Skip to content

ÇANAKKALE ve KURTULUŞ SAVAŞI GENELİNDE KÜRTLER…

Mart 18, 2013

Yalanlarla dolu bir coğrafyada, yalan yanlış bilgilerle donatılarak yaşıyoruz malesef.

Bu yalanlardan biri ve en hayasızı ise kürtleri şirin gösteren yavşakların son zamanlarda sürekli gündeme getirdikleri “bu vatan için birlikte savaştık” ve “çanakkale’de kürtler de savaştı” yalanlarıdır.

Evet biz bu vatanı birlikte kurduk, çanakkale‘de birlikte savaştık.

ama kimlerle?
türkler,
lazlar,
çerkesler,
boşnaklar,
arnavutlar,
abhazlar,
pomaklar,
yahudilerle

evet evet hatta yahudiler ile birlikte savaştık ve kurduk biz bu memleketi.

peki ya kürtler? ya araplar?
arapların bu kategorizasyonda neden yer almadıklarına daha önce etraflıca değinmiştik. hatırlayanlar bilirler;
(bkz: çağlar boyu arap ihanetleri/#13735392)

zaten konumuz da araplar değil, onun için biz kürtlere geçelim…

kürtler ile ilgili pek çok gerçeği, rakamlara, resmi verilere dayanarak yazıyoruz uzun zamandır.
(bkz: rakamlarla kürtler ve kürt sorunu/@protest sanayici)
(bkz: 16 milyon yeşil kartlının 12 milyonu kürt/@protest sanayici)

bu yazımızı da rakamlara dayandıracağız ki türk’ün kutlu zaferlerine kürt’ü ortak etmek isteyen yavşaklar üzerine söz söyleyemesin…

başlangıç olarak osmanlı devleti’nin, avrupa kaynaklarında geçen birinci dünya savaşı öncesi nüfus ve demografik verilerine göz atalım.

1914 nüfus saymına göre osmanlı’nın resmi nüfusu 14 milyon civarındadır.
lakin bu nüfus sayımında sayılmayan göz ardı edilen unsurlar da katılırsa ve yabancı gizli servis raporları göz önüne alınırsa osmanlı’nın nüfusu 18 milyon olarak karşımıza çıkıyor.

ingiliz kayıtlarına göre;
osmanlı nüfusu: 18.000.000
kürt unsur: 2.800.000

alman istihbarat raporlarına göre;
osmanlı nüfusu: 18.000.000(ingilizler ile aynı)
kürt unsur: 1.600.000

alman ve ingiliz belgelerindeki kürt unsur arasındaki çelişki ingilizlerin, zazaları da kürt nüfus toplamına katmasından kaynaklanıyor belli ki.

birinci dünya savaşında silah altına alınan toplam asker;

osmanlı harbiye nazırlığı resmi rakamı: 2.998.000

ingiliz kayıtlarına göre;
toplam silah altına alınan personel: 3.156.000
kürt unsur: 44.000

alman istihbarat raporlarına göre;
toplam silah altına alınan personel:2.998.000
kürt unsur: 44.000

bu rakamlara istinaden şunu diyebiliriz ki, rakamlar osmanlı’nın müttefiki olan almanya’nın istihbarat birimlerinin hazırladığı raporlara dayandırılmıştır, ingilizler de alman raporlarını referans almışlardır.

şimdi alman raporlarını referans alarak sesli düşünelim.
osmanlı tebası içindeki kürt nüfusun oranı: 18.000.000/1.600.000= yaklaşık olarak yüzde 10
osmanlı ordusundaki kürt unsur oranı: 2.998.000/44.000= yaklaşık olarak yüzde 1.5 hadi biz ona yüzde 2 diyelim ki yuvarlak olsun.

bir dengesizlik var gibi.
evet. var…
zira osmanlı’da kürt-türk diye kayıt tutma yoktu, müslüman-gayrimüslim olarak kayıt tutulurdu. yani kürtler osmanlı’nın asli unsurlarından biriydi.

şimdi sevgili kürt sevicilerine soruyorum.
osmanlı’nın asli unsur olarak kabul ettiği ve nüfusunun yüzde 10’una tekabül eden halk, osmanlı’nın en çetin dönemi olan birinci dünya savaşı esnasında neden asli unsur olmamış ve osmanlı ordusu’nda nüfusuna oranla yer bulmamış?

geçelim…

çanakkale cephelesinde şehit sayıları:
yine alman istihbarat raporlarından;
toplam şehit:48148
kürt unsur: 221
çanakkale’de silah altına alınan toplam kürt unsur: 12.000

toplam şehit sayısının binde 5’i…
kürtlerin belki şehit sayısı ve çanakkale savaşına olan katkıları daha fazla olabilirdi.
lakin, kürtler bugün iddia ettikleri gibi bu vatanın asli unsuru gibi davranmadılar, örneğin çanakkale savaşında tek bir kurşun dahi atmadan dağılan 77. alayın tamamı kürttür.
savaştan kaçan bu kürt askerler cephe gerisinde osmanlı ordusunu uğraştırmış, erzak ve mühimmat konvoylarını yağmalayarak düşmandan daha fazla zararlar vermiş ve savaş dolayısıyla haklarında infaz kararı çıkarılmış ve yakalanan firariler derhal infaz edilmiştir.

yine kürtlerden mürekkep bir başka alay olan 72. alay ise çatışmaların en çetin olduğu conkbayırı’nda kanatlarını korumakla görevli olduğu 57. alayı yüzüstü bırakmış, silahlarını dahi düşmana terk ederek etrafa dağılmış ve hatta esir düşmüşlerdir.
şefik aker paşa anılarında bu kahpelikten bahsetmektedr.

edward j erickson adlı bir ingiliz savaş tarihçisi “ordered to die” (türkçe çevirisi “size ölmeyi emrediyorum”) diye bir kitap yazmıştır.
bu kitap birinci dünya savaşı’nda osmanlı ordusunu anlatıyor.
fakat kitabın çoğu yerinde “osmanlı ordusu” yerine “türk ordusu” denmiş.
yazar sunuş kısmında bunu şöyle açıklıyor: “bu kitap 1. dünya savaşında osmanlı ordusu adını taşıyorsa da aslında türk ordusunu anlatmaktadır.
“gerçekten de, savaşa baktığımızda en acımasız düşmanları olan ingilizlerin osmanlılarla değil, her zaman türklerle savaştıklarını görürüz.”, “her ne kadar osmanlı imparatorluğu hukukî olarak varlığını hâlâ sürdürmekte ve ayrıca araplar ve kürtler gibi bağlı halklar orduda hizmet etmekteyseler de ordunun özü türk’tü ve siperde ölmek gerektiğinde ölenler genellikle türkler oluyordu”

şimdi dönem dönem biz bunları yazdığımızda, şanlı çanakkale zaferimize ortak çıkmaya çalışanlar kürt şehit sayısının az olmasını, çanakkale’nin coğrafi uzaklığına bağlıyor ve “kürtlerin diğer cephelerde savaşıp şehit olduğu”ndan bahsediyorlar…

diğer cepheler…
hangileri? kürtlerin yaşadığı coğrafyaya yakın olan cepheler.

misal sarıkamış.
kürtlere çanakkale’den çok daha yakın. sarıkamış’ta osmanlı harp tarihi kayıtlarına göre verdiğimiz şehit sayısı 50.000’dir.
ingiliz kaynakları bu rakamın 90.000 olduğunu refere eder, rus kaynaklarına göre bu rakam 108.000’dir.

savaş öncesi osmanlı resmi kayıtlarında slah altına alınan kürt unsur sayısının 44.000 olduğunu yukarıda belirtmiştik.
sarıkamış harekatına vilayet’i sitte diye adlandırdığımız coğrafyadan intikal eden şehit sayısı ise 1300’dür.
bu 1300 şehidin 1000 kadarı erzurum ve gaziantep vilayetlerinden olup geri kalanı diğer vilayet’i sitte sancaklarındandır.

yani osmanlı kaynaklarını referans alırsak 50.000 şehidin sadece 300’ü kürttür ki bu oran çanakkale savaşındaki oranın hemen hemen aynısıdır.

sarıkamış’ı ele almışken, sarıkamış’ta kürtlerin neler yaptığını incelemeye devam edelim.

miralay hafız hakkı bey’n aktarımlarından;
“soğuk ve moskofla mücadelede oldukça başarılıyız. lakin cephe gerimize sarkan ermeni ve kürt çeteleri tüm ikmal bağlantılarımızı tehdit ve yok etmekte gayet başarılılar. bu şartlar altında bu savaş kazanılamaz…”

bir diğer kaynak ise, sarıkamış harekâtını rus genel kurmayına mensup general nikolski bütün cephe savaşlarını günü gününe not etmiş ve eser rusya’da yayınlandıktan sonra emekli kaymakam nazmi (osman) bey eseri türkçeye tercüme ederek 1934 yılında 120 sahife halinde erkân-ı harbiye matbaasında bastırabilmiştir.
general nikolski’nin notlarındaki aktarımlarından;
“türkler, cephe gerilerini ve ikmal yollarını sağlama almadan böyle bir harekata girişiyorsa bunun adı “intihar”dır. başka birşey olarak adlandırılamaz…”

rus istihbaratından albay alexiyev’in aktarımından;
“ermeni gerillalar arşen ve reizyan‘dan aldığım raporlar doğrultusunda sayılarının azlığından ve türklere karşı başarısız olacaklarından çekindiğimi söylediğimde, kendileri ile birlikte 1500 kürt’ün hareket ettiğini beyan ettiler. bunların hepsini kasparyan ve skolitsa ile birleştirmek sureti ile tokat’tan van’a kadar olan sahada türklerin cephe gerisine sarkarak zaferimize önemli katkılarda bulundular.”

bir başka rus gizli servis raporuna bakacak olursak;
kirmanşah’tan tahran’a…
kirmanşah konsolosluğu idarecisinin gizli telgrafı,
30 aralık 1914
tahran’a.
kirmanşah’a gelen amir han zaharyantskürdıstan’da ve hamadan’da türklere karşı ermeni ve kürt mücahitlerden birlik oluşturmak niyetinde ve genel saymandan ona belirtilen bölgede herhangi bir göstermelik görev verilmesini talep ediyor. misyonun planını bildiğini belirtiyor. kendisine esas olarak güvenmek mümkün müdür?
talimatınızı rica ediyorum, imza: dolgopolov
(rgvia fond 2000, liste 1, dosya 3851, yaprak 75)

sarıkamış‘ı da geçelim mi?
hadi bir başka yakın coğrafya’ya, ırak cephesine gidelim.

kut ül amare savaşı’nda osmanlı kayıpları: 25.000
ingiliz raporlarına göre kut ül amare şehit olan kürt unsur: 40(sadece kırk)

peki hemen yaşadıkları coğrafyanın yanıbaşındaki bu savaşta nerede bu asli unsurumuz?

herneyse.
çanakkale ve birinci dünya savaşı esnasında kürtlerin durumu tamamen budur. dahası da var.
kürtler neden savaşmaktan imtina etti?

kürtler savaşa gönüllü olmadı zira osmanlı toprakları 5. kol faaliyet alanıydı. osmanlı ile savaşan tüm devletler kürt coğrafyasında nifak dağıtmak ve kürtleri angaje etmek için cirit atıyorlardı.

kürtlere çok önemli vaatler yapılıyordu.
“osmanlı savaşı kaybedecek, kürtler kazanan tarafta olursa gelecek onların olur…”

işte bu vaatler ile kürtler osmanlı ordusuna katılmak yerine, kendi bölgelerinde eşkiyalık yapmayı, osmanlıyı arkadan vurmayı ve ingiliz, fransız ve rus kuvvetlerine yardımcı olmayı seçtiler.

kurtuluş savaşı;

kurtuluş savaşımız cephelerinde de durum birinci dünya savaşı cephelerinden farksızdı.
kürtler kurtuluş savaşına iştirak etmedikleri gibi, birinci dünya savaşından güçlü, kayba uğramamış, donanımlı ve zengin çıkmışlar. kurtuluş mücadelesi veren şanlı ordumuzun amacına ulaşmaması için ellerinden gelen yapmışlardır.

kurtuluş savaşı sırasında kürt isyanları;
simko isyanı :1919-22
ali batı isyanı :11 mayıs 1919
şeyh mahmut berzenci isyanı :21 mayıs 1919
koçgiri isyanı :6 mart 1921

ey bu vatanın asli unsuru olan kürtler. sizin tabirinizle “türkiye milleti”(!) kurtuluş mücadelesi verirken bunları neden yaptınız?

hadi diyelim ki tüm kürtleri genellememek gerek bu isyanlarda.
diğer kürtler ne yaptı?
kurtuluş savaşımızda şehit olan kürt sayısı kaç?

bununla ilgili herhangi bir yabancı gizli servis yahut devlet istihbarat raporuna rastlayamadım. lakin kürt coğrafyası olarak kabul edebileceğimiz bölgelerin şehit sayıları şu şekilde;

ağrı: 1
batman: 1
bingöl: 55
bitlis: 23
hakkari: 1
mardin: 111
diyarbakır: 110
muş: 18
siirt: 23
şırnak: 8
şanlıurfa: 152
van: 43

toplam: 546
kurtuluş savaşında verdiğimiz toplam şehit:  15.055(on beş bin elli beş)

bu bir kaynak, bir başka kaynakta durum daha da vahim;

bir diğerinde ise şu tablo karşımıza çıkıyor;

bu rakamları baz alırken 1920’li yıllarda bu vilayetlerde türk-türkmen nüfusunun kürt nüfusundan daha fazla olduğu göz ardı edilmemelidir. yani yukarıda verilen rakamlar türk şehitleri de kapsamaktadır. türk ve kürt şehitlerin rakamlarını yarı yarıya kabul edecek olursak en iyimser rakamla kurtuluş savaşı sırasında sadece 546/2= 273(iki yüz yetmiş üç) Kürt şehit olduğunu idrak edebiliriz…

şimdi gerek brinci dünya savaşı, çanakkale savaşı ve diğer cepheler ile kurtuluş savaşımız esnasında kürtlerin bu vatanın asli unsurları(!) olarak milli mücadelelere intikalleri ve verdikleri kayıplar ortada.
ayrıca kürt teali cemiyeti‘nn faaliyetleri, şeyh sait isyanı, mutkili hacı musayusuf ziya beyihsan nurivanlı rasimtevfik cemal ve teğmen ali rıza gibi kürt hainlerin yaptıkları da tbmm’nin zabıtlarında hala belgeli ve arşivli bir şekilde durmakta.

bunlar bir yana bizler, mustafa kemal’in idam emrini verenin kürt mustafa paşa olduğunu da unutmadık hala…

milli mücadelede kürtlerin bir başka ihanet vesikası da ali galip olayı‘dır.
ingiliz ajanı binbaşı noel, ali galip ve kürdistan teali cemiyeti liderleri malatya’ya geçerler. burada bir kürt birliği kurarak sivas yolunda mustafa kemal’i öldürecekler ve kongre’nin toplanmasına engel olacaklardır.

ancak mustafa kemal girişimi haber alır ve tedbir alır.
malatya’da türk birlikler ingiliz ajanı, ali galip ve kürdistan teali cemiyeti liderlerini kıstırırlar. tutuklama emri vardır. noel, ingilizlerden yardım ister. saraya baskı yapılır fakat sonuç varmez. en sonunda kaçmak zorunda kalırlar.

görüldüğü üzere daha sivas kongresi öncesinde bile kürtler ingilizlerle, istanbul hükümeti ile birlikte mustafa kemal’e karşıdır.

ingiliz gizli belgeleri de bunu doğrulamaktadır.

28 kasım 1919’da mr. kindson’un londra’ya gönderdiği raporda şöyle yazılıdır:

“kürtlere her ne kadar inanmasak da onları kullanmamız çıkarlarımız gereğidir.”

9 aralık 1919 tarihli yüksek komiser robeck’in lord curzon’a raporunda ise şunlar yazılıdır:

alıntı
“kürtler bütün ümitlerini ingiliz hükümetine bağlamış durumdalar. bu ara mustafa kemal gittikçe tehlikeli olmaya başlıyor. kuvvetler, kürtleri mustafa kemal paşa’ya karşı kullanmak için para ödemeye hazırdırlar”
alıntı

bitmedi…

ingiliz gizli belgeleri’nin verdiği bilgiye göre kürtler aynı zamanda yunanlılarla da temas halindedir.

amasya’da yunan temsilcisi ile görüşen kürtler, yunanlılara türk ordusunda ele geçirilen kürt esirlere iyi davranılmasını ve bu esirlerin türk ordusuna karşı kullanılmasını önerir. teklif kabul edilir ve esir kürtler yunan ordusunun hizmetine girerler.

kürt-yunan işbirliğinin en büyük sonucu ise koçgiri isyanı’dır. yunan ordusu büyük ilerleyişe geçmeden hemen önce kürtler isyan eder. yunan ordusu bursa’ya doğru ilerlerken kürtler sivas’a doğru yürümeye başlar.

amerikan askeri ateşesi durumu şöyle rapor eder:

alıntı
“… yunanlılar önemli bir zafer kazanırlarsa kürt isyanı türkiye’nin arkasını ciddi bir şekilde tehdit edebilir. ancak batıdaki savaş türklerin lehine gelişirse, türkler, ellerindeki yarım düzine yetenekli liderden biriyle kürt sorununa son verebilir. ingilizler kuşkusuz bu durumu bilmektedirler. gene de kürt sorunu ile meşgul olduğu sürece mustafa kemal’in musul’a el koyamayacağını düşünmektedirler. dolayısıyla kürt akımına yardımcı olmaktadırlar.”
alıntı

koçgiri isyanı’nın başlangıç tarihi sadece yunan ilerleyişine değil aynı zamanda londra ve san remo konferansları’na da denk gelir. ankara hükümeti ve milli mücadele kürtler kullanılarak böylece sıkıştırılmaktadır.

“1071’de türklere yardım etmeseydik malazgirt’i kazanamazlardı” ile başlayıp “cumhuriyeti birlikte kurduk, ama sonradan bize ihanet edildi.” safsataları artık yerini milli duruşa, milli bilince bırakmalı ve bu vatana ve millete ihanet edenler, arkadan vuranlar değil, türkiye’nin gerçek sahibi olan türk milleti konuşmalıdır artık.

ne mutlu türküm diyene

 

Reklamlar
30 Yorum
 1. Bu yazıyı herkezin okuması lazım hemde şiddetle.

 2. Aytaç Demir permalink

  Verilen bilgiler, özellikle rakamlara dayalı olduğu için, çok yararlı. Çok sağolun.

  Tanrı Türk’ü, Türk yurtlarını korusun ve yüceltsin !

  Aytac DEMİR

 3. Cemil Kılıç permalink

  Yazı güzel bir çalışma olmuş oldukça faydalı ama muallak olan bir yer var sarıkamışta verdiğimiz şehit sayısı ne rus kaynaklarında olduğu gibi 108bin ne ingilizlerin dediği gibi 90bin ne de 50bin olabilir. Mevcut genel ordunun sayısı ve kafkas ordusuna yapılan takviye ile birlikte bu sayı anca 20-25 bine çıkabilirdi.

 4. Cemil Kılıç permalink

  Yeni osmanlıcılık hayali kuranlar,ulus devlet kavramına karşı Türkiyeli gibi hiçbir lügatta yeri olmayan abuk sabuk teori geliştirenler,bunu kendi çıkarlarına alet ederken Allah ve dinini bile istismar etmekten çekinmeyenlerin iktidarını yaşıyoruz yılmak bize göre değil Türk’e göre değil. Bu Türk’üm demekten imtina edenleri sandığa gömerek yüzde yüz yerli milli bir hükümet seçmek boynumuzun borcudur…

 5. Gökhan permalink

  Icinde bulundugumuz durum, arap hayrani islamcilar yüzünden vahim görünüyor. Özellikle kürtlerdeki ihanet ve sapkin dini/batil inanislar islamcilari memnun ediyor. yani tam bir win-win yasiyorlar suanda. fakat tarih bilmedikleri ve iyi analiz edemedikleri ortada. tarihe baktigimizda gerek osmanlida gerekse orta asyadaki türk uluslarda, türk irki bazen cok faal bazende sessiz ve derinden yöneten olmustur ve elindeki bu güc azalmaya basladigi an cok büyük tepkiler vermistir. tarihi biraz incelerseniz türk halkinin osmanliyi balkanlarda ve orta avrupada uzun yasattigini anlayabilirsiniz. bunun iki sebebi var;
  1-Türklerin yönetici, devletci ve ciddi yapilanan bir halk olmasi
  2-Kürt ve araplarin etkilerini en aza indirmek icin osmanliyi balkanlara önem verme stratejisi icine sokmasi.

  Sözün özü önümüzdeki 20 yil icerisinde (ekstrem bir devrim hareketi olmazsa ki olacagina tek bir emare bile yok, aksine su, petrol ve gida kitliginda milliyetci hareketler kuvvetlenecektir ) ülke icindeki kürt, arap ve muhafazakar yapi yokolacaktir. Bu yokolmanin seklini yine türklerin tarihe gecmis vicdani ama daha da önemlisi dillere destan olmus mantigi belirleyecektir.

  Saygilar.

  • gokhan cok haklısın hatta 07.06.2015 te kulanılacak secimlerden sonra enflasyon artacak ekmek 1 tl ıse 1.5 tl olacak herşey artcak herkez keşke diyecek oy hakkında ama iş işten gecek senın dediğin gibi bir süre sonra halk fakirleşeceği icin merkez oterite düşecek ulkede mıllı gucler olüşacak işlallah halk oyunu ıyı kullanır dıyelım

  • admininde eline sağilik

 6. Uğur K. permalink

  Süper yazı olmuş, ellerine sağlık. Yorumları da okudum; Herkes içtenlikle ve doğruları yazmış.
  Teşekkür eder, İçinde bulunduğum toplumun dengelerini sarsan bu dönemdeki vatan hainlerinin temizlenmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.
  Tanrı TÜRK’ü korusun!
  Saygılar

 7. reizz permalink

  Bilgi hatasi 1919 da Türkiye kürt nufusu 300.000 idi

  • reizz permalink

   Ayrica dünya bu kadar irkcilikla bogusurken turklerden bile kurtulus savasi karsiti isyanlar cikarken kurtlerden cikmasi cok normal

 8. Hero permalink

  Bu rakamları senin gibiler belırlıyo. Osmanlıda turklere ihanet etmeyen tek millet kürtlerdr. Cunku bız ( senın gıbı pis fasıstler harıc kurt turk vs kardeslermzden bahsedym) islam catısu altında bagımszlık ugruna savasımızı verdık. Bi kimlık savası dedgn gıbı canakkalede de 1.dunya savasında da olmadı. Mustafa kemal Ataturk erzurum kongresnde kurt asıretlerıyle bulustu. Burada kurtlerin destegını ıstedı.kurt cocugu evlat edındı. Kurtlerde farklı dusunen kesimler yok degıldı ama bunların sayıı azdı.wılson ılkesıne kurtler bır devlet kurabılıcek kadar nufusa sahıptı. Ama cogunlugu beraberlıgı savundu.eyy zat fasıst insanlıktan nasıbını alamamıs kuru kafa!! Yavuz sultan selim zamannda kurt lıder ıdrısı bıtlısten ozerklık karsılıgında yardm ıstendı yapıldı osmanlı dagılmadı. Osmanlı neden dagıldı bılıyo musun?? Senın gıbı fasıst dusuncelı vatan haını insan dahı duyemeyecgm kıısıler gruplar tarafndan dıs guclern baskısıyla 1789 milliyetclk akımyla bagdmszlıgı elde etmek uzere yaptıkları gırısımlerden dolayı ayrıldı. Sen once bı oku tarıhını sonra cık konus .. Az once senn gıbı pıs fasıst gırıtlıler surıyeden ısıdd den kacan musluman bir aıleyı kovdu . Nedeni de kurt oldukları ıcın. Keske isidin bir bombası da senn gıbılerın uzerıne yagsaydı.. Sızın dın anlayısınız bı yere kadardr. Musluman kurtse katlet dısla bol parcala yonet polıtıkası ; muslumn turkse o zamn sarıl kolla .. Sızı allaha havale edıyorm.. Bır gun mutlaka ozgırluklerınden mahrum burakılanlar ozgırluklureıne kavusucaktr..

  • Mete Han permalink

   Özgür olmadığın ve yurttaşlık görevini yerine getirdiğin bir tane, tek bir tane örnek ver… Alnından öpeyim… Vatan hainliğinin mazereti olmaz…

  • Ben bir kürt olarak 20:01:2015 tarihinden sonra evladımı askere göndermem zorla götürürlersede keserim onu bide senin gibi insanlar yüzünden bölünmeyen ülke bölümür

  • Köksal permalink

   Yukarda adam belgeleriyle yazmış açıklamış .Siz kurtuluş savaşınada çanakkaleyede diğer savaşlara da katılmamışsınız bitmiştir.Aksini idda ediyorsan belgeleriyle açıkla yada kes sesini.Sayfayı kirletme

  • Rojda permalink

   Helal olsun kardeşim tam içimden geçenleri yazdın.

 9. Siz gidin de bu hikayeleri bebelerinize anlatın, Osmanlının askeri kayıtlarına ancak askeri özetler peki kayıtlı olmayan, sizden veya bizden istesek de istemesek de mahallende bir düşman askeri varsa sen savaşa katılmıyorsun diye, düşman askeri senin serbest mi? bırakıyor kim okuyup muhasebe etse sizin bu anlatımızdan bunu çıkarır. Sizin bu savunmanız havada kalıyor. O bahsettiğin %2’lik pay Osmanlı ya kayıtlı olanların için normal Kürt vatandaşların kayıtlarını ne yapmışlar tabii onu tutan olduysa, Ama böyle düşünenler azalıyor, artık bize sordukların da ben KÜRDÜM diye biliyoruz, Türkler için bir şey değişti mi ? Vatan bölündü mü? Kimse öldü mü? Yok. Bırakın bu safsataları da Milletimizle kucaklaşın, KÜRT, TÜRK, LAZ, ÇERKEZ, SÜRYANİ, ERMENİ, ARABI bu topraklarda doğduk biz bu vatanın evlatlarıyız. Hangi hakla bu Vatan evladına kendi isteği doğrultusun da bayrağını seçmiş olan insanlara ırkçı söylemlerle, bu şehitlerin çoğu bizimdir dersin. Ayıp be ayıp…… İşiniz gücünüz bir dil serbestliği verilecek diye ölüyorsunuz. Ne olurdu bu Vatan topraklarında ki şu mozaik dili öğrenseydiniz kıyamet mi kopardı. İngilizceyi öğreniyorsunuz dimi yıllardır bizi Avrupa biliğine kabul etsin diye İngilizce öğreniyorsunuz. Siz daha çok savaşları konuşursunuz. Bırakın mühimatları zebil etmeyi, zaman gelir şunu da yazarsınız. ‘’Kürtler Türk askerleri açlıktan vurdu. Bir çok askerimizi yediler dersiniz’’ Siz şimdi bırakın bunları da sizin korkunuz ne, bırakın şimdi milli emanetleri bir yana da siz kendiniz için niye bu kadar korkuyorsunuz. Kendinizi savunacağınıza hemen Atatürk – Bayrak – İnkılap – Laiklik – Din arkasına saklanmak dan bıkmadınız mı?

 10. recepumut permalink

  Müslüman bir Türk olarak, Ülkemdeki tüm Müslüman unsurların başım üzerinde yeri vardır, Ecnebi vatandaşlarımızda insanca yaşasın memleketimizde lakin yönetim işine el attırılmasın, sanal ortamda ve medyada fitne fesat yaratanlar hep türk yada kürt kimliği altında bunu yapıyorlar, bir nevi kamufle oluyorlar ben bu insanlara zerre kadar güvenmiyorum. Devlet ne zaman zora girse ermenisi rumu hançerini hazırlıyor devleti sırtından vurmak için, bilmiyoruz kim oldugunu, adamlar takma isim kullanıyorlar sanıyorsun müslüman, millet uyanık olsun, osmanlının yönetim şeklini ABD, AB örnek alıyorsa bizahmet sizlerde oturun daha iyi araştırın ve düşünün???
  Ne demiş Osman Gazi ne demiş ”Dinsiz adama devlet işi verilmez”
  “Oğul! Biricik vasıyetim şudur ki, Allâh buyruğundan başka bir iş işleme! Bilmediğini ehlinden sorup öğren! İyice öğrenmediğin bir şeyi yapmaya kalkışma! Askerlerine in’âm ve ihsânını eksik eyleme! Bil ki insan, ihsânın kuludur.
  Oğul! Dîn işlerini her şeyden öne al! Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak, dîn ve devletin güçlenmesine sebep olur! Bunun için ulemâya hürmette ve onların hakkına riâyette kusûr etme ki, şerîat işleri düzgün yürüsün!
  Bizim dâvâmız, kuru bir kavga ve cihângîrlik dâvâsı değil, “i’lâ-yı kelîmetullâh”dır, yâni Allâh’ın dînini yüceltmekdir!. Cihâdı terketmeyerek rûhumu şâd et!..”
  Evet,626 yıl muktedir olacak bir cihan imparatorluğunun kurucusu Osman Gazi böyle vasiyyet ediyor oğlu Orhan Gazi ye.Sanırım imparatorluğun neden uzun soluklu olduğunu,mayasını nereden aldığını anlamışınızdır.

 11. Burhan yazar permalink

  Sen bu kafadan uydurma şeylerle hiç kimseyi kandıramasın bu bayrak için milyonlarca insan öldü türküyle kürdüyle ve bu ülkeyi sen ve senin gibi insanlar ayrımcılık yaparak bölemez allaha binlerce şükürler olsun ki siz ve sizin gibi insanlara fırsat vermiyor sen yazar deyil de resmen herkesi birbirine düşüren bir şey sin sahtekar üşkatcı herif

 12. Burhan yazar permalink

  Kimbilir kimin ajanı sın ama bunlar bizi etgilemez biz türküyle kürdüyle lazıyla cerkeziyle bütün olarak bu ülke için canımız kanımız la vataninmiz ve topraklarımız için seve seve oluruz

 13. Burhan has akp li belli oldu 😀 madem ülkeyi beraber kurduk neden 1930 larda size kendimizi tanıtacağız diyip isyan ettiler? başbuğ Atatürk isyanı bastırınca neden katliam dediler? ve neden şu anda sözde kendi kurdukları ülkeyi bölmeye çalışıyorlar? son olarak son kez anladım ki bu ülkenin Türklüğü körelmiştir… Tanrı yardımcımız olsun…

 14. yahu adam tarih vermiş uğraşmış nihayetinde bi emek vermiş yok biz kardeşiz yoksen busun tabii klavyeden atması kolay karşı çıkıyorsanız bir belge bir yazı bir şey söyleyin tabi uğraşmak zor şey ama burdan biz kardeşiz sallaması kolay varsa bildiğiniz yazın okuyup bilelim boş boş yorum yapmayın

 15. dkaya permalink

  gerçek şu ki; biz hiç bir zaman kardeş olamadık, ne geçmişte nede gelecekte, onun için uzun lafın kısası, (sizin deyiminizle) Türkün Türk’ten başka dostu yok (ve yine sizin deyiminizle) KÜRDÜN Türk’ten başka düşmanı yok
  ……

 16. cabir permalink

  ağrı 1 batman 1 🙂 adam tek başına yola çıkmış demek 🙂 oğlum yalanınızı sikeyim sizin..sadece düşmanlığımızı artıyorsunuz..

 17. moruk ne zaman bi tek kaş gelipte ” biz olmasaydık ingilizleri yunanları kim atacaktı keke dediği zaman” al ulan tek kaşlı heval diyip senin yazıyla göt ediyorum arkadaşı.

 18. 😀 yani bu tek kaşlıların gelipte bu yazııyı okuyacak kadar türkçesi olsaydı zaten evde 10 cocuk yapıpta piçe bağlamazlardı 😀 basit yani

  • Kim kimin altında kaldığını unutmasın asıl türkler çekik gözlü olduğunu herkez biliyor kim piçmiş gör bu sözüm sana

 19. Emin permalink

  Geçmişi Bir Tek Allah Bilir Ama Geçmiş İnide Bilmeyenin Geleceği Olmaz Çok Doğru Bir Laftır Hem Zaten Allah Diyorki Salak Olma Herkes Bize İhanet Etsin Yinede Biz Dostuz Söleyin Lan Türk Yüce Gönüllüdür Türk Hepimiz Kurtardık Diyor Biz Kardeşiz Diyor Ayrımcılık Yapmıyor Hem Allah Ayetinde Diyor ki ayrımcılık Yapmayın Yani Türk Ayrımcılık Yapmaz Ama İhanet Lerinizide Unutmaz …

  • Özgür permalink

   Türk Kürt kardes degildir,
   Biz Kizilbas Kürtlerde kardes kardesi sirtindan vurmaz.

 20. kürtler en korkak milletlerdendir onlar mecbur bizim altımıc-zda yaşayacak NE MUTLU TÜRK OLANA

 21. Murat permalink

  Amk tam bir millliyetçisin bellidir

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: