Skip to content

TÜRK TARİH KONGRELERİ…

Mayıs 13, 2012

Türk Tarih Tezi‘nin tartışıldığı, yerli ve yabancı bilim insanlarının katılımlarıyla Mustafa Kemal Atatürk himayesinde tertiplenen, ilki 1931, ikincisi de 1937 tarihinde gerçekleşen kongrelerdir.

(Birinci Türk Tarih Kongresi)

alıntı
Birinci Türk Tarih Kongresi, tarih tezi’nin dahilde zaferi ile neticelenmişti. ikinci Türk Tarih Kongresi ise, tezin cihan alimlerinin tenkitlerine arz edilmesi imkanını vermişti. ikinci kongre daha parlak bir şekilde sona erdi. Türk Tarih Tezi’ne taç giydirildi. Selahiyetler büyük alimler, yeni açılan bu tetkik sahasında yapılan araştırmaları takdirle karşıladılar…
Türk Tarih Tezi artık kati surette muzaffer olmuştu…
(şemsettin günaltay)
alıntı

Birinci Türk Tarih Kongresi daha ziyade yerel bir kongre ve Türk Tarih Tezi’nin yurt içinde tartıştığı bir münazara gibi iken ,ikinci Türk Tarih Kongresi’ne yerli ve yabancı pekçok bilim adamı katılmış ve Türk Tarih Tezi enine boyuna ciddi argumanlar sunularak tartışılmış ve Türk Tarihi’nin derinlikleri tescillenmiştir.

Bu çapta dünya üzerinde halihazırda yapılmış başkaca bir tarih kongresi yoktur.

Birinci Türk Tarih Kongresi’ne katılanlar ve sundukları bildiriler;

1)Reşit Galip;
“türk ırk ve medeniyet tarihine umumi bir bakış”

2)Zayti Frenç;
“hint akraba kavimleri arasında”

3)Yusuf Ziya Bey;
“mısır din ve ilahlarının türklerle alakası”

4)Hasan Cemil Bey;
“ege medeniyeti’nin menşeisine umumi bir bakış”

5)Afet inan;
“tarihten evvel ve tarih fecrinde”
“orta kurun tarihine umumi bir bakış”

6)Semih Rifat Bey;
“türkçe ve diğer lisanlar arasındaki irtibatlar. iptidai türk aile hukuku ile indo avrupa aile hukuku arasında mukayese”

7)Şevket Aziz Kansu;
“türklerin antropolojisi”

8)Şemsettin Günaltay;
“islam medeniyetinde türklerin mevkii”

9)Sadri Maksudi Arsal;
“tarihin amilleri”

10)Mehmet Fuat Köprülü;
“türk edebiyatına umumi bir bakış”

11)Avram Galanti;
“yerli tarih kitabı, türk tarihinin ana hatları hakkında mülahazat”

12)Yusuf Hikmet Bey;
“şarka inhitat sebepleri”

13)Halil Ethem Bey;
“müzeler”

14)Yusuf Akçura;
“tarih yazmak ve tarih okumak”

——————————————–

(Eugene Pittard)

İkinci Türk Tarih Kongresine katılanlar ve sundukları bildiriler şunlardır;

1)Eugene Pittard;
“kongreye iştirak eden yabancılar adına kongreyi açış nutku”
“neolitik devirde küçük asya ile avrupa arasında antropolojik münasebetler”

2)Afet inan;
“türk tarih kurumu’nun arkeolojik faaliyetleri”
“türk-osmanlı tarihinin karakteristik noktalarına bakış”

3)Hamit Zübeyr Koşar;
“türk tarih kurumu tarafından alacahöyük’te yapılan hafriyatta elde edilen neticeler”

4)Şevket Aziz Kansu;
“ankara ve civarının prehistoryasında yeni buluşlar”
“selçuk türkleri hakkında antropolojik bir tetkik ve neticeleri”

5)ibrahim Necmi Dilmen;
“türk tarih kongresinde güneş dil teorisi’nin yeri ve değeri”

6)Yusuf Ziya Özer;
“son arkeolojik nazariyetler ve subarlar”

7)Abdülkadir inan;
“altay-pazırık kurganında çıkarılan atların vaziyetinin, türklerin defin merasimi bakımından izahı”

8)Von Der Osten;
“anadolu’da milattan önce üçüncü bin yıl”

9)gustov güterbock;
“etilerde tarih yazıcılığı”

10)Arif Lütfi Mansel;
“ege tarihinde akalar meselesi”

11)Wilhelm Brandenstein;
“etrüsk meselesinin şimdiki durumu”
“limni’de bulunan kitabe, etrüsklerin anadolu’dan neşet ettiklerine dair dil bakımından ehemmiyetli delil”

12)Hasan Reşit Tankut;
“dil ve ırk münasebetleri hakkında”

13)Kerim Erim;
“sümer riyaziyesinin esas ve mahiyetine dair”

14)ismail Hakkı izmirli;
“şark kaynaklarına göre müslümanlıktan evvel türk kültürü’Nün arap yarımadasındaki izleri”
“peygamber ve türkler”

15)Geza Feher;
“türko-bulgar, macar ve bunlara akraba olan milletlerin kültürünün avrupa’ya tesiri”

16)Reşit Rahmeti Arat;
“türklerde tarih zaptı”

17)Ernst Von Aster;
“felsefe tarihinde türkler”

18)Marguerita Dallenbach;
“türklerin antropolojik tarihine dair vesikalar”

19)Theodor Helmuth Bossert;
“türk sanatının keşfi”

20)Henri V Valois;
“garbi asya’nın ırklar tarihi”

21)Henri A Alföldi;
“türklerde çift krallık”

22)Kont Zici;
“macar kavminin menşeine dair”

23)Ture Johnsson Arne;
“türkmen stepinin kabile tarihi, nüfusu ve bunun anadolu ile münasebetleri”

24)Hüsnü Hamid Sayman;
“riyaziye tarihinde türk okulu”

25)W Koppers;
“halk bilgisi ve cihanşümül tarih tetkiki karşısında öz türklük ve öz indo germenlik”

26)H Schell;
“eski vesaik ilmi”

27)Sabri Atayolu;
“türk kırmızısı”

28)Saffet Engin;
“eti ve grek dini sistemlerinin mukayesesi”

29)Clemens Bosch;
“tarihte anadolu”

30)Nevzat Ayas;
“türkler ve tabiat kanunu”

31)Fatih Gökmen;
“eski türklerde heyet ve takvim”

32)Sadi Irmak;
“türk ırkının biyolojisine dairaraştırmalar, kan grupları ve parmak izleri”

33)Nurettin Onur;
“kan grupları bakımından türk ırkının menşei hakkında bir etüt”

34)Mehmet Şükrü Akkaya;
“sümer dilinin babil diline tesiri”

35)Remzi Oguz Arik;
“proto etilere dair”

36)Pralty;
“türklerde hristiyanlık”

37)Annemarie von Gabain;
“hun-türk münasebetleri”

38)T H Baltacıoğlu;
“Edremit Civarında Türk Aşiretleri”

39)Kamil Kepecioğlu;
“türklerde spor”

40)Sadri Maksudi Arsal;
“beşeriyet tarihinde devlet ve hukuk mefhumu ve müesseselerin inkişafında türk ırkının rolü”

41)Louis Delaport;
“etiler’in aşağı mezopotamya ile siyasi ve kültürel münasebetleri”

42)Salih Murad Uzdilek;
“iki büyük türk aliminin medeniyete hizmetleri”

43)Süheyl Ünver;
“ortaçağda türkçe”

44)Richard Hartmann;
“umumi türk tarihi çerçevesi içinde yeni türkiye”

45)Osman Şevki Uludağ;
“tıp ilmi ve osmanlı türkleri”

46)Besim Darkot;
“yurdumuzda iklim tarihinin son safhalarına dair bazı görüşler”

47)Mukrimin Halil Yinanc;
“on ikinci asır tarihçileri ve muhammed bin ali il-azimi”

48)Serafettin Yaltkaya;
“eski türk ananelerinin bazı dini müesseselere tesiri”

49)Stefan Przeworski;
“anadolu bronz buluntularının ehemmiyeti”

50)Thomas Wittemore;
“ayasofya camiindeki mozaikler”

51)Ark Dixon;
“romalılar devrinden evvel iberya ispanyası ile adalar denizi sahası arasındaki temaslar”

52)László Rásonyi;
“ortaçağda erdel’de türklüğün izleri”

53)Hikmet Bayur;
“16. asırda dini ve sosyal bir inkilap teşebbüsü: ekber gürkan”

54)ismail Hakkı Uzunçarşılı;
“14. ve 15. asırlarda anadolu beyliklerinde toprak ve halk idaresi”

55)Gyula Moravcsik;
“türklüğün tetkiki bakımından bizantolojinin ehemmiyeti”

56)A Gabriel;
“selçuk mimarisi”

57)Ettore Rossi;
“italya kütüphane ve arşivlerinde türk tarihine dair italyanca ve türkçe mehazlar”

58)Şemsettin Günaltay;
“islam dünyasının inhitatı sebebi selçuk istilası mıdır?”

59)Oswald Menghin;
“milattan üç bin yıl evvel anadolu’nun cenubi şarki avrupa’sı üzerindeki tesiri”

60)Nander Fettich;
“hunlar zamanına ait olup szeged-nagyszekas’ta bulunan prens mezarı hafriyatında bulunan eşya”

61)Wilhelm Dörpfeld;
“truva hafriyatı”

62)Walter Ruben;
“milattan bin sene evvel asya içlerinden muhaceret eden hindistan’ın en eski demircileri arasında”

63)G Rohde;
“roma ve anadolu ana ilahesi”

64)A Persson;
“prehistoryada yunanistan ile küçük asya arasındaki münasebetler”

65)Kurt Bittel;
“prehistorik devirde anadolu’da ölü gömme adetleri”

66)Myres;
“iran, yunanistan ve beni israil ili”

67)Walter Andrae;
“sümerlerin manumantal sanatları”

68)Benno Landsberger;
“ön asya kadim tarihinin esas meseleleri”

69)Franz Hancar;
“kafkas ilk tarih araştırmaları ışığında anadolu yeni eneolitik buluntuları”

70)Abbe M Breuil;
“avrupa, asya ve afrika arasında iltisak noktası türkiye”

71)Muzaffer Göker;
“türk tarih kurumunun ilmi ve idari faaliyetleri”

72) Carl M Blegen;
“truva hafriyatı”

73)Martin Schede;
“yunan ve roma harabelerinin nevi ve ehemmiyetleri”

74)Friedrich Serre;
“konya selçuk sanatı”

75)Hamit Sadi Selen;
“16. asırda yapılmış anadolu atlası”

76)A Rüstow;
“at ve araba kullanmanın tarih ve sosyoloji bakımından ehemmiyeti”

77)W Deonna;
“şark ve kadim yunanistan”

78)Feyzi Kurtoğlu;
“16. asılrda hint okyanusunda türkler ve portekizliler”

79)Fehmi Turgal;
“mülga şeriye mahkemeleri sicilleri üzerinde incelemeler”

80)Fehim Bayraktareviç;
“türk-yugoslav kültür münasebetleri”

81)hifzi veldet velidedeoglu;
“türk kadınının hukuki vaziyeti”

82)Ali Fuat Başgil;
“türk milliyetçiliği, doğuşu, manası, gayesi ve vasıfları”

83)Cemil Bilsel;
“lozan barış antlaşması”

84)Ömer Lütfi Barkan;
“osmanlı kuruluş devrinin toprak meseleleri”

(Atatürk ve manevi kızı Prof. Afet İnan hanımefendi…)

Reklamlar
Yorum Yapın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: