmeden eleştiriler yapmayın lütfen tutup isimlere takıyosun bir isim sadece bir kişiye ait olacak diye bir şeyde yok o zamanlarda da kayı obasi gayet dinine bağlı bir toplum içlerinde nadiren bir kaç gök tengri inancına bağlı olanlar olabilir ama bu sayı senin abartigin kadar fazla değil ayrıca diğer tarih dizilerine de hiç benzemiyo onlardan kat kat daha iyi

 93. kardesim bu dizide senin zoruna giden ne

 94. irfan permalink

  diriliş ertuğrul gerçekten türk tarih belgeseli olmadığını ve o tarihteki osmanlının kuruluş aşamasına kadar geçen olayların tam birebir yazılı kaynağının bulunmadığı göz önünde alarak kurgusal bir senaryoda tarihsel hatalar aramak gereksiz ve bencilliktir. ayrıca yakın tarihimizde bile tarih kitapları birebir gerçeği yansıtamadığı halde 900 yıl önceki olaylardan ESİNLENEREK yazılan senaryoyu bir belgesel izler gibi algılamanın ve eleştirmenin mantığını çözemedim.
  SON OLARAK TÜRK DİZİ SEKTÖRÜNÜN müslümanlık aile ve benlik kavramlarını yoketmeye yönelik gayri ahlaki dizilerin rağbet gördüğü ayrıca kendilerinden olmayanı dışlayan bir reyting canavarı ürettiğini unutmayalım.
  diriliş ertuğrul bir nebzede olsa bize türklüğümüzü hatırlattığı ve geçmişimizi araştırma yoluna sevkettiği için sonsuz teşekkürler

  • Ziya caliskan permalink

   Horasan ve Semerkand in İslami ilim ile buyuk medreselerin oldugu sehirler. Mogol istilasinda buralarin zarar gördüğü tarih kaynaklarinda vesikalidir. Türklerin islam dini ile şereflenmesini sindiremeyen ( İçimizdeki İngilizler )yakın tarihte bile zorbalikla yıllarca Ezani Muhammediyeyi Türkçe okutarak zulüm yaptı. Aklı selim herkez birgün doğruyu görecek ALLAH in izniyle

  • serhat permalink

   Olurmu canim o zamanlarda laiklik vardi fakat baskici yonetim yuzunden tarihe konu olmadi…

 95. cagatay kingir permalink

  Esinlenilmiştir kelimesinin anlamini bilmiyormusunuz

 96. hidayet permalink

  Iyi güzelde peygamber Efendimiz tarafından kutsanmis diyorsunuz. Ama müslüman değildi ler diyorsunuz çelişkili yazdıklarınız ayrıca süleyman şaha kafa tutan Halep emrinin komutaniydi Selçuklu komutanı değil sizde öylesine izlemiş gibisiniz biz “Diriliş” le dirildik boşver sen…

 97. erkmdnz permalink

  hem1200 ‘lerde selamunaleykumler havada uçuşuyor yanlış diyorsun hemde 600senesinde ki hz Muhammed tarafından kutsanmış bir boy diyorsun

 98. mert permalink

  Mühteşem yüzyıl dizisindeki hatalarıda araştırdın mı. Onları da ekle görelim. Ayrıca birebir aynısını cekebilmek imkansız tarihi geri saramayız. Bize düşen atalarımıza sahip çıkmak ve bize bu devleti bahşedenleri rahmetle anmaktır.

  • Emre Başpınar permalink

   Muhteşem Yüzyıl’ın tek amacı İslam’ı ve Osmanlı’yı aşağılamaktır. Bunu kalbinde küçücük iman sahibi olan ve türk tarihini az da olsa anlamış her kişi bilir, anlar. Mesela Hacivat ve Karagöz neden öldürüldü diye dandik bir film daha vardır. Onda da amaç aynıdır. Bunlar İslam ve türk düşmanı yönetmenlerin yaptıkları yapımlardır.

   • emruz permalink

    doğru canım hırsızların yaptığı osmanlı dizisi daha makbul olur.

 99. Yavuz permalink

  Türk olmak gurur vericidir ama unutmayın Türkler asıl kimliğini müslüman olduktan sonra bulmuşlardır. Yani İslamın sancaktarlığını yapmaya başladıktan sonra. Timur.un yaptıklarından gurur mu duyacağız Türk olduğu için ya da Moğol Cengiz Han.ın yaktığı, yıktığı medeniyetlerle mi gurur duyacağız? Hele “kutsanmış” tabiri hiç yakışıyor mu? Ayet-i Kerimede buyurulduğu gibi: “Muhakkak ki Allah’ın indinde en çok kerim olan (en şerefli olan), (ırk ya da soy olarak değil) en çok takva sahibi olandır.” Hucurat-13

 100. Alija permalink

  Tarihi bilgileri paylasıp hataları söyleyenleri tsklr ayrıca o bilgileri paylasanlara kızıp islam düsmanıymıs gibi gosterenlerede kızıyorum tarih bu ya neyse odur

 101. Azra permalink

  Halime Hatun Selçuklu şehzadesinin kızıdır filmde de böyle geçmektedir…

 102. abuzıttın kılkuyruk permalink

  Abartmayın.Çok mu komik…:)

 103. Omar permalink

  Dizi harika sözüm bu kadar!

 104. Züleyha permalink

  Geçtiğimiz aylarda mezarı nakledilen Süleyman Şah And. Selçuklu devletinin kurucusu Kutalmis oğlu Süleyman Şah tır

 105. Ottoman Empire permalink

  O kadar yazmissin ama dememissin ki benim bu dediklerim dizidi tamamiyle uygulanirsa dizi degil belgesel olur diye. Ama nedense ayni seyler Muhtesem Yuzyıl adlı rezalet bir dizi için denmiyor. Tarihimizi bu denli güzel ve hikayelestirerek ablatan bir dizi sacma sapan bir cok programla ayni reytingi almasi da beni uzuyor. Ve ya sırf kanalı yuzunden diziyi izlemeyip yorum yapanlar da cabası. Bence konu basliginin

 106. üveys el karani permalink

  ha benim kendini şaşırmış kardeşlerim.. aynı oyunlar devam ediyor sizde alet oluyorsunuz.. öyle yada değil sen kendini ve ırkını bu dinin koruyucusu olarak hissediyorsan muhtaç olduğun kudret Allah tarafından damarlarına konacaktır.

 107. Kayı aşiretinin hanımların başlıklarında çok ince gümüş, ya da altın işlemeler görülüyor. o dönemde bu denli ince sanat ürünleri varmıydı?

 108. Gras Diegones permalink

  Ertuğrul dizisinde karekterleri tanitirken sayfanızda bir hata gördüm.şöyle yazılmış. Cengiz Han ordularindan kaçan süleyman şah Anadolu’ya Osmanlı’yı getiren ilk kişi olduğunu yazmışlar. burda bir hata var tarihte süleyman şah,dan önce ve aynı dönemde Osmanlı yoktu.osmanli süleyman Şahan sonra Ertuğrul Gazi ve Ertuğrul gaziden sonra osman beyin tarih sahnesine çıkışında adını osman beyin adını verdiği günden başlamıştır. Süleyman şah döneminde henüz Osmanlı diye bir beylik yoktu.sadece süleyman Şahin döneminde Kayı boyu Sultanlar sultanı Alpaslan Selçuklular vardı. Zaten süleyman şah şelçuklu beyi idi Alpaslan soyundan ve Anadolu Selçuklu beyi idi süleyman şah.selcukli beyi selçuk bey Tuğrul bey Alpaslan soyundan olan süleyman şah tabiki Osmanlı’dan önce Osmanlı devletinde önce şelçuklu beyi olarak tarihe geçmiştir.yani Osmanlı Süleyman Şah.dan iki kuşak ilerde kurulmuştur.biraz tarihe dikkat edilip yazılır daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Esen kalin

  • Siz Süleyman Şah’ları karıştırıyorsunuz. 2 tane süleyman şah var, biri selçuklu soyundan olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Diğeri de Osman Gazi’nin dedesi olan kayıların lideri süleyman şah.

 109. Mehmet permalink

  Burda bir sürü gereksiz tartışma yapılmış.Kimisi Araplaşmayalım kaygısında kimi Tengri Dağlarının eteklerine geri dönecekmişiz gibi konuşmakta..

  Arkadaşlar Türkler İslam ile çok daha güçlü bir millet olmuştur..İslama inanmak istemeyen varsa gitsin şamanist takılsın.
  Çok aşırı dindarım diyen varsa da onlarda milletin olmadığı ümmetin olduğu bir yerler varsa gitsin oralarda yaşasın..

  Dizide bir çok ekleme veya yanliş olabilir ama şu bir gerçek daha soyunun nerelere uzandığını bilmeyen insanlar bile Kayı,Oğuz,Ötüken vs. bunları öğrendi adını duydu ilgi duyup araştırmaya başladı..

  Mesela ben şunu özellikle merak edip araştırmak istedim dizide Arabi bizzat Ertuğrula ve Türkmenlere hem sempati duyuyor ve yol gösteriyor İbn ül Arabi kimdir necidir derken nerelere gitmedim ki 🙂 İlk padişların Horasan Erenleri denen kendini Allaha adamış kişilerden akıl aldıklarını bu kişilerin Osmanlının kurulmasında ve daha öncesinde Selçukluda etkili ve önemli oldukları aşikardır.

  En enterasan tarafı Arabinin ondan daha önce yaşamış olan ve söylediği bir söz üzerine idam edilen biri olan Hallac-i Mansur ekolunun ve bir düşünce olan Vahdet-i Vücud akımından olduğu anlaşılıyor Hallac-i Mansur kendini ‘En El Hak’ olarak adlarınca zamanın halifesi tarafından derisi yüzülerek öldürülüyor ve ibrati alem olsun diye cesedi sergileniyor..

  Bence dizi özellikle kostüm olarak ve bazı karekterleri bakımından çok iyi..

  Varsın hataları olsun..Brezilya dizisi seyredeceğimize..

 110. Güney permalink

  Bütün yorumları okudum fakat bir yorum dikkatimi çekti dizideki Kurtoğlu karakterini suan ki seçim dönemine bağlayan arkadaş sen nekadar aciz bir insansın ki dizide bile hükümeti kötüleme gayretleri içerisindesin..
  insanlar emek vermiş unutulmuş tarihimizi tekrar milletimizi bilinçlendirmek için bir dizi yapmışlar..Dizi tarihimizden esinlenmiş, elbette kurgu olacaktır dizi sonuçta .. Bu diziye çamur atacağınza milletimizn gençlerimizin beyinlerini yikayan saçma sapan fitne fesatın gunahin kol gezdiği bunları normalmis gibi topluma aşılamaya çalışan Türk dizisi adında yabancıların ahlaki değerlerini özümsemiş dizileri eleştirin..Türkün kültüründe böyle şeyler yoktur .. biz Nezaman ki değerlerimizi kültürümüzü kaybettik o zman yıkılmaya yüz tuttuk…Türk tarihinin sadece kurtuluş savasindan ibaret olmadığını yeni nesilin öğrenmesi en azından arastirmaya yönelmesi açısından değerli bir dizidir,lütfen olayları çarpıtmayalim insanlarda değişik algılar uyandırmak için böyle şeyler yapmayın .. Dizi tarihi açıdan %100 doğru diyemeyiz bunu söylemek için ancak o zaman diliminde yaşamış olmamz lazm sonuçta tarih bu yazılanlardan okuyoruz..
  Bu diziyi yapanlardan Allah razı olsun . Ins ilerde böyle yapıtlara örnek teşkil eder..

 111. Deli Demir permalink

  editörün yorumu fikri..
  o döneme ait yazılı kayıtların çok az olduğunu düşünürsek çok farklı fikirler ortaya atılabilir.
  bu dizide çok ağır bir İslami tema yok ama İslami vurgular var. editör sanırım tengri olduğu için İslami vurgulardan rahatsız olmuş.
  merak ettim bu tengri kardeş muhteşem yüzyıl dizisi için ( o dönemin neredeyse her şeyi kayıtlı yazılı ) ne tür eleştiri, düşünce ve fikir üretmişti?

 112. niyyazzi permalink

  diziyi muhtesem yüzyil gibi, yani kendi tarihimize, dinimize ve kültürümüze hakaret ederek cekselerdi, bu elestirileri yapan sahis her halde ses cikartmazdi. Sanirim bu elestirieri yapan ayni zamanda 1453 düsmani ve aslen Rum Ermeni kalintisi veya Alevidir..

 113. mücahit kaplan permalink

  sungur tekin kaybolmamıştır. hatta sungur tekin şavaşlara katılıyordur. ama dizide o da ileriki zamanlarda ortaya çıkacaktır. hem de diznin izlenmesi için küçük hatalara yer verilmesinde sıkıntı yok bence.

 114. Emre Başpınar permalink

  Bu arada tarihimizde 3 Süleyman Şah vardır. Birincisi kudretli Selçuklu sultanı Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır. İkincisi mevz-u bahis Gündüz Alp yani Süleyman Şah’tır. Üçüncüsü Osmanlı Kuruluş devri ordu komutanlarından Süleyman Şah’tır. O da büyük bir komutandır ve hatta günümüzde Süleyman Şah Üniversitesi’nin isminin verildiği kişi üçüncü olandır.

 115. mmt permalink

  Dizideki hatalardan bahsediyorsunuz fakat siz de yanlış yazmışssınız. Yazınızda Ertuğrul Gazi’nin babası olarak Süleyman Şah demişsiniz fakat Ertuğrul Gazi’nin babası Gündüz Alp’dir. bunu Yavuz Bahadıroğlu olmak üzere birçok tarihçi belirtiyro. Ayrıca Doç. Dr. Ali Kozan’ın yazmış olduğu makaleye de bir göz atabilirsiiz. http://beyaztarih.com/makale/ertugrul-gazinin-babasi-suleyman-sah-mi-gunduz-alp-mi

 116. hahahaah çok güldüm ama tartışmalar güzel biri islama girmedi biri girdi boy diyor biri boy değildi diyor SİZ KİMSİNİZDE ALLAHIN VERDİĞİNİ SORGULUYORSUNUZ ARAYA FİTNE VE ŞEYTANIN YAVERLİĞİNİ YAPIYRSUNUZ TÜRKÜN GEÇMİŞİNİ ALLAH VERMİŞ ALLAH ALIR, SOYSUZLAR DEDİ KODUCULAR BİRİ ALLAHI ARKASINA ALIYOR HAŞAA SANKİ ALLAH SAFT TUTAR GİBİ GÖSTERİYOR BİRİDE ÖLEN MİLYONLARÇA ŞEHİDİ TÜRKLÜĞÜ ARKASINA ALIYOR MALIYMIŞ GİBİ BİRE GİDİN DEYUSLAR SİZ ALLAHI VE TÜRKLÜĞÜ HAYALİNİZDE HAŞA SAVAŞTIRASINIZMI DİYE BU İSLAM DİNİ VE TÜRK MİLLETİ VERİLMİŞ SANIYORSUNUZ ŞEREF YOKSUNLARI İNSANLIKTAN CIKMIŞLAR SİZ ÖNÇE PEYGAMBELERİMİZİN İYİ İNSAN OLUN SÖZLERİNE UYUN SONRA İSLAMDAN BAHSEDİN BİR DİZİ YAPILMIŞ ÖVÜNEÇEĞNİZE NEREDEN NASIL FESATLIK BULURUM DİYE UĞRAŞIYORSUNUZ YAZANDA UĞRAŞSADA O ONUN HAYİNLİĞİ İYİ İNSAN OLUN ALLAH VERMİŞ ŞANLI TÜRKLÜĞÜMÜZÜ GERİ ALMASIN

 117. Adam hem kayi boyu rasul (a.s) tarafindan kutsanmistir diyor(ki islamda kutsama diye bi sey yok) hemde kayi boyu genellikle saman adetlerine bagliydi diyor.Peygamber musriklerle savasmasina karsin neden bi musrik samanlari kutsasinki..Celiskiye bak..Iddialarin aksine turkler gep islam dinine bagli kalmislardir ama islamla celismeyen adet ve orflerinide terketmemis araplasmamislardur.Yazinin dilinde sanki islami dizide one cikarmasi yuzunden bi cekemenezlik sezdim.Turk islamla butundur ve varligini onla celismeyen adet ve gelenekleriyle devam ettirir.Nokta!

 118. safa permalink

  okadar şeyi söylemişssin bari muhiddin ibn-i arabininde ertuğrul gazi doğmadan 5 6 yıl önce öldüğünüde yazsaydın 🙂

 119. tekin permalink

  Madem insanları bilgilendirmek için bişeyler yapiyosun iyi güzel yapiyon da tarafsız yap be güzel kardeşim. tespitlerini kimseye bulaşmadan yap ki değeri olsun.

 120. biçok yorum ve görüş okudum ben bu diziyi hatasıyla seviyorum sevmeyenler kendilerine dağa yakın bulacakları muhteşem yüzyılı izleyebilir hürmrtler

 121. Onur permalink

  Hayırdır birader sanki o dönemde yasamisin amk

 122. Alperen permalink

  arkadasim sen simdiki müslümanlikla o zamani karistiriyorsun, o zaman islam daha kiymetli ve daha cok sahipliydi bilmem simdi dizideki eksikligi anlayabildinmi. 😉 gerci senin maksadin üzüm yemek degil oda belli…

 123. Şövenist Tarih permalink

  Herkes birbirini yalanlamış biri diyor tarihte yok biri diyor var. Doğru düzgün kaynak veren yok. He bana sorarsanız o kaynakların çoğu da sonradan uydurulmuş ‘kurgu’lar. Dizi kurgu olmuş çok mu? Tarihte hiçbir şey kesin değil herkes inanmak istediğine inanıyor ona göre kaynak buluyor. Her neyse artık geçmişimizle övünmeyi bırakıp geleceğe odaklanalım batıda olduğu gibi. Atı alan üsküdarı geçiyor biz hala müslüman mıydı gök tengrici miydi onu tartışıyoruz. Bu kafadan kurtulmamız lazım.

 124. Haluk permalink

  Bu bilgilerin kaynaklari nedir nerden kaçıncı sayfadan aldınız bunları yazmaniz gerekiyor mail atarsanız yada kaynaklarida buraya yazarsaniz bahtiyar oluruz

 125. Emrah permalink

  Görūyorum ki admin sende gezizihniyetlisin . ve her şeyi siyasete baglayan utanmazlardansiz . 1. Dizi baslamadan önceki yaziyi okursan anlarsin . bu dizide tarihimizden esinlenmiştir diyor . birebir tarihimiz degildir .2 . vergin bilgilerin kaynagi nedir ? Bol keseden salla . sen git sevismeli yiyismeli filmlere yorum yap

 126. Melih Gulkaya permalink

  Bizzat hz.Muhammed sav tarafindan kutsanmis kut verilmis ne demek aciklar misiniz?

 127. Hasan Emin Yıldız permalink

  Beyler, zaten tarihte yaşananı bire bir ekrana yansıtsalar onun adı dizi değil belgesel olurdu. Kaldı ki dizinin başlangıcında tarihimizden esinlenmiştir yazıyor. Dizi bu, olacak o kadar.

 128. Emre Kınalı permalink

  dizi başlarken direk tarihimizi film ediyoruz demiyor. dikkat ederseniz ilham kaynağımız tarihimizdir diyorlar. bu dizideki asıl amaç bize tarihimizin ne denli kuvvetli olduğudur. şiir okuduğunuzda kulağa hoş gelen betimlemeler bu sefer göze hoş gelen betimlemeler olmuş. fakat dediğin gibi tarihi çok etkileyecek bir hata yok. gayet güzel ve çok başarılı bir dizi. herkes eleştirebilir fakat tarihe dil uzatmadan. selamlar..

 129. sefai permalink

  Bu dizi tarihten esinlenerek yapilmistir. Esinlenmenin kelime anlami ilham almadir.2 kitap okuyup gelip artistlik yapmayin burda bu bir sinema filmi degil o sebeble yk bu byleydi boyle olckti selami aleykumler havada ucusuo felan nedir begenen izler bgnmyn izlemez edebinizi takinin bi bok bildiginizi saniyorsunuzya oda sizde klsn

 130. Halil deniz permalink

  Diziye bahane bulmayin mis gibi dizi yönetmen tabi kendi fikirlerini ve hayal gücünü diziye katacak.bak yinede eyivallah dizinin hatalarını takip ediyorsunuz ama yönetmen tabikide kendi hayal gücünü katacak kardeşim ..

 131. final bölümünde yada sezon finalinde: noyan ve pisliği öldükleri gibi keleleride gidecektir ertuğrul gazinin kanıda yerde kalmıyacaktır

 132. yeni miletimiz keşke bunun gibi olsaydı

 133. selcan kerim coşar permalink

  ülkenin okur yazarlığı kıt yüzde 49’u işgal etmiş burayı.editörün saptamaları doğru. aksini iddia eden zaten temelden koca bir yalana inanıyor.
  günümüz yörükleri bile hala şamanist geleneklerini yaşatırken (çıkın bakın. egede akdenizde hala varlar) 13. yy türkmenlerinin muhammetvari bir hayat yaşadığını iddia eden adamlara gülerim.

 134. Bengi Türk permalink

  Ertugrul gazinin babasinin gercek adi selmandir. O donemde Kayi boyunca isimler hep Turkcedir. Osman gazinin gercek ismi de orhundur. Osman ismi evlendikten sonra kayinbabasi tarafindan verilmistir. Sebebi de Hz. Osmanin kilicinin orhun gaziye verilmesidir. Turkler kutsanmis degildir lakin islamiyetin koruyucusudur. Hz. Muhammed S.A.V zamani da mekkenin anahtari Turk soyundan gelen kabileye teslim edilmistir.

  • Osman Gazinin gerçek ismi muhtemelen Atman ya da Ataman. Ne yazık ki okur yazar olmadığı için bu konuda kimse bir şey yazmamış.

 135. Elestırıleceksenız cahıllerımızın aklını karıstıran namussuz dızılerı eleştırın.okadar

 136. gökhan permalink

  2. ve 8. madde çelişmiş…

 137. Amerikan dizilerinde adamlar havalarda uçuyor siz o zamanlar öyle değildi de böyleydi diyorsunuz. Dizi abicim bu dizi.. Otur izle keyf al 🙂

 138. zeynep sultan permalink

  adam tarih anlatıyor siz buna bile muhalefet ediyorsunuz, tarihi kafanıza göre yazın bakalım…

 139. seyf eddin permalink

  ne olursa olsun kardeşlerim muhteşem yüzyıl gibi bir tarih katlinden sonra bu dizi ortamı iyi doldurdu sadece bu dizi değil diğer dizilerle de TRT türkiyenin parlayan yıldızı inşallah devamı gelir böyle dizilerin

  • Ozan permalink

   Bu diziyi ertuğrul gazinin hayatı cok gzl kelime anlamıyla muhteşem

 140. MUSTAFA permalink

  siz ne diyonuz ya işiniz gücünüz yokmu bu kadar yazmışsınız .altı üstü dizi seyrediliyomu evet eee da neeee

 141. mesut kaya permalink

  yazandan yönetenden vesile olandan elini taşın altına koyandan allah razı olsun

 142. Decapitare permalink

  Bazi arkadaslarımız karsı cıkmıs olsalarda anlamadıkları noktalar var maalesef.. burda soylemisler hataları dogrudur katılıyorum güzel tespit yapmıssınız.. Kayı boyundan bir cogu hala müslüman degildi kimse buna itiraz etmesin arkadaslar.. Bi arkadasımız 1085 yılından bahsetmis.. Dostum bahsettigin kaynak ya 1185 ten bahsediyordur yada yanlıs yazılmıstır.. 1085 olmasi demek ertugrul gazi nin 1100 yıllarında yasaması demek Osmanlılar ise 1299 da kuruldu.. Osman bey 100 yıl yasayım bi devlet kurmaya baslamıs olamaz. bir daha kontrol etmen gerektigini düsünüyorum.. Ayrıca dizi de olması gereken 4. evlat olan sungur tigin bulunmalıydı ilerleyen bolumlerde eklemeyi düsünüyorlarsa bilmiyorum ama bastan olmasi gerekiyordu 🙂 Tespitler güzel vede yerinde sizleri tebrik ederim

 143. Rüstem permalink

  sonuçta bir film bu beyler ne neyin peşindesiniz siz

 144. Rasim Hasan permalink

  Vay be.Ne kadar da çok yorum yapılmış ama ..Bence ne kadar uğraşırsak uğraşalım 1000 li yılları apaçık bir şekilde bilemeyiz mutlaka bir yerlerde eksik veya hatalı bilgi birikimi oluşmuştur boyle olmasının nedenlerinden biriside boyle olsa daha mantıklı olurdu mantığıyla yapılmıştır diye dusunuyorum ..Ben ne islamı savunuyorum nede karşı goruşu ama size soruyorum ? Ertuğrul dizisindeki kayı obasında islami değerlere gore yaşayanların ne kadar ahlaklı olduğunu ne kadar saygılı ne kadar cesur ve mert olduğunu ne kadar da duzgun bir sistemle yaşadıklarını dusunmuyormusunuz ..yani söylemek istediğim islamdaki allah var olsun yada olmasın islami düzenin güzelliğini hiç kimse tartışamaz insanlara verdiği emirlerdeki adaleti de oyle şahsen kendim kayı obasındaki insanların arasında bulunmak isterdim .

 145. Nmn Efe permalink

  kardeşim bilgilerin için çok teşekkürler dizinin 40 bölümünü 1 haftada internet üzerinden izledim ancak dizide herşeyin bire bir aynı olmasını bekleyemezsin tabi ki farklılıklar olmak zorunda tabi ki bazı noktalarda eksiklikler mevcut öneri şikayet başvurularını http://dirilisdizisi.com/ adresinden göndererek bu güzel diziyi mükemmelleştirmek bizimle daha mümkün önerileri dikkate alıyorlar.

 146. mustafa kemal permalink

  orta asya türk kültürünü ve kimliğini bitiren ve geri bırakan. anadoluya gelip kılıç zoruyla islamiyete zorlanması ve osmanlının ortalarında yani yavuzselim.le beraber türk kültürü yokedilip arap ve vahabi daha doğrusu emevi düşüncesi hakim kılınınca osmanlı gerilemeye ve yokolmaya kadar gitti bu günün türkiyeside emevi düşüncesine sahip ( içinde türk düşüncesi yok)yöneticiler tarafından yönetilmektedir umarım sonumuz osmanlı gibi olmaz.

 147. Neco permalink

  Şu bir gerçek ki,bu dizi çıkmasa insanların çoğu bu tarihten haberi olmayacaktı. Doğru veya yanlış zamanla düzelir hatalar. Ama dizi şahane yapanlardan Allah razı olsun o tarihteki yiğitlere ve hatunlarına Allahtan rahmet mekanları cennet olsun

 148. Sümeyye permalink

  Şimdi de selamun aleyküm diyerek selamlaşanlar ve müslüman olmayan türkler var. O zamanlarda da varmış.Ayrıca Ertuğrul’un dindar olduğu bir gerçek var ki rüyasında ve hayatında gerçekten dervişlerle sohbet ettiği bilgisini Tarık Buğra’nın Osmancık adlı kitabında da görebilirsiniz. Ve bu bir dizi hayali karakter girmesi dizinin izlenilebilirliği açısından çok normal. Öpüşme sahneleri olmadan da bir dizinin reyting rekorları kırabilceğini bize gösteren bu dizi gönül ister ki hiç bitmesin.

 149. Bu hataların çoğunu biliyorlardır bu hataları yapmasalardı hatta dil olarak Göktürk dilini kullansalardı daha da ayrıntısı görüntülerini bile makyaj yaparak benzetselerdi filmde heyecan kalmazdı ve çok az kişi izlerdi

 150. Ali Faruk permalink

  Sanki o devirde yaşamış gibi yazmışsın

 151. Poff permalink

  Ya zaten kim bunlari arastirir da aslinda nasilmis diye merak ediyo ki? Dizi mi dizi iste elinde cekirdek milletin ruhu oksaniyo hosuna gidio ole sawurduk bole hakim olduk falan filan..dizide esini aldatani sokakta dowuoruz cok zahmete grmissin kardesim bu yazi icin.he de gec 😉

 152. Bir dost permalink

  Ya yorumda tartisan arkadaslar siz gercekten iyi degilsiniz 1 yıl önce yasanan olaylar ve ortada olan sadece bazı yazıtlar ve bu güne kadar anlatıla gelen seyler ana karakterler disinda digerlerinin ustunde pekde durmaniza gerek yok ismi tarihin karanliklarina gomulmus ne yigitler var kim bilir silinmis gitmis obalar bulunamayan oymaklar ve daha neler neler kimse orda degildi ama herkes her seyi ordaymis gibi anlatiyo yaptiginiz yorumlara bi donun bakin derim dizi film bu alt tarafı kurgunun dibine vurur adam zevkle izlersin hadi diyelim harbiden butun gercekleri yasananlar vermis oldu adam sizin onunuze kaciniz izlerdi acaba. Bazen o kadar heyecanlı degildir ustelik tarihi adım adım her bünye kaldırmaz sıkılırsınız arkadasım.

 153. Husam permalink

  Senin bu dediklerin olsa dizi değil belgesel olur zaten

 154. Mete permalink

  “hatta ve hatta 16. yüzyıla kadar iran ve horasan’da bulunan şaman inancına sahip kayı obalarının varlığı bilinmektedir.” Şaman ve şamanizm ne demek? Anlatabilir misiniz…

 155. Anıl permalink

  tebrikler

 156. Afşin Bey permalink

  Belgesel değil sonuçta dizi tarih birebir işlenmiştir iddiası yok. Ibn Arabi de Ertuğrul Gaziden önce yasamıstir sen buni elestirecegine git osmanliyi Karaköy e çeviren Kösem sultana salla

 157. Asli permalink

  Osmanli konularinda bircok rivayet vardir.Herkes hocalarindan kitalardan duydugu bilgilere dayanarak bunlari yaziyor.Benim bu konuda ki bilgim dizide ki gibidir.

 158. Burcu permalink

  Şu tartışmaların hepsi saçmalıktır bir dizi senaryosunu bu kadar çarpıtıp tarihi yanlış anlatıyor demenin bir anlamı yoktur. İlla böyle bir yorum yapılacaksa önünüzde muhteşem yüzyıl diye bir dizi var onu vurun yerden yere. Zira padişahın yatağından kadınların entrikalarından başka bişey gösterdiği yok. 100 bölüm cektiler kaç kere padişahları sultanları namaz kılarken kuran okurken gördünüz. İnşallah diriliş ertugrulun yapımcıları osmanlı padişahlarının dixidinide cekerde muhteşem yüzyıl kara lekesinden kurtulur türk sinama ve televizyonu.

 159. Meltem permalink

  Pardon ama filmi yazan kişi de bir yerlerden yani kaynaklardan bakarak bu filmin tohumu ekildi . Belliki sizlerde kaynaklardan yararlanarak bu farkları bulmuşsunuz. Biz sizin dediğiniz farklara nasıl inanacağız o halde. Bu kadar kesin konuşuyorsunuz madem ne diye bu filmi siz çıkarmadınız. O yıllarda yaşadınız mı ki , Zaten benim fikrim bu filmi çıkarmalarının nedeni bizi tarihimizden haberdar etmek, Allah razı olsun onuda yapmışlar.lütfen rica ediyorum gerçekten o yıllara gidip gördüyseniz bizi bu yanlıştan TRT 1 den açıklardınızzzz!!!!.

 160. Mehmet permalink

  Eeeee? Neden bunları yazma gereği duydun? Sonuç olarak bu bir kurgu senaryo. Bir de Bilal oğlan diyip araya siyaset sokmadan olmaz tabi. Gereksiz işler peşinde koşacağınıza icraat yapın

 161. Can permalink

  Dizinin en büyük yanlışlığı bamsı beyrek vardır bu arada özellikle dede korkut destanlarında iç oğuzların en yakışıklısı olarak geçer ama beşik kertmesi vardır ve bu doğan alpin sevdiği kadın olarak dizide geçen banı(bağnu-banu) çiçektir. Bir başka hikayeye göre ise banu çiçek değildir, bamsı beyrek evlidir, ancak evli olduğu hanım dış oğuzlardandır. Sonuç olarak bamsı beyrek vardır ancak o zamana ait değildir veya ertuğrul gazinin alpi değildir. Sadece Osman Gaziden bahsedilmiş, savcı bey daha büyüktür; ancak o da dizide yoktur. Gündüz alp ise selman(süleyman) şah yerine ertuğrul gazinin babası olabileceği iddiası da mevcuttur. Oğlu olsa bile en büyük oğlu gerçekte saru batu savcı beydir. Ancak daha demin televizyonda şans eseri açtığımda gördüğüm kadarıyla (maç seyrediyordum:):) ) ilk çocuğun adı gündüz bey olmuştur.
  Din ile ilgili söyleyeceğim de halkta herkes selamun aleyküm aleyküm selamı veya inşallahı maşallahı her zaman kullanmıyor tabii ki. Ancak günümüzdeki gibi halkın diline inşallah maşallah selamun aleyküm aleyküm selam gibi kelimeler o zaman da halk dilinde yerleşik idi. Müslüman olmayan kesin de düşman değildi; zaten eski inancımız da müslümanlıkla çok fazla derecede benzerlik içermektedir. Ayrıca ertuğrul gazi, süleyman şah vs… Devlet büyükleri müslüman idi, o yüzden Ya Hakk demesi çok abartı değildir ancak onun dizideki kullanım gayesi hakkında bir şey diyemem.
  Sonuç olarak en azından “muhteşem(kolpa)” yüzyıl kadar kötü değil 5 dakika izlemememişimr neredeyse kusacaktım 😦

 162. Ben tarihçi değilim, konuya muafık olanlar tabiki en doğruya yakın olanını bilirler, Tabiki eldeki birçok kaynaklar var görünüyor .. Ben asıl üzerinde durulması gereken şeyin kayı obasında herkesin trt 1 de ki dizi Müslüman gösterilmesi , (essahında Müslüman olmasalardı ) bu bir eleştiri olmamalıdır diye düşünüyorum
  Asıl benim ilgimi çeken şey ise, insanların birlikde olduğu bir arada göçebe olarak yaşamalarına rağmen fitne- fesatlık- hainlik akla gelen nekadar olumsuz dünya da ne varsa bizim bu kayı obasında olması ceryan etmesini anlamış değilim.
  Şimdi aklıma geldi, kayı obasında İslam dinini hepsi kabül etmemiş olmasından mı acaba bu şerler fitneler fesatlıklar hainlikler acaba çıkmış olabilirmiydi..? Diye şimdi bu yorumu yazarken geldi aklıma…
  Yoksa insan hem Müslüman olacak hem obasını tapınakçılara bilgi sızdıracak paraya kayı obasını satacak
  Aynen bu gün kü gibi.. Biri çıkacak , bu ülkemizi zorduruma düşürecek belge ve bilgileri para için yabancıya para karşılığı satacak..!
  Bu hareket kayı obasında gerçekleşmesi hainin dini inancı ile şu günümüzdeki hainler ile aynı kefeye koyduğunuzda, dinin( islam inancının) zayıf olduğu ile aynı olduğu ve öpüşdüğü aynıdır
  Demekki geçmiş de hainler ile bu gün kü hainler aynıdır
  Düşmanlar hainler demekki hep olacakdır
  Bizler hak bildiğimiz yolda ölsekde dönmek geri adım atmamak lazım olduğu zaten geçmişde görülmektedir
  TRT 1 bu diriliş -Ertuğrul dizisini ta ki ll.Abdulhamit e kadar dizi çekmeye devam etmelidir. Filinta dizi sini de 12 Eylül Kenan Evren Zaman’ına kadar da yakın tarihi dizi çekerek getirilmelidir ki bu millete bu devlete dini islama Türk ulusuna- Kürt lere vs.. Hainlik yapanların gerçek yüzleri bu vesile ile ortaya çıkmasına sebep olundukdan sonra siyasetin hep hakın elinde olmasını sağlaması na Işık tutacaktır

  Yani hem diriliş hem filinta çevrilmeye devam edilmelidir.vesselam

  Selamun Aleyküm

 163. Ali Tarık Emre permalink

  61 yaşımdayım ve tarihe meraklıyım. Ertuğrul dizisinin özetlerini izliyorum; tamamı çok uzun geliyor. Yani bir hafta gerideyim. Yorumların birçoğu bana yanlış geliyor. Ancak Türkler, Müslüman olduktan sonra ‘adam oldular’ gibisinden laflara da hiç katılmıyorum. Göktürkler, Uygurlar, Oğuz Kaan, Teoman ‘adam’ değiller miydi? Bu diziyi izlerken çocukluğumda takip ettiğim Kaan, daha sonraları Karaoğlan ve Bahadır gibi çizgi romanları anımsıyorum.
  Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 164. ERTUĞRUL BEY kayı boyunda süleyman şah’tan sonra sözü geçen tek kişi ERTUĞRUL BEY olmasaydı türkün tarihi olmazdı ahlata göçüp giderdi ERTUĞRUL BEY cesur olmasaydı bizans sınırına gelip “ALLAHUEKBER”diyip kayı ‘nın köklerini yaşadığım şehir bilecik’e atmazdı

 165. İbrahim permalink

  Hayır gerçek te de bamsı beyrek var

 166. harun permalink

  siz olsaydınız aynısını yapabilir misiniz?şimdi adamlar ertuğrul gazi ve soyunu gök tanrıya inandırsalar diziyi kapatırlar.ben diziyi tebrik ediyorum

 167. Bektur permalink

  Karahanlı zamanında amca oğlu İslamiyeti kabul ediyor ve tahta çıktığında İslamiyete davet ediyor. Hatta din kabul etmeyenlere Jigad ediyor ve o zamanda toplu toplu islama geliyorlar. Bu yolla Gazneli Mahmud ve Selçuklu Hanedanı yapıyor. Büyük İslam alimleri Orta Asyadan çıkıyor. Belki Malazgirt savaşında 50% müslüman değil olabilir, lâkin 13. yüzyıla geldiğinde İslamiyeti çoğunu kabul ediyor. Çğnkü Türk Topluluğu her zaman 1 Tengri yani bir ilaha inanırdı. Hak Peygamberin hak yolunu çoğunu zorluksuz kabul etmiştir diye biliriz.

 168. ILKKAN permalink

  arkadaşlar. yabancılar tarih ile ilgili baştan sona uydurma yalan yanlış filmler çekince “vay arkadaş adamlar yapmış helal olsun” demeyi biliyorsunuz da bizim milletimiz bir dizi yapınca hemen hata arıyorsunuz. Yazıktır günahtır yapmayın kardeşim. Dizide islamın ön plana çıkması kötü birşey mi? siz de müslüman değil misiniz kardeşim? İslamın ön plana çıkmasına sevineceğinize yok şu tarihten sonra geçildi, ondan önce yoktu falan filan diye tartışıyorsunuz. Entrikalarla dolu dizilere filmlere ne kadar da alışmışsınız. Bence şuana kadar çekilen entrikasız yalan dolansız en iyi dizidir “Diriliş Ertuğrul” hade eyvallah…

 169. mehmet permalink

  hiç farketmez gardaşlar.
  oğuz han bizim atamız alt boylarıda bizim süleyman şah atamız ertuğrul gazi atamız osman gazi de bizim fatih sultan mehmet han da bizim Mustafa Kemal Atatürk de atamız dır hepside Türk oğlu öz Türk ve müslüman atalarımızdır bu gün yaşadığımız toprakları bize yurt edenler bu isimler ve onların yoldaşlarıdır.ALLAH razı olsun.

 170. necmettin şahin permalink

  ne olursa olsun. en azından tarihimize ilgi duyuldu dizi sayesinde. yalnızca bu durum bile bizim için büyük bir kazançtır. okul yıllarında not almak için okuduk. şimdi öğrenmeye ve anlamaya çalışıyoruz bence büyük bir farklılıktır. herkese teşekkürler

 171. bülent permalink

  bu bizim tarihimiz hayal unsuru amerikan ramboları ekrana kilitlerken çok önemsiz detaylara takılmakta neyin nesi gurulanın böyle bir tarihe sahip old için her hafta 2 saat keyfini çıkarıyorum Allah razı olsun emeği geçen herkesten

 172. Kazım permalink

  Dizi gayet güzel. En azından buyuk oranda tarihimizde yaşananlara paralellik var. Tabii bu bir belgesel değil sonuçta dizi film ve tarihe bire bir uymasını da beklemek hata olur. Diğer taraftan bir çok tarihi kayıtlara ve tarihçilerin farklı görüşlerine göre müslümalık göstergeleri ve yaşayış tarzları da rahatsız edici değil bence. Ama şunu da kabul edin bahis konusu yıllarda türkçe konuşma dilinde bu kadar ağır bir arapça ve farsça kelime girdisi yoktu. asıl arapça ve farsçanın kullanım düzeyi Osmanlı devleti döneminde yazılan edebi eserlerin içindeki kullanımla başlamış ve hatta sonunda divan edebiyatına kadar gidip neredeyse türkçe kelime kalmamıştır. Asıl dikkat edilmesi gereken konu Türk yönetim biçimleri yöneticilerin sade bir yaşam ile yaşaması ve adalet duygusu güdmesi, Hakkın yolundan gidilmenin önemli olduğu paranın peşinden gitmenin veya para ile insanların satın alınmasının ne kadar kötü olduğu vurgusu bence takdire değer.
  TRT gibi tamamen hükümetin kontrolünde olan bir kuruluşun bu diziyi bu şekilde yayınlaması bana ilginç geldi. Hani yanlış anlaşılmasın ama konu farkı yöne sapacak ve bazılarını da kızdıracak fakat günümüzde makarna ve kömür ile oy devşirenlerin bu dizinin bu sahnelerine izin vermesi ilginç.
  Diğer yandan yoplum yaşamı ve kadın erkek eşitliği ve kadının toplumdaki yeri ve yöneticilerin yönetim konusundaki anlayışları bu günün iktidarına ders olarak bile gösterilebilir düzeyde olmuş, bak bakın ecdadımız bu işi nasıl beceriyormuş diyesim geldi ki nerdeyse 1000 yıl öncesinden bahsediyoruz, o zamanlarda avrupa toplulukları cok daha kötü yönetimlere sahipti. Ya şimdi biz bu gün Ertuğrul gazi ve onun adalet dağıtan yönetimine kurban oluruz. Neredeyse 1000 yıl sonra daha gerideyiz yazık…….

 173. kurşad bozkurt permalink

  bir ekleme de ben yapayım..dizide ibnül arabi kayılar arasında çok etkili görülmektedir..hatta ertuğrul bizans sınırına doğru göç ederken bile yanındadır..daha önce okuduğum osmanlının kuruluşunu anlatan roman ve menkıbelerde osmanlının kuruluşunds ertuğrul gazi ve otman gazini yanında hep horasandan gelen dervişler vardı…diriliş dizisinde bu dervişler hala yoklar…

 174. Uğur kahya permalink

  Sanki siz ertuğrul gaziyle beraber yaşadınız öyle herşeyi biliyosunuzya aralarında fitne var anlamadınızmı hala dizide zaten ibnül arabi ertuğrulla görüşmeekte ama gerçekte onlar ayrı yerlerde yaşamakta yani görmesi imkanssız gibi bişe dizide güzel durucağı düşünülerek koyulmuştur..

 175. Ecdadını.Tanı permalink

  Fatih sultan Mehmet gibi bir alim gelmiş o soydan, bu insanlar gerçekten hak için savaşmış bence fazla takılmayın buralara. BEN EMİNİMKİ ŞİMDİKİ MÜSLÜMANIM DİYE GEÇİNEN GAYRİ MÜSLİMLERDEN DAHA MÜSLÜMANDIRLAR

 176. Misafir permalink

  Zaten tarihten esinlenilmistir diyo birebir anlatiyoruz demiyor. Yapilan bir suru sacma tarihi dizilere bin basar Alaha sukur

 177. İsimsiz kahraman permalink

  Herif arastirmis söylemis,fakat yaranamamis.Selamunaleykum/aleykumselam demesi kimseye batmiyor dostlar!Adamin anlatmak istediği olay;tarihi carpitarak dizide isliyorlar ve buna sizleri inandirmak icin inancsal acidan belirsiz saldirilar yapiyorlar.Yillardir haci hocalarin uyguladigi taktiği artik dizi senaristlari uygulamaya basladi.Olay bu kadar basit.Eh biliyorlar zayif noktanizi,üzülmeden zihninizi ele geciriyorlar…

 178. ottoman girl permalink

  yaa iyide o donemde islam kayilarda zaten yaygın ve sahiplenmişler kayı ve kınık boyu en büyuk boylar ve onlar islami hakkıyla yaşayan oguzlarinin en büyük boyları zaten dönem itibariyla gazneliler harezmler oguzlar selçuklular ve daha nice turk islam devletleri mevcut ve bu devletler oguzlarla komşular işbirligi içinde bazı devletlerle.. kayı boyu yeni islamı kabul eden bi boy degilki sen islamı o kadarda benimsemezlerdi diyorsun tersine zühd ve takva sahibiydi bi çok oba beyi ertuğrul gazide en takvalı beylerden biri olarak bilinir hatta abartmadan söylüyorum dizide en büyük eksiklikte bu biçok boy aşiret çadır çadır islamı kabul etmişler ve sosyal hayattada islami kurallara ve örfe göre yaşamışlar dizide bu yön hiç gosterilmiyor hatta, ayrica bazı yanlış bilgilerde var yazında konuyu uzatmaya gerek yok

 179. Asena permalink

  Dirilisteki hatalar diye baslik atmissiniz ama hata demek yanlis olur bence zaten bu dizi adı ustunde adamlar birebir aynisini yapiyoruz demiyorlar esinlenip senaryoya dokuyorlar. Bunu elestirip hata arayacaginiza haremde gecen muhtesem yuzyil serisini ele alin.

 180. Ahmet permalink

  Ertuğrul gazi ve yakınındakiler müslüman olduğu için selamunalekum ler havada uçuşması normal degilmi film zaten onları ağırlıklı gösteriyor , herkes müslüman olmaya bilir onların selamunaleykum kullanmayacağı anlamına gelmez bence

 181. mahmut sami permalink

  Elin yavuru spidermani ironmani yok süpermeni yok batmani say say bitmez bir dünya bilgisayarda hazırlanmış hayali kahramanıyla abartmanın daniskası sözde dünyayı kurtarıyorlar.Kimden neyi kurtarıyorlarsa hayal ürünleri
  Abidik Gubidik yorumları bırakında bizim hayali olmayan gerçek tonlarça kahramanımızdan biri ertuğrul gazi bence az bile abartıyorlar bana göre.Daha çok kahramanız çekilsin film olsun dizi olsun hep yüceltilsin.

 182. Deligurt permalink

  Beğenmeyen gitsin muhteşem yüzyıl adı altındaki kepazelik izlesin.olmadı kose miydi kosemmi onu izlesin.

 183. Şevval Ebrar Gül permalink

  Esselamun Aleykum yazınız ve bilgilendirmeniz icin sağolun fakat birşey benim dikatimi çekti hem peygamber efendimiz hz muhammed tarafından bizzat kutsanmış diyorsunuz hemde daha islamiyeti benimsememiş diyorsunuz

 184. marazz permalink

  Muhteşem yüzyıl bi saçmalığı bukadar kötülemezsiniz bu dizide allah kitapdenince kötülersiniz

 185. Ertuğrul permalink

  Çok özur dileyerek bu anlatiklarinizi nekadar doğruluyabiliriz yani hangi kaynaktan tarihçeden alinmistir nekadar dogrudr

 186. Ayse permalink

  İslamın dizilerdeki varlığı bile korkutuyor gözünüzü.. İsimler ve karakterlerde yanlışlık veya hatalar olabilir eyvallah Selamun Aleyküm e dokunmayın bari. Ödünüz patlıyor imanlı insanlardan hem tarihte hem günümüzde.

 187. Vedat sakar permalink

  Neolursaolsun diziçokgüzel beğenerek izliyorum izlerken bende o anı yaşıyormuşgibi oluyorumvedekendimden geçiyorum

  Bende bazen başlıyorum ertuğrul beyim çok yaşa allahüekber demeye diziyi yapanlardan allah razıolsun sevgi ve saygılarımla

 188. Azrail permalink

  DIRILIS ERTURUL DIZISI TARIHI TAM ANLAMIYLAN SÜPER ANLATIYOR VEDE DOGRU ANLATIYOR

 189. faruk ünal permalink

  süleyman şah, ertuğrul gazi‘nin babası, osman gazi han‘ın dedesidir.
  anadolu fatihi, kutalmışoğlu süleyman şah ile karıştırılır. ancak ikisi farklı kimliklerdir.
  süleyman şah fırat vadisini takip ederken caber kalesi yakınlarında atını yüzdürerek nehri geçerken boğularak öldü ve caber kalesine defnedildi.

  işte caber kalesinde yatan ecdadımız süleyman şah ve caber kalesi’nin özeti budur…

  kutalmışoğlu süleyman şah ise anadolu selçuklu devleti‘nin kurucusu ve tarihte anadolu’da ilk kez türk birliğini sağlayan “anadolu fatihi” olarak da anılan komutan/liderdir.
  babası; “umeyr bin suyyim bin amr arslan yabgu bin kutalmis”tır ve selçuklu sultanı tuğrul bey’in amcasının oğludur.
  kutalmış, daha sonra tuğrul bey’den ayrılarak isyan etmiştir…

  kutalmışoğlu kavramı bazı kaynaklarda “kutlanmışoğlu”, “kutlamışoğlu” yahut ayrı yazılarak “kut almış” olarak geçer. hepsi makul olmakla birlikte kabul göreni “kutalmış” olarak yazılmasıdır ki bu kelimedeki “kut” kutsal-kutlu anlamında olup öz türkçe’de önemli bir yere sahip olan sıfattır.

  diğer yazılarımızda da incelediğimiz üzre türkler anadolu’ya tarihin ilk çağlarından beri fevkalade önem vermektedir…türkler için anadolu 1071’den çok önce başlamış bir megalo ideadır(!) da diyebiliriz. işte bunun için islamiyet sonrası türkler anadolu’yu fethetmek için hep kutlu komutanlar ve kutsanmış aşiretler ile tarih sahnesine çıkmıştır.

  önem arzeden anadolu için önce “kut”almış süleyman şah, sonra ise “kut”lanmış KAYI’lar…

  • faruk ünal permalink

   Bu arada ”kut” kelimesinin Selçuklu’larda çok kullanılır olmasının en büyük nedeni sevgili peygamberimiz Muhammet Mustafa(S.A.V)’in islamı yaymaya çalıştığı sırada, Kabe’yi koruyan süreyciler kabilesinin başı olan osman bin talha müslüman değildi. Mekke fethedilirken kabenin anahtarını Hz Ali peygamberimize verdiğinde ona anahtarı geri götürmesini bunun için vahiyle ayet indiğini söyler.Hz Ali anahtarı geri götürüp verince durumu anlayan Osman bin Talha hemen sonra müslüman olur.kayıların bir kolu olan süreyciler bu müjdeden dolayı kut kelimesinin lutfunu her zaman kullanmışlardır…

   Kadim Türk Boylarından biri olan Kayı Boyu, İslam ile şereflenen ilk Türk’ler olmuş, Kâbe’nin Kayyımlığı vazifesini 1400 yıl boyunca taşımış ve Peygamber Efendimize (s.a.v.) Kabe’nin kapılarını açmış, Hz. Osman’a üzerine Kayı Boyunun damgasını vurduğu kılıcı hediye etmiş, bu kılıç 12 İmam ve Altın Silsile yoluyla Şeyh Edebali’ye, ondan da yine Kayı Boyu’nun hükmettiği Osmanlı Devletine ve devletin kurucusu Osman Bey’e ismini nakşetmiştir.

 190. faruk ünal permalink

  Ayrıca hiç kimse kötü bir geçmişi heybetli gibi göstermiyor,zaten olanın hikayesidir DİRİLİŞ…Keyifli seyirler…

 191. Nuran permalink

  Kayi Boyu’nun Hz. Muhammed (sav) tarafindan kutsanmasi ne sekilde olmustur, detayli bilgi verebilir misiniz?
  Gecenlerde Dogan Alp’in hayali karakter olduğu, diger yoldaslarinin gercek oldugu yazilmisti bir sitede??

 192. faruk ünal permalink

  kayı boyunun kutsandığını bildiğiniz halde aynı kayı boyunun tamamının müslüman olmadığını söylüyorsunuz.Kutsanmış bir toplulukta farklı dinden olmaları mümkün mü sizce de çelişmiyor musunuz..saygılar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: