Skip to content

MUAVİYE DİNİ VE MUAVİYECİLİK…

Şubat 14, 2012

muaviye denilen emevi hanedanı kurucusu müşrik’e hazret sıfatı yükleyenlerin içinde bulunduğu din dışı inanç sistemi.

buna biz kısaca şakirt dini diyoruz.
(bkz: şakirt dini)

evet, muaviye denilen bu adam hiçbir zaman özde müslüman olmadı. müslüman olmayı bırak islamı emevi hanedanının çıkarları için yeniden düzenledi, hz muhammed öğretilerinin dışına çıkardı…

bugün camilerimizde yapılan ibadet hz muhammed’in öğrettiği ibadet değil, islamın baş düşmanı ebu süfyan oğlu muaviye’nin salık verdiği ibadettir.
muaviye döneminde, ilk üç halifeyle peygamber’in başlatılan sünnetlerine karşı gelme ve onları ortadan kaldırma geleneği muaviye ile doruğa çıkarılır ve bir sisteme dönüştürülür.
o günlere kadar kitlesellik gösteren bu nedenle de halkçı bir amaç sergileyen namazları muaviye resmileştirir.
mescid süsleme hastalığı islam ümmetine emeviler zamanında bulaştırılmış ve o günden şiddetlenerek gelmiştir. esasen emevilerin dejenerasyonuna bütün ibadet biçimleri uğramıştır.

peygamber’in yıktırdığı ve çağdaş kaynakların “uzun zaman mezbele yeri olarak” kaldığını belirttikleri dirar mescidini halife ömer yeniden faaliye geçirir.
kendi üssü haline getirir.
ömer’den sonra osman da bir çok cami yaptırır.
en muhteşem camilerin ve minarelerin ilk kurucusu muaviye olur. bu biçimiyle camileri halka benimsetmek için “cami tanrı”nın evidir” anlayışını yayar.
döneminde mantar biter gibi kurdurulan camileri hz ali ve ehlibeyt’e “sövgü yuvaları” olarak değerlendirir.

muaviye ilk kez camilerde “maksure” denilen sultan mahalli’ni kuran kimse olur.

muaviye, hicri 46. yılında hacdan dönerken medine’ye uğrayarak peygamber mescidinin minberiyle hz. muhammed’in müezzini olan sad’ül karaz’ın elinde bulunan peygamberlik asasını şam camii’ne getirterek kendi yönetim merkezinin önemini arttırmak ister. fakat buna halkın tepkisi büyük olur. tesadüfi güneş tutulması da kötüye yorumlandığından muaviye bu yaptırımından vaz geçer.

minbere altı basamak daha ekleyerek büyütür ve dokuz basamağa çıkarır. bundan sonra hatipler muaviye’nin koydurduğu altı ayağa çıkarak hutbelerini okurlar. medine’deki peygamber camiindeki minberin şam’a götürülmesini bir kez de mervan oğlu abdülmelik dener. o da büyük tepkiyle karşılaştığından vaz geçer.

cuma namazlarında peygamber efendimiz döneminde farzdan sonra okunan hutbe, muaviye döneminde namazın önüne konur, bundaki amaç halka emevi siyasetini dikta etmektir. bu uygulama günümüzde camilerimizde halen devam eden yanlış bir emevi uygulamasıdır. bid’at tır…

kendini islam’ın yetkilileri sayan kimseler dine birşeyler sokuşturma çabası içerisindedirler. halifeler dışında da bu davranışlar görülür.
amr ibn-ül as, hutbe ve dua için kendisine camide ilk mimber yaptıran valilerdendir. mısır’daki camiini yaptırdığı sırada bunu da yaptırmıştır.

abdullah b. zübeyr ile islam tarihinde zalimliğiyle ünlenmiş olan haccac, peygamber ibrahim’den beri araplarca saygınlığı olan kâbe’yi önce yaktırıp-yıktırırlar sonra da kendi düşüncelerine hizmet edecek biçimde yaptırtırlar. gösterişin ifadesi olan ve kuruluş dönemi islamlığının özüyle çelişen ilk minare i. muaviye döneminde basra camii’ni onartan ubeydullah bin ziyad tarafından yapılır.
i. velid dönemindeyse mescidlere minare yapılması zorunlu kılınır. ilk maksure de bu dönem yapılır. bundan sonra minare yapımları gelenek olur.
şatafatlı cami yapıları kurulur. muaviye, mervan ve velid gibi emevi halifeleri şam kiliselerini camiye çevirirtirler.

beş vakit namaz ve bu namazlara ilişkin rekatlari sünnet, vacip, müstehap, mekruhat, müfsidat, sâlatın koşulları, mezhepler, tarikatlar, hülle, iskat (devir), ölüye kuran okutma, kurban kesme gibi asılsız kural ve uygulamaların hiçbirinin muhammedi ve kuran temelli islam’la ilgisi yoktur.
bunlar, başka dinlerin uygulamalarında ve kutsal kitaplarında da pek bulunmaz.

mezhepçi islamlığın, asıl kök islamlığın yerini almasıyla birlikte mihrap da camide “en şerefli yer” olarak görülmüş ve üstüne kubbe yapılarak yüceltilmiştir.
mihraba karşın, minber ta peygamber döneminden beri mescidlerde yerini almıştır. emeviler propagandaya dayandıkları için minbere özel önem vermiş, bütün camilere koydurmuşlardır.
muaviye mekke’ye gittiğinde minberini birlikte götürmüş, minber harun reşit zamanına kadar orada kalmıştır.
mervan da medine’ye giderken minberini birlikte götürmüş ve onun üzerinde halka konuşmuştur. ne yazık ki, peygamber döneminde “caminin kutsal parçası” arasında olan minber, emevilerle propaganda aracı olur.

camiye ilk kandil koydurtan da muaviye olmuştur.
harun, kâbe’nin etrafına 10 büyük şamdan koydurtmuş, caminin duvarlarına da ikişer fener astırmıştır. emeviler, camilerin kutsallığından en aşırı ölçüde yararlandıkları gibi, gerektiğinden sıradan bir mekân olarak da görmüş, camiye at üzerinde girebilmişler, minberde olanlara müdahale edebilmişler, caminin içinde ve çevresinde dövüşebilmişler, hükümdarın halifenin camide olması sırasında cami çevresini silahlı korumalarla sarabilmişlerdir.

kâbe minberinda ali yanlılarına beddua edilmesini ilk başlatan halid al kasri olmuştur. ali ve yanlılarına kargışta bulunan bu kussaslar emevilere dua etmektedirler.

mısır camileri eski özelliğini yitirmiş, ulusal ölçekte siyasetlerin yapıldıkları merkezler olmuşlardır. bu nitelikteki siyasal çalışmalar için yapılan toplantılara camiler mekân olarak görev yapmışlardır.
camilerin yargı ve eğitim yeri olarak kullanılma özelliği başından beri zaten vardır. ama sonraki yüzyıllarda eğitim, bir propaganda aracı olmuştur.

yani uzun lafın kısası tüm bunlar islam tarihinde var, risale-i nur değil de islam tarihi okuyup öğrenirseniz, şu an yaptığınız ibadetin hz muhammed’in öğrettiği değil, sonra gelen 3 halife ve muaviye müşrükinin zorladığı ibadet ve şeriat olduğunu kavramak güç değil.

ne yazık ki yıllar yılıdır “muharref” olarak yaftaladığımız diğer dinlerdeki tahrifat islamiyette de mevcuttur.
bu tahrifatın baş müsebbibi de islamiyete en büyük kötülükleri yapan ve her daim islamiyetin baş düşmanı olan ebu süfyan ile hz hamza’nın kalbini çıkartıp yiyen karısı hint’in oğulları muaviye’dir.

ne yazıktır ki islam görünümlü bu şeytanlara bazılarımız “hazret” sıfatını makbul görerek hazreti muaviye olarak tanımlamaktadır.

Reklamlar

From → dinler tarihi

15 Yorum
 1. Dost Meclisi permalink

  Reblogged this on Dost Meclisi.

 2. mehmet permalink

  yorumlarınızı kabul etmiyorum siz haddiniz nasılda aşarak islamın 3 büyük halifesine ve vahiy katipliği yapmış ama sonradan siyasi hataları olan birini bu kadar acımasız sözlerle yargılama alçaklığını kendinizde bir üstünlük addederek ve sanki peygamber (sav) in yanında bizzat ashabı değilde kendiniz varmış Resulallahla (sav) birlikte bu zatlar oturup kalkmamış beraber savaşmamışda siz varmışsınız ve sanki bizzta Allah resulü(sav) varisiymiş gibi konuşabiliyorsunuz yazıklar olsun vesselam

  • asıl sizler gibi okumayan, araştırmayan ve hazreti peygambere ve ehlibeyt’e kötülük yapmak dışında islam dinine hiçbir faydası dokunmamış bir katile nasıl böyle sahip çıkıyorsunuz?
   bu kadar cahil olabilmek için bir çaba sarfetmediğiniz kesin.
   bari kalan ömrünüzde biraz okuyun, tarih öğrenin de yüzyıllardır içinde olduğunuz gaflet uykusundan uyanın bir an önce…
   siz gibilerle aynı havayı solumak bile bir utanç…

   • ILKER permalink

    Agzina gonlune saglik asimile olmus turkler arapla yatar arapla kalkar bunlar.

  • Sayın mehmet, yorumları kabul etsen ne olur etmesen ne olur, bu böyle dir, elimizde bir tek kuran var delil onuda açıp okumuyorsunuz.
   Arapça okuyup kuran okuduğunuzu zannediyor, bir de sükse yapanlarınız oluyor, sevap kazananlarınız oluyor, böyle bir eğitime bu cehaletiniz az bile.
   Tarihi yukarıda vukaatları bulunan zihniyet yazdı, ve onun gibiler yazdırdı, insanlar yaşamaya korkuyorlardı, ortada ne din ne iman kaldı herkes canının derdindeydi, sen hangi doğrulardan gerçeklerden hangi sır katipliğinden bahsediyorsun,
   Her şey yalan üzerine kuruldu, kuran neden anlaşılmasına müsade edilmiyor, illede arapça okutuluyor, insanlar malmı niye anlamasınlar, bırakın anlayacakları gibi okusunlar yok illa bir fitne sokacaklar, insanların öğrenmesine mani olacaklar, arapça okumak sevap, hatim edersen sevap kazanırsın günahların bağışlanır, türkçe okursan kuran okumuş sayılmazsın, daha neler neler bunları siz daha iyi bilirsiniz.
   Ben sana gerçek bir delil belge vereyimmi :HZ Aliyi neden öldürdüler, İmam Hasanı neden zehirlediler,İmam Hüseyini neden katlettiler, 12 İmamı neden katlettiler, onca ERENLERİ evliyaları neden katlettiler bunları bir araştırdınmı
   .Muhammed,i de inkar edecekler ama dinin kurucusu o, onun için bir tek muhammede sahip çıkıyorlar, muhammedi al soyunu hanedan,ını katlet ve muhammed den şefaat bekle müslümanım de, herkes bunu kendi üzerinde bir düşünmeli, birisi senin aileni katletsin ve dönüp senden dostluk beklesin, iyi düşün kıvırma doğru söyle
   Bunları bilmeyen kuranın kapağını anlayarak kaldırmayan islamın İ sinden haberi olmayan kişi alnı secdeden kalkmasa ne olur her günü oruçlu geçse ne olur dilinden kelimei şahadet düşmese ne olur haç dan ayağı kesilmese ne olur bunların verdiği zekatta olsa olsa gösteriş için olur. neyi niye yaptığını bilmek lazım neden Abdest alıyoruz diye sorsam çoğu kişi bilmez bilmediğin abdesi niye alıyorsun ne faydası var.
   Ağır geldiyse oku öğren, varsa hocalarına çıkış, bize bunları neden öğretmiyorsun diye, kuranın içindekilere harfiyen uy ,noksan bırakma, ondan sonra müslümanlık tasla emevi , muaviye, yezit, mervan, haccac, v.s müslümanı olma önce kendi kapının önündeki pisliği temizle ondan sonra başkalarını suçla
   yazılmış bilinçsiz yazılar var tahammül edilmez birinin cevap yazması lazım onun için yazdım öğrenelim kimse kimseyi kırmasın birlikte yaşamanın kurallarına dikkat edelim

   saygılar

  • ADAM KOTULEMIYOR KI CAHIL .OLANI SOYLUYOR..SEN KIMSIN KI BU ZALIMDAS ADAMI KORUYA BILIYORSUN..

 3. ali permalink

  Doğrular yazılmış, teşekkürler. Şeytan bile Muaviye (Allan ona ve onun anasına çocuğuna lanet etsin, tüm müminlerin laneti üzerlerine olsun) yanında melek kalır. Şeytan kafirdir, Muaviye münafıktır. En ağır cezayı münafıklar alıcaktır.

  • salih engin permalink

   kardes seytan kafir degildir.Allaha inanir bilir kabul eder.sadece isyankardir emre karsi gelmistir o da kibrinden dolayi ve rahmetten kovulmustur.

 4. suat permalink

  Siz nasıl bir ibadet ediyorsunuz.namaz yok ,kurban kesme yok.Hatta ALLAH c.c her yerde diyebiliyorsunuz.kuranı kerimin bir ayetinde ALLAH arşa istive etti (BİZLER KEYFİYETİNİ BİLEMEYİZ)Sizin gibi düşünen biri ALLAH her yerdedir diyor.bana açıklarmısın ız ölçüleriniz delilleriniz nedir? çok merak ettim ve arştırma kaynaklarını bana iletiverin ALLAH rızası için …!

  • limonlusoda permalink

   asıl sen ne diyorsun be suat. eğer Allah’a inanıyorsan Allah’ın her yerde olmaya gücü yetmezmikide, “Allah nasıl her yerde” diye sorabiliryorsun ? yazı ile ilgili teşekkür ediyorum. yalan o kadar büyük ki ve yıllardan beri geliyorki kimsenin sorgulamaya cesareti yok. tekrar teşekkürler.

 5. suat bir cevap verdim açıklamalı idi her hangi bir sebepten silinmiş şimdi kısa bir cevap yazayım siz emevi uydurmalarına nasıl muhammedin öğretisi islamı yaşadığınızı sanıyorsunuz .
  din bizimdir kuran bizim dir peygamber bizimdir peygamber hanedanı bizimdir gelen cümle evliya bizimdir .
  Bizim ecdadımız onları terk edip muaviye ve emevi uydurmalarına zorbalıklarına dayatmalarına sapmadı bu uğurda her türlü zulme zorbalığa maruz kaldı ama yolundan dönmedi bunları araştır öyle yazı yaz uydurmaları sen yapıyorsan gerekli öğretileri alamadıysan bizim ne suçumuz var her koyun kendi bacağından asılır huzur bozmanın ne alemi var başka yazacak konumu kalmadı

  • salih engin permalink

   sende samimi isen muhammed arkadasin degil en azindan hazreti de veya sav koy onun adini anarken yaziya gelince dogrudur.bence de muaviye makul bir adam degil ahmet bin hanbele gorede ki mezhep imamidir muaviye kafir olmustur, imami azam ve safiide emevi zulmunden cok cekmis bizi sevmezler cunku biz ehli beyti severiz demistir.

 6. salih engin permalink

  Muaviye hazret olabilir mi?

  Bu soruya, gerçekçi bir cevap verebilmemiz için, Muaviye kimdir, sorusuna doyurucu bir delille cevap vermemiz gerekiyor. Muaviye, Biset’ten önce 602 yılında Mekke’de Ümeyye oğullarının komutanı, Ebu Süfyan bin Harb’in oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi Hind, Utbe bin Rabia’nın kızı, Hz. Hamza’yı şehit ettiren kadın. Babası Abd-i Şems kabilesinden yani Mekke’yi idare eden yönetici ailesindendi. Annesinin ailesi ise Mekke’nin komutan ailesindendi. Yani paşa oğlu paşaydı…
  Annesinin babası Mekke’nin komutanı Utbe, İmam-ı Ali ve Hz. Hamza tarafından beraber, annesinin dayısı Şeybe, Hz. Hamza tarafından, annesinin kardeşi Velid, İmam-ı Ali tarafından İslam’ın ilk gazvesi şanlı Bedir’de öldürüldüler. (El-İrşad Şeyh Müfid. s.64 b.16 bab.2)
  Komutanları öldürülen Mekkeli müşriklere, Uhud’da ve Hendek’te komutanlık yapmak da annesinin kocasına, yani babası Ebu Süfyan’a kalmıştır.
  Peygamber (s.a.a.) Efendimize, tebliğinin başlamasından sonra en ağır zulüm ve sıkıntılar hep bu aileden gelmiştir.
  Evet, Muaviye’nin dedesi, dayısı ve sülalesi İslam’dan dolayı Müslümanlarla yapılan savaşlarda ölmüştür. İslam’a dâhil olmaları da, Mekke’nin fethinde kılıçların gölgesinde olmuştur.
  Takribi olarak Muaviye 28 yaşlarındadır. Muaviye Arapların akıllılarını çakallıkta en iyi kullananlarındandır. Bu seviyede onunla Amr bin As ve Muğire bin Şu’be beraberdir. (İbnül-esir c.3 s.443).
  Peygamber Efendimiz (s.a.a.) ahirete rihletinden sonra, Hz. Osman’ın hilafeti zamanında bütün Ümeyye oğulları gibi Medine’ye hicret edip, aynı dedelerinin Cahiliyedeki idarecilikleri gibi İslam ümmetine idareci olmuşlardır. Tabi ki burada, Hz. Osman’ın affıyla amcazadesi Hakem ve onun oğlu Mervan’ı da, Medine’ye getirmesini ve halifenin özel sekreterliğine yükseltmesini unutmamak gerekir.
  Oysa Peygamber Efendimiz (s.a.a) Hakem ve oğlu Mervan’ı Medine’den Taif’e sürmüş “bu kertenkeleyi üzerimden alın” diye emir buyurmuştur.
  İslam’ın doğuşunda ona düşman, yükselişinde zoraki Müslüman, Hz. Muhammed’in (s.a.a.) vefatından kısa bir süre sonra İslam’ın idarecisi… İşte Muaviye ve onun ailesi, sülalesi, kabilesi ve Ümeyye oğulları…
  Hatta Hz. Osman bu insanlara o kadar ikramda bulunmuştur ki, İslam coğrafyasındaki insanların isyan etmesine sebep olmuştur. İslam dininin adalet mekanizması ilk defa hasar almış bundan dolayı halife şehit edilmiştir.
  Bu aile, adaletsizlikte o kadar ileri gitti ki, Hz. Fatıma annemize ait olup, sonrasında beytülmale dâhil edilen Fedek arazisinin bile sahibi oldular. Abdullah İbn-i Selül’ü münafık diye hepimiz biliriz, ortaya çıkardığı fitneler ve Peygamber’e (s.a.a) sergilediği tavırdan dolayı…
  Peki, Muaviye’nin çıkardığı fitneleri, bütün Müslümanların ittifak ettiği halifeye mü’minlerin emiri İmam Ali’ye karşı isyanına, hala içtihat nazarıyla mı bakacaksınız?
  omer nezir-yeni mesaj gazetesi

 7. ILKER permalink

  Muaviye hazret olmak bi yana musluman bile kabul etmek zor sahabede olamaz bu yaptiklari islmi yozlastirmistir dogru tesbit dinde zorrlamanin olmadigini allah eyetlerinde soyluyor Farz olanCumanamazindan sonra hutbe okunurmus dogru anlatilan bu emeviler once hutbe sonra namaz amac belli. Peygamber torunlarina yapilanlari asla kabul etmiyorum…ALLAH CEZASINI VERIR INSLLH. S,A

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: